Shop the Universe

Place your order with the Universe

Dream Careers


Do you want your own Giant multimedia business or a position  you really like?
Want to learn a new language or skill?
You can order it here. This department is dedicated to all kinds of careers. You just have to think of it
and let the Universe know. 
No restrictions, no resumes needed, just the intention to have a career you love.

Happy Shopping!

Universe head hunters department

748 Orders

 1. Nguyễn Phương Thảo Oct 1st 2014

  Before the mountains were brought forth , or ever you had formed the earth and the world , from everlasting to everlasting you are GOD . ( Psalm 90:2 )

 2. Nguyễn Phương Thảo Sep 30th 2014

  GOD will never leave your side . ( Joshua 1:9 )

 3. Nguyễn Phương Thảo Sep 29th 2014

  Come , let us bow down in worship , let us kneel before the LORD our Maker . ( Psalm 95:6 )

 4. Nguyễn Phương Thảo Sep 28th 2014

  Praise the LORD , my soul ; all my inmost being , praise His holy name . ( Psalm 103:1 )

 5. Nguyễn Phương Thảo Sep 28th 2014

  con cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !
  con mãi mãi ghi nhớ mọi ơn lành Chúa ban xuống cho con ,cho gia đình con ạ !
  con xin thay mặt cho chồng con , cho con gái con , xin dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn vô hạn của gia đình chúng con ạ !
  con mãi mãi cảm ơn Chúa ạ !

 6. Nguyễn Phương Thảo Sep 26th 2014

  Every word of GOD is flawless ; He is a shield to those who take refuge in Him . ( Proverbs 30:5 )

 7. Nguyễn Phương Thảo Sep 25th 2014

  Commit your works to the LORD and your plans will be established . ( Proverbs 16:3 )

 8. Nguyễn Phương Thảo Sep 21st 2014

  The LORD is my strength and my defense ; he has become my salvation . He is my GOD , and I will praise him , my father’s GOD and I will exalt him . ( Exodus 15:2 )

 9. Nguyễn Phương Thảo Sep 19th 2014

  Everyone who calls on the Name of the LORD will be saved . ( Romans 10:13 )

 10. Nguyễn Phương Thảo Sep 18th 2014

  Jesus Christ is LORD . ( Philippians 2:11 )

 11. Nguyễn Phương Thảo Sep 16th 2014

  …Weeping may endure for a night , but joy cometh in the morning …( Psalm 30:5 )

 12. A permanent, stable, enjoyable, and high-paying job earning money equivalent to P150,000.00 every month.

 13. Nguyễn Phương Thảo Sep 13th 2014

  Gracious words are a honeycomb ,sweet to the soul and healing to the bones .( Proverbs 16:24 )

 14. Dear Universe,

  Please let me become the most in-demand and the first highest paid Occupational Health & Safety Practitioner earning more than P12,000,000.00 net income every year by just doing simple site visit, inspection, and audit for health and safety compliance.

  Thank you…

 15. Nguyễn Phương Thảo Sep 11th 2014

  A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver . ( Proverbs 25:11 )

 16. Nguyễn Phương Thảo Sep 10th 2014

  ” Nothing evil will be allowed to enter .” ( Revelation 21:22a )

 17. Nguyễn Phương Thảo Sep 7th 2014

  GOD’S power words is forever !

  Give ear to my words , O LORD , consider my meditation . ( Psalm 5:1 )

 18. Nguyễn Phương Thảo Sep 5th 2014

  ” GOD wants everyone to be saved and to fully understand the truth .” ( 1 Timothy 2:4 )

 19. Nguyễn Phương Thảo Sep 4th 2014

  Draw near to GOD and He will draw near to you . ( James 4:8 )

 20. Nguyễn Phương Thảo Sep 3rd 2014

  Judge not , that ye be not judged . ( Matthew 7:1 )

 21. Nguyễn Phương Thảo Aug 26th 2014

  GOD IS POWER !

  Our family trust in GOD forever !
  Our family thank you GOD always and forever !

 22. Nguyễn Phương Thảo Aug 25th 2014

  ” … Delight thyself also in the LORD : and He shall give thee the desires of thine heart …” ( John 15:5 )

 23. Nguyễn Phương Thảo Aug 24th 2014

  For GOD so loved the world that He gave his one and only Son , that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life . ( John 3:16 )

 24. Nguyễn Phương Thảo Aug 21st 2014

  Lạy Chúa toàn năng hằng hữu đời đời vô hạn !
  Chúa là Đấng toàn năng , tình thương , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình chúng con tin kính Chúa ,cảm tạ Chúa ,tôn thờ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ ! xin Chúa nhân từ tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , con thay mặt cho chồng con ,cho con gái con xin dâng lời cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !
  con mãi mãi nhớ ơn Chúa về mọi việc tốt đẹp Chúa ban xuống cho con và cho gia đình con ạ , con biết ơn Chúa mãi mãi ạ !
  xin Chúa giúp đỡ cho gia đình chúng con giúp chúng con luôn nhớ tuân giữ 10 điều răn của Chúa , luôn nhớ làm những việc thiện lành , phúc đức , hữu ích ,có lợi cho vũ trụ ,cho trái đất ,cho con người ,cho cuộc đời yêu thương ạ ! xin Chúa giúp đỡ chúng con ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con , Amen !

 25. Nguyễn Phương Thảo Aug 20th 2014

  Lạy Chúa Ba Ngôi toàn năng ,hằng hữu ,đời đời , vô hạn !
  Chúa là Đấng toàn năng , tình thương ,vĩnh cửu !
  Lạy Chúa ! gia đình con là : chồng con là lee hae gon , con là nguyễn thị phương thảo , con gái con là lee jeyne , gia đình chúng con mãi mãi tin kính Chúa ,mãi mãi cảm tạ Chúa ,mãi mãi tôn thờ Chúa ạ ! xinChuas nhân từ bao la tha thứ cho mọi tội lỗi của gia đình chúng con ạ , con xin thay mặt cho chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  Lạy Chúa toàn năng ! con mãi ghi nhớ mọi ơn lành , mọi công việc tốt đẹp ,mọi việc học hành tốt đẹp mà Chúa ban xuống cho chồng con , con và con gái con ạ ! con mãi mãi khắc sâu ,mãi mãi tri ân tất cả mọi ơn lành kỳ diệu này ạ !
  con cảm tạ Chúa đã giúp đỡ gia đình chúng con công việc tốt đẹp , học hành tốt đẹp ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con , Amen !

 26. Nguyễn Phương Thảo Aug 20th 2014

  GOD’S power words is forever !

  Believe in the LORD your GOD , so shall ye be established ; believe His prophets , so shall ye prosper . ( 2 Chronicles 20:20 )

 27. Nguyễn Phương Thảo Aug 18th 2014

  GOD’S power words is forever !

  ” If we ask anything according to His will , He hears us ” ( 1 John 5:14 )

 28. Nguyễn Phương Thảo Aug 14th 2014

  …Bring ye all the tithe into the storehouse , that there may be meat in mine house ,and prove me now herewith , saith the LORD of hosts , if I will not open you the windows of heaven ,and pour you out of blessing , that there shall not be room enough to receive it …( Malachi 3:10 )

 29. Nguyễn Phương Thảo Aug 11th 2014

  GOD’S power words is forever !

  My GOD is my healer . ( Psalm 30:2 )

 30. Nguyễn Phương Thảo Aug 11th 2014

  Our family trust in GOD forever !
  Thank you GOD forever !
  In GOD we trust !

 31. Nguyễn Phương Thảo Aug 10th 2014

  하 나 님 께 서 ! 우 리 가 족 은 영 원 히 믿 고 감 사 하 고 사 랑 합 니 다 !
  감 사 합 니 다 !

 32. Nguyễn Phương Thảo Aug 8th 2014

  It is written , Man shall not live by bread alone , but by every word that proceedeth out of the mouth of GOD . ( Matthew 4:4 )

 33. Nguyễn Phương Thảo Aug 7th 2014

  ….The blessing of the LORD , it maketh rich , and he addeth no sorrow with it ….( Proverbs 10:22 )

 34. Nguyễn Phương Thảo Aug 5th 2014

  con lạy Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu , đời đời vô hạn !
  Chúa là Đấng tự hữu ,hằng hữu !
  Chúa là Đấng vĩ đại , vô hình , thánh khiết , duy nhất , vĩnh cửu , tòn tại , toàn năng , toàn tri , toàn trí , toàn thiện , muôn đời , mãi mãi !
  Chúa là tất cả , vĩnh cửu , đời đời !
  Lạy Chúa ! gia đình chúng con là : chồng con là lee hae gon , con là nguyễn thị phương thảo , con gái con là lee jeyne , gia đình chúng con tin kính Chúa , cảm tạ Chúa , tôn thờ Chú hàng ngày và mãi mãi ạ ! xin Chúa nhân từ bao la tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con với ạ , con xin thay mặt cho chồng con va cho con gái con dâng lời cảm tạ mãi mãi đến Chúa toàn năng hằng hữu đời đời mãi mãi ạ !
  Lạy Chúa ! gia đình chúng con cảm tạ Chúa về nghề nghiệp Chúa ban cho chồng con ạ , chúng con biết ơn Chúa mãi mãi ạ !
  xin Chúa toàn năng hằng hữu đời đời vô han phù hộ ,chúc phúc cho công việc sự nghiệp của chồng con được phát triển thành công , phát đạt , giúp cho gia đình chúng con làm được thật nhiều việc hữu ích có lợi bền vững tốt đẹp thật nhiều cho vũ trụ , cho trái đất , cho tự nhiên , cho con người yêu thương ! xin Chúa giúp cho chồng con tạo ra được thật nhiều đồ hôp hút chân không thân thiện môi trường giúp cho việc bảo quản , đựng thức ăn được xanh tươi , thời gian tươi ngon lâu hơn , giúp ích tốt cho sức khỏe con người hơn , giúp cho tiết kiệm năng lượng cho trái đất hơn ạ ! xin Chúa toàn năng hằng hữu đời đời vô hạn giúp đỡ chúng con với ạ !
  con cảm tạ Chúa mãi mãi !
  con thay mặt cho chồng con , con gái con xin dâng lời cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con ,Amen !

 35. Nguyễn Phương Thảo Aug 4th 2014

  GOD is our refuge and strength , a very present help in trouble . ( Psalm 46:1 )

 36. Nguyễn Phương Thảo Aug 4th 2014

  Do not let your heart be troubled . Trust in GOD . ( John 14:1 )

 37. Nguyễn Phương Thảo Aug 3rd 2014

  Thank you GOD forever !

 38. Nguyễn Phương Thảo Jul 31st 2014

  Our family thank you GOD forever !

 39. Nguyễn Phương Thảo Jul 31st 2014

  Thank you GOD forever !

  GOD’S power words is forever !

  Above all , love each other deeply , because love covers over a multitude of sins . ( 1 Peter 4:8 )

 40. Nguyễn Phương Thảo Jul 30th 2014

  ” He has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything he has promised us .” ( 2 Corinthians 1:22 )

 41. Nguyễn Phương Thảo Jul 28th 2014

  Give ear to my words , O LORD , consider my meditation . ( Psalm 5:1 )

 42. VortexDweller Jul 27th 2014

  Dear Universe,

  Thanks for helping me co-create my perfect and successful screenwriting career. I am loving it! Seems I can write no wrong.

  We rock!

  :D

 43. Nguyễn Phương Thảo Jul 25th 2014

  The Spirit of GOD hath made me , and the breath of the Almighty hath given me life . ( Job 33:4 )

 44. Nguyễn Phương Thảo Jul 24th 2014

  Thy word is a lamp unto my feet , and a light unto my path . ( Psalm 119:105 )

 45. Nguyễn Phương Thảo Jul 23rd 2014

  여 호 와 가 우 리 하 나 님 이 신 줄
  너 희 는 알 지 어 다
  그 는 우 리 를 지 으 신 자 시 요
  우 리 는 그 의 것 이 니 . ( 시편 100:3상 )

  Know that the LORD is GOD . It is He who made us , and we are His . ( Psalm 100:3a )

 46. Nguyễn Phương Thảo Jul 22nd 2014

  He who forms the mountains , creates the wind , and reveals his thoughts to man , he who turns dawn to darkness , and treads the high places of the earth – the LORD GOD Almighty is His name . ( Amos 4:13 )

  대 저 산 들 을 지 으 며 바 람 을 창 조 하 며
  자 기 뜻 을 사 람 에 게 보 이 며
  아 침 을 어 둡 게 하 며
  땅 의 높 은 데 를 밟 는 자 는
  그 이름 이 만 군 의 하 나 님 여 호 와 니 라 . ( 아모스 4:13 )

 47. Nguyễn Phương Thảo Jul 18th 2014

  GOD’S power words is forever !

  The LORD will lay bare his holy arm in the sight of all the nations , and all the ends of the earth will see the salvation of our GOD . ( Isaiah 52:10 )

 48. Nguyễn Phương Thảo Jul 16th 2014

  con cảm ta Chúa mãi mãi ạ !

 49. Lay Chua toan nang hang huu , doi doi , vo han !
  Chua oi ! Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Gia dinh chung con tin Chua , cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  gia dinh con mai mai cam ta Chua a !
  gia dinh con luon luon va mai mai nho on Chua phu ho giup suc cho cong viec cua chong con a ! gia dinh con mai mai nho on a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 50. Listen , my son , and be wise , and keep your heart on the right path . ( Proverbs 23:19 )

  내 아 들 아 너 는 듣 고 지 혜 를 얻 어 네 마 음 을 정 로 로 인 도 할 지 니 라 . ( 잠 23:19 )

 51. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness . ( James 3:18 )

  화 평 케 하 는 자 들 은 화 평 으 로 심 어 의 의 열 매 를 거 두 느 니 라 . ( 약 3:18 )

 52. 예 수 께 서 또 일 러 가 라 사 대
  나 는 세 상 의 빛 이 니 나 를 따 르 는 자 는
  어 두 움 에 다 니 지 아 니 하 고 생 명 의 빛
  을 얻 으 리 라 . ( 요 8:12 )

  When Jesus spoke again to the people , he said ,” I am the light of the world . Whoever follows me will never walk in darkness , but will have the light of life .” ( John 8:12 )

 53. GOD’S power words is forever !

  Above all , love each other deeply , because love covers over a multitude of sins . ( 1 Peter 4:8 )

 54. Whoever has my commands and obeys them , he is the one who loves me . He who loves me will be loved by my Father , and I too will love him and show myself to him . ( John 14:21 )

  나 의 계 명 을 가 지 고 지 키 는 자 라 야 나 를 사 랑 하 는 자 니 나 를 사 랑 하 는 자 는 내 아 버 지 께 사 랑 을 받 을 것 이 요 나 도 그 를 사 랑 하 여 그 에 게 나 를 나 타 내 리 라 . ( 요 14:21 )

 55. Our family trust in GOD always and forever !
  Our family thank you GOD always and forever !
  GOD’S power words is forever !

  Submit to GOD and be at peace with him ; in this way prosperity will come to you . ( Job 22:21 )

  너 는 하 나 님 과 화 목 하 고 평 안 하 라 그 리 하 면 복 이 네 게 임 하 리 라 . ( 욥 22:21 )

 56. GOD’S power words is forever !

  Love your neighbor as yourself . ( Levilicus 19:18 )

 57. Our family trust in GOD always and forever !
  Thank you GOD forever !
  Thank you GOD for the wonderful job GOd give to my husband !
  GOD is Love Forever !
  Our family thank you GOD everyday and forever !

 58. Unless the LORD builds the house , its builders labor in vain . Unless the LORD watches over the city , the watchmen stand guard in vain . ( Psalms 127:1 )

  여 호 와 께 서 집 을 세 우 지 아 니 하 시 면 세 우 는 자 의 수 고 가 헛 되 며 여 호 와 께 서 성 을 지 키 지 아 니 하 시 면 파 수 꾼 의 경 성 함 이 허 사 로 다 . ( 시 127:1 )

 59. 하 나 님 께 서 ! 우 리 가 족 은 영 원 히 믿 고 사 랑 하 고 감 사 합 니 다 !
  감 사 합 니 다 !
  감 사 합 니 다 !

  깨 어 믿 음 에 굳 게 서 서 남 자 답 게 강 건 하 여 라 . ( 고전 16:13 )

  Thank you GOD forever :
  GOD’S power words is forever :

  Be on your guard ; stand firm in the faith ; be men of courage ; be strong . ( 1 Corinthians 16:13 )

 60. Alicia Jun 17th 2014

  Dear Universe,

  I am getting closer to my Dream Job, of becoming an insurance agent and becoming in independent. Please give me the focus to Ace the test. I am Blessed to have you. You are my spiritual family.

  Thank you for always being there for me.

  I am Blessed,
  I am Guided,
  I am Guarded,
  I am Grateful

  As always your Grateful Child.

  Alicia

 61. Our family trust in GOD everyday and forever !
  Thank you GOD everyday and forever !
  GOD’S power words is forever !

  …Now the LORD is that Spirit : and where the Spirit of the LORD is , there is liberty …( 2 Corinthians 3:17 )

 62. Dear Universe, thank you for all you have done, but why are you putting me through this horrible experience?

  Please help me. I want to get the best, dream job anyone can possibly have in Miami or New York.

  I want to be director of marketing for a top luxury brand, or what you think best is for me.

  Please please please help me with this. I love youu. Please don’t let me stay in my horrible situation much longer. It is draining me.

 63. In GOD our family trust forever !
  Our family thank you GOD everyday and forever !
  GOD’S power words is forever !

  ” So faith , hope , love abide , these three ; but the greatest of these is love .” ( 1 Corinthians 13:13 )

 64. Nguyễn Phương Thảo Jun 13th 2014

  How great are your works , O LORD , how profound your thoughts ! ( Psalm 92:5 )

  여 호 와 여 주 의 행 사 가
  어 찌 그 리 크 신 지 요
  주 의 생 각 이 심 히 깊 으 시니 이 다 . ( 시편 92:5 )

 65. Nguyễn Phương Thảo Jun 12th 2014

  GOD’S power words is forever :

  Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think , according to the power that worketh in us . ( Ephesians 3:20 )

 66. Nguyễn Phương Thảo Jun 12th 2014

  But seek ye first the Kingdom of GOD , and His righteousness ; and all these things shall be added unto you . ( Matthew 6:33 )

 67. Michael Jun 11th 2014

  Dear Universe,

  Please help me land the job as a sales associate and/or position in behind the scenes corporate work at Sterling Jewelers, preferably at a location close to my home. Let my pay be doubled since I speak Spanish fluently. In addition, let the pay be better than I can anticipate, along with paid vacation off. Let me receive advancement/promotion at work. Most importantly, let me love the career and both be valued and value those around me. Thank you, and please help hear and realize my prayer!

 68. Nguyễn Phương Thảo Jun 11th 2014

  ” … When the righteous cry for help , the LORD hears and delivers them out of all their trouble …” ( Psalm 34:17 )

 69. Thank you for my financially rewarding, spiritually fulfilling, award winning (and critically acclaimed) screenwriting career.

  I love my cathartically creative career!

  :*

 70. Alicia Jun 10th 2014

  Dear Universe,

  I want to reinvent myself as a insurance agent. To be able to help people who need to insurance for their mobile homes and don’t know how to go about it. My new career will be in insurance, so I can retire from my 9-5 job if I choose to. I will ACE THE EXAM for the agent license. I will succeed .

  So Be It.

  Thank you

 71. Nguyễn Phương Thảo Jun 9th 2014

  …But thou shalt remember the LORD thy GOD : for it is he that giveth thee power to get wealth , that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers , as it is this day …( Deuteronomy 8:18 )

 72. Nguyễn Phương Thảo Jun 9th 2014

  “…Money answereth all things …” ( Ecclesiastes 10:19 )

 73. Nguyễn Phương Thảo Jun 8th 2014

  Lạy Chúa toàn năng , hằng hữu , đời đời , vô hạn !
  Chúa là Đấng vĩ đại , vô hình , thánh khiết , duy nhất , vĩnh cửu , toàn tại , toàn năng , toàn tri , toàn trí , toàn thiện , muôn đời , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình chúng con tin Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ , gia đình chúng con luôn luôn và mãi mãi biết ơn Chúa ạ !
  xin Chúa toàn năng tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , con cảm tạ Chúa ạ !
  gia đình con cảm tạ Chúa mãi mãi về mọi hồng ân tốt đẹp Chúa ban cho gia đình chúng con ạ , gia đình chúng con cảm tạ Chúa về công việc tốt đẹp Chúa ban cho chồng con và gia đình chúng con ạ , con thay mặt chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con , Amen !

 74. Nguyễn Phương Thảo Jun 7th 2014

  GOD’S power words is forever :

  Believe in the LORD your GOD , so shall ye be established ; believe His prophets , so shall ye prosper . ( 2 Chronicles 20:20 )

 75. Nguyễn Phương Thảo Jun 5th 2014

  GOD’S power words is forever :

  Love never fails . ( 1 Corinthians 13:4-8 )

 76. Nguyễn Phương Thảo Jun 4th 2014

  A man’s pride shall bring him low , but honor shall uphold the humble in spirit . ( Proverbs 29:23 )

 77. Nguyễn Phương Thảo Jun 2nd 2014

  GOD’S power words is forever :

  GOD rewards those who diligently seek Him . ( Hebrews 11:6 )

 78. Nguyen Phuong Thao Jun 2nd 2014

  …Thou shalt also decree a thing , and it shall be established unto thee : and the light shall shine upon thy ways …( Job 22:28 )

 79. Nguyen Phuong Thao May 31st 2014

  He that hath an ear , let him hear what the Spirit saith …( Revelation 3:6 )

 80. Nguyen Phuong Thao May 30th 2014

  ” But seek first His kingdom and His righteousness , and all these things will be given to as well . Therefore do not worry about tomorrow , for tomorrow will worry about itself . Each day has enough trouble of its own . ” ( Matthew 6:33-34 )

 81. Nguyen Phuong Thao May 29th 2014

  The counsel of the LORD standeth for ever , the thoughts of his heart to all generations . ( Psalm 33:11 )

 82. Nguyen Phuong Thao May 28th 2014

  The LORD is merciful and gracious , slow to anger , and plenteous in mercy . ( Psalm 103:8 )

 83. Nguyen Phuong Thao May 27th 2014

  ” If you , then , through you are evil , know how to give good gifts to your children , how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him !” ( Matthew 7:11 )

 84. Nguyen Phuong Thao May 26th 2014

  Humble yourselves , therefore , under the mighty hand of GOD , that He may lift you up . Cast all your anxiety on Him , because He cares for you . ( I Peter 5:6-7 )

 85. Nguyen Phuong Thao May 24th 2014

  In GOD our family trust forever !
  Thank you GOD forever !

 86. Nguyen Phuong Thao May 22nd 2014

  ” All glory to GOD , who is able , through His mighty power at work within us , to accomplish infinitely more than we might ask or think .” ( Ephesians 3:20 )

 87. Nguyen Phuong Thao May 21st 2014

  ” The LORD loves justice , and He will never abandon the godly .” ( ~ Psalm 37:28a )

 88. Nguyen Phuong Thao May 20th 2014

  하 나 님 께 서 ! 우 리 가 족 은 영 원 히 믿 고 감 사 하 고 사 랑 합 니 다 !

 89. The LORD is my strenght and my song . ( Exodus 15:2 )

 90. ” For GOD hath not given us the spirit of fear ; but of power , and of love , and of a sound mind .” ( 1.2 Timothy 1:7 )

 91. con cảm tạ Chúa về tất cả mọi hồng ân tốt đẹp Chúa ban xuống cho con và cho gia đình chúng con ạ !
  con mãi mãi nhớ ơn Chúa ạ !
  gia đình chúng con tin Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !

 92. ” Be ye therefore followers of GOD , as dear children .” ( Ephesians 5:1 )

 93. Do not withhold good from those to whom it is due , when it is in your power to do it . ( Proverbs 3:27 , ESV )

 94. If possible , so far as it depends on you , live peaceably with all . ( Romans 12:18 , ESV )

 95. Pritee May 12th 2014

  Thank you for the high rewarding, tension free, a good work life balance, loving environment, loving and friendly co workers – my Dream Job

 96. Fix our eyes on Jesus , the author and perfecter of our faith . ( Hebrews 12:2 )

 97. Be of good courage and he shall strengthen your heart . ( Psalm 27:14 )

 98. ” And so , LORD , where do I put my hope ? My only hope is in you .” ( Psalm 79:7 )

 99. con lạy Chúa toàn năng , hằng hữu , đời đời , vô hạn !
  Chúa là Đấng tự hữu , hằng hữu !
  Chúa là Đấng Chủ tể , tối cao , tuyệt đối !
  Chúa là Đấng vĩ đại , vô hình , thánh khiết , duy nhất , vĩnh cửu , toàn tại , toàn năng , toàn tri , toàn trí , toàn thiện , muôn đời , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình con là chồng con là lee hae gon , con là nguyễn phương thảo , con gái con là lee jeyne , gia đình chúng con tin Chúa , tôn thờ Chúa , cảm tạ Chúa , tôn kính Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !
  xin Chúa nhân từ bao la tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , xin Chúa tha thứ cho tội ác của con ạ ! con cảm tạ Chúa mãi mãi !
  gia đình con mãi biết ơn về công việc Chúa ban cho chồng con , cho gai đình chúng con ạ !
  con thay mặt chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !
  xin Chúa phù hộ cho công việc của chồng con phát triển thành công tốt đẹp , luôn đem đến lợi ích bền vững hữu ích có lợi cho sức khỏe trái đất , cho sức khỏe con người ạ , xin Chúa giúp chồng con tạo ra được thật nhiều sản phẩm thân thiện môi trường , giúp ích cho bảo vệ sức khỏe con người ạ !
  xin Chúa giúp đỡ cho chồng con và cho gia đình chúng con , giúp chúng con làm được thật nhiều việc tốt đẹp hữu ích cho thế giới , cho trái đất , cho con người yêu thương ạ !
  con thay mặt chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con , Amen !

 100. And the sound of the wings of the cherubim was heard as far as the outer court , like the voice of GOD Almighty when he speaks . ( Ezekiel 10:5 )

 101. And the glory of the LORD went up from the cherub to the threshold of the house , and the house was filled with the cloud , and the court was filled with the brightness of the glory of the LORD . ( Ezekiel 10:4 )

 102. But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court . In fact , I do not even judge myself . ( 1 Corinthians 4:3 )

 103. The spirit lifted me up and brought me into the inner court ; and behold , the glory of the LORD filled the temple . ( Ezekiel 43:5 )

 104. con cảm tạ Chúa về tất cả mọi hồng ân tốt lành Chúa ban xuống cho con và cho gia đình con ạ !
  con mãi mãi biết ơn Chúa ạ !
  con cảm tạ Chúa ạ !
  con thay mặt cho chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !

 105. con cảm tạ Chúa về mọi hồng ân tốt đẹp Chúa ban xuống cho gia đình chúng con ạ ! con biết ơn Chúa mãi mãi ạ !
  con thay mặt cho chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ hàng ngày và mãi mãi đến Chúa là Cha toàn năng , Đấng tạo thành trời đất , muôn vật hữu hình và vô hình ạ !
  gia đình chúng con mãi cảm tạ Chúa về công việc mới Chúa ban cho chồng con ạ , con mãi mãi tri ân ạ !

 106. Above all , love each other deeply , because love covers over a multitude of sins . ( 1 Peter 4:8 )

 107. con cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con biết ơn Chúa về tất cả mọi hồng ân tốt đẹp Chúa ban xuống cho gia đình chúng con và cho con ạ !
  con đa tạ Chúa mãi mãi ạ !

 108. GOD’S power words is forever :

  This is what the LORD asks of you : only this , to act justly , to love tenderly , and to walk humbly with your GOD . ( Micah 6:8 )

 109. GOD’S power words is forever :

  ” I am the resurrection and the life . Everyone who lives in Me and believes in Me will never ever die .” ( John 11:25-26 )

 110. Guide our feet into the way of peace . ( Luke 1:79 )

 111. ” With man this is impossible , but with GOD all things are possible ” ( Matthew 19:26 )

 112. con cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ !
  con mãi biết ơn Chúa ạ !
  con thay mặt cho chông con và con gái con dâng lời cảm tạ đến Chúa mãi mãi ạ ! gia đình con mãi biết ơn Chúa ạ !

 113. Happy Easter Day !
  Jesus is GOD !
  Thank you GOD forever !

 114. What the wicked dreads will overtake him ; what the righteous desire will be granted .( Proverbs 10:24 )

 115. con cảm ơn Chúa về tất cả ạ !
  con mãi mãi biết ơn Chúa về những hồng ân tốt đẹp Chúa ban cho con và cho gia đình con ạ !
  con thay mặt chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ ! con cảm tạ Chúa ạ !

 116. GOD’S power words is forever !

  Whoever gives heed to instruction prospers , and blessed is he who trusts in the LORD . ( Proverbs 16:20 )

 117. con lạy Chúa toàn năng , hằng hữu , đời đời , vô hạn !
  Chúa là Đấng toàn năng , tình thương , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình con tin Chúa , kính yêu Chúa , cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ ! xin Chúa toàn năng tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , con mãi mãi biết ơn Chúa ạ !
  Lạy Chúa ! xin Chúa ban phúc lành cho vũ trụ , cho trái đất , cho tự nhiên , cho cây cối , cho không khí , cho nước , cho con người , cho vạn vật , cho cuộc đời , cho sự sống …yêu thương ạ ! xin Chúa ban đổ vào tâm trí loài người và muôn vật đức tin Chúa và tấm lòng bảo vệ trái đất thân yêu này với ạ !
  con cung cầu xin Chúa phù hộ cho công việc gia đình chúng con , cho công việc của chồng con là anh lee hae gon ở hàn quốc được phát triển thành công , tốt đẹp , xin Chúa chúc phúc cho các công việc gia đình chúng con làm , giúp gia đình chúng con đóng góp công sức , tâm hồn , trí tuệ vào phục vụ cho lợi ích sức khỏe của trái đất và cho sức khỏe của con người ạ , xin Chúa giúp đỡ gia đình chúng con với ạ ! xin Chúa giúp cho gia đình chúng con thông qua công việc kiếm tiền cách đúng đắn , tốt đẹp , rộng rãi , và đòng thời tạo ra được thật nhiều giá trị lợi ích cho vũ trụ , cho trái đất , cho con người …yêu thương ạ , xin Chúa giúp chồng con làm việc tốt với những sản phẩm thân thiện môi trường ạ !
  xin Chúa toàn năng vô hạn giúp đỡ gia đình chúng con vói ạ ! con thay mặt chồng con và con gái con dâng lời cảm tạ mãi mãi đến Chúa ạ ! con cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa và là chúa chúng con , Amen !

 118. con cảm ơn Chúa về tất cả ạ !
  con mãi mãi biết ơn Chúa ạ !

 119. ” GOD is our merciful Father and the source of all comfort . He comforts us in all our troubles so that we can comfort other.” ( 2 Corinthians 1:4 )

 120. I want my dream job where I can coach people through using the law of attraction from the comfort of my own home and also travel to various locations all over. I want to utilize love around the world and make everybody happy including my family and friends. ‘

  With love and appreciation.

  I love you!

  Amy J

 121. I want to work from my home and travel the world coaching and enriching peoples lives as a law of attraction coach all while still learning and growing myself. I want to give back to get back and make $5000 a month starting the next few months.

  With much gratitude and appreciation universe.

  I love you.

  Love Amy

 122. Jesus said to him , I am the way , and the truth , and the life . No one comes to the Father except through me . ( John 14:16 )

 123. God, Universe please send me the career of my dreams! You know exactly what I want!

 124. All goes well for me in my endeavors. Help me land the job at my local news station — a position in either business, sales, and/or promotions, and let me excel and enjoy it! Furthermore, help me cultivate the needed social connections to land me where I want to be in the mainstream movie industry and modeling industry. Thank you, and ainsi-soit-il.

 125. Beginning this March 2014, I finally begin working the career of my dreams: modeling, acting, executive producing in the mainstream Hollywood and modeling industry. I not only reap so much money that it’s coming out of my ass — even from not doing anything, but I enjoy every minute of it; enjoy the company, contacts; enjoy my calling in this lifetime!
  Furthermore, beginning this March 2014, I become more serious about weightlifting and three to five years from now, I go professional, compete and win my weight class divisions. Those friends working out with me and those also in the gym I love also go pro!
  May God bless me and all those around me!

 126. GOD’S power words is forever :

  The LORD will lay bare his holy arm in the sight of all the nations , and all the ends of the earth will see the salvation of our GOD . ( Isaiah 52:10 )

 127. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 30th 2014

  The LORD is my shepherd ; I shall not be in want . He makes me lie down in green pastures , he leads me beside quite waters , and He restores my sold . He guides me in paths of righteousness for his name’s sake . ( Psalm 23:1-3 NIV )

 128. Alicia Mar 27th 2014

  Hola Universe,

  I have not been here for a while. But here I am back. My dear Universe I am at a cross road in my life. My dream to be self employed and not have to be humiliated. I will be taking a ins agent exam in 60 day which I will Ace it; this will enable to start me own business and get out of the job I presently have.

  I know you have always been on my side now more than ever. My dream also it to help my grandson finish college.

  I know my dream will come true.

  I am BLESSED
  I am GUIDES
  I am GUARDED
  I am GRATEFUL

 129. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 25th 2014

  ” Oh , how great are GOD’S riches and wisdom and knowledge ! How impossible it is for us to understand his decisions and his ways !” . ( Romans 11:33 )

 130. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 21st 2014

  Your word is a lamp to my feet and a light to my path . ( Psalm 119:105 )

 131. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 17th 2014

  So , whether you eat or drink , or whatever you do , do all to the glory of GOD . ( 1 Corinthians 10:31 )

 132. Beginning this March 2014, I finally begin working the career of my dreams: modeling, acting, executive producing in the mainstream Hollywood and modeling industry. I not only reap so much money that it’s coming out of my ass — even from not doing anything, but I enjoy every minute of it; enjoy the company, contacts; enjoy my calling in this lifetime!
  Furthermore, beginning this March 2014, I become more serious about weightlifting and three to five years from now, I go professional, compete and win my weight class divisions. Those friends working out with me and those also in the gym I love also go pro!
  May God bless me and all those around me!

 133. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 16th 2014

  ” But I say , walk by the Spirit , and you will not carry out the desires of the flesh .” ( Galatians 5:16 )

 134. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 15th 2014

  GOD’S power words is forever !

  How great are your works , O LORD , how profound your thoughts ! ( Psalm 92:5 )

 135. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 13th 2014

  And since they did not see fit to acknowledge GOD , GOD gave them up to a debased mind to do what ought not to be done . ( Romans 1:28 ESV )

 136. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 13th 2014

  Do not be conformed to this world , but be transformed by the renweal of your mind , that by testing you may discern what is the will of GOD , what is good and acceptable and perfect . ( Roman 12:2 )

 137. Beginning this March 2014, I finally begin working the career of my dreams: modeling, acting, executive producing in the mainstream Hollywood and modeling industry. I not only reap so much money that it’s coming out of my ass — even from not doing anything, but I enjoy every minute of it; enjoy the company, contacts; enjoy my calling in this lifetime!
  Furthermore, beginning this March 2014, I become more serious about weightlifting and three to five years from now, I go professional, compete and win my weight class divisions. Those friends working out with me and those also in the gym I love also go pro!
  May God bless me and all those around me!

 138. Beginning this March 2014, I finally begin working the career of my dreams: modeling, acting, executive producing in the mainstream Hollywood and modeling industry. I not only reap so much money that it’s coming out of my ass — even from not doing anything, but I enjoy every minute of it; enjoy the company, contacts; enjoy my calling in this lifetime!
  Furthermore, beginning this March 2014, I become more usurious about weightlifting and three to five years from now, I go professional, compete and win my weight class divisions. Those friends working out with me and those also in the gym I love also go pro!
  May God bless me and all those around me!

 139. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 11th 2014

  For who has understood the mind of the LORD so as to instruct him ? But we have the mind of Christ . ( 1 Corinthians 2:16 )

 140. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 11th 2014

  Foe who has understood the mind of the LORD so as to instruct him ? But we have the mind of Christ . ( 1 corinthians 2:16 )

 141. I truly believe that the universe always provides and comes through for all that are open to receive it’s wonderful blessings. I am now open to receive all the wonderful blessings of a prosperous business! So I never have to worry about money again! Thank you universe for all you have given me in the past and all that I am to receive now I want to become a rich wealthy successful business woman thankyou

 142. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 5th 2014

  And Jesus came and spake unto them saying , all power is given unto me in heaven and in earth . ( Matthew 28:18 )

 143. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 4th 2014

  For you have need of endurance , so that when you have done the will of GOD you may receive what is promised . ( Hebrews 10:36 )

 144. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 3rd 2014

  He who plants and he who waters are one and each will receive his wages according to his labor . ( 1 Corinthians 3:8 )

 145. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 28th 2014

  GOD’S power words is forever :

  My GOD is my healer . ( Psalm 30:2 )

 146. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 28th 2014

  For I know the plans for you , declares the LORD , plans for welfare and not for evil , to give you a future and a hope . ( Jeremiah 29:11 )

 147. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 26th 2014

  But whoso keepeth his word , in him verily is the love of GOD perfected : hereby know we that we are in him . ( John 2:5 KJV )

 148. Fatima Feb 25th 2014

  Universe, thank you for the HUGE role I received this week for a hollywood feature film. Thank you for all my rewards, fame and fortune! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank You! Thank you!

 149. hey uni, well what would i like to have? this one is for my sis Deepika..i would love to have a flourishing career for her, one that is permanent, one that is financially tempting and offers her a financial stability, one that she loves and enjoy to do, one that is stress free, one that is a 9 to 3 kind of, one where her commuting is easy, one where the working environment is wonderful and pleasant, one that offers the scope for growth and learning, safe and secure office place..ya that’s it thanku for my order

 150. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 24th 2014

  Jesus saith unto him , I am the way , the truth , and the life : no man cometh unto the Father , but by me . ( John 14:6 KJV )

 151. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 23rd 2014

  Do not be conformed to this world , but be transformed by the renewing of your mind , that by testing you may discern what is the will of GOD , what is good and acceptable and perfect . ( Romans 12:2 )

 152. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 21st 2014

  Jesus said unto them , Verily , verily , I say unto you , Before Abraham was , I am . ( John 8:58 KJV )

 153. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 20th 2014

  For to the one who pleases him GOD has given wisdom and knowledge enjoy , but to the center he has given the business of gathering in collecting , only to give to one who pleases GOD . This also is vanity and a striving after wind . ( Ecclesiastes 2:26 )

 154. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 19th 2014

  Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you , along with all malice . Be kind to one another tenderhearted , forgiving one another , as GOD in Christ we gave you . ( Ephessians 4:31-32 )

 155. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 16th 2014

  My GOD is my healer . ( Psalm 30:2 )

 156. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 12th 2014

  con lạy Chúa Ba Ngôi toàn năng , hăng hữu , đời đời , vô hạn !
  Chúa la Đấng toàn năng , tình thương , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình con tin Chúa , kính yêu Chúa , camt tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ ! xin Chúa nhân từ tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , con cảm tạ Chúa mãi mãi !
  Lạy Chúa toàn năng ! xin Chúa chúc phúc cho vũ trụ , trái đất , tự nhiên , cây cối , nước , không khí , con người , vạn vật , sự sống …yêu thương ạ , xin Chúa toàn năng ban đổ vào tâm trí con người và vạn vật đức tin Chúa và tấm lòng yêu thương bảo vệ trái đất ạ !
  con cầu xin Chúa chúc phúc cho gia đình chúng con , giúp gia đình chúng con thông qua công việc tạo ra được thật nhiều việc thiện lành phúc đức , hữu ích , có giá trị lớn lao cho vũ trụ , cho trái đất , cho cuộc đời , cho con người , cho sự sống yêu thương ạ ! con cảm tạ Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesu Kito la Con Thiên Chúa và là Chúa chung con , Amen !

 157. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 10th 2014

  con lạy Chúa Ba Ngôi toàn năng , hằng hữu , đời đời , vô hạn !
  Chúa là Đấng toàn năng , tình thương , vĩnh cửu !
  Chúa ơi ! gia đình chúng con tin Chúa , kính yêu Chúa , cảm tạ Chúa hàng ngày và mãi mãi ạ ! xin Chúa nhân từ tha thứ mọi tội lỗi cho gia đình chúng con ạ , con cảm tạ Chúa mãi mãi !
  con cầu xin Chúa phù hộ cho công viêc làm của gia đình chúng con ạ , xin Chúa giúp cho gia đình chúng con thông qua công việc tạo ra được thật nhiều giá trị hữu ích , thật nhiều việc thiện lành phúc đức , đem đến lợi ích cho vũ trụ , cho trái đất , cho cuộc đời , cho nhân loại , cho sự sống yêu thương …ạ !
  xin quyền năng vô hạn của Chúa giúp sức cho gia đình chúng con ạ ,
  con thay mặt cho chồng con va con gái con dâng lời cảm tạ đến Chúa toàn năng vĩ đại mãi mãi ạ ! con cam ơn Chúa mãi mãi ạ !
  con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus Kito là Con Thiên Chúa va là Chúa chúng con , Amen !

 158. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 9th 2014

  In this way they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age , so that they may take hold of the life that is truly life . ( First Timothy 6:19 )

 159. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 8th 2014

  Every good thing given and every perfect gift is from above , coming down from the Father of lights , which whom there is no variation or shifting shadow . ( James 1:17 )

 160. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 6th 2014

  GOD’S words is power :

  ” My peace I give to you “. ( John 14:27 )

 161. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 6th 2014

  Guard your heart ; everything you do flows from it . ( Proverbs 4:23 )

 162. stephen yeo ah tee Feb 6th 2014

  Dear Universe,

  I would like to take you for giving me all the blessings of opportunities, strength, supports, grants and funds for me to be a great DEVELOPER. i wish to own vast lands so that i could develop with honesty and integrity. I want to be a great developer and property designer as it is my dream and wish to own lots of buildings in the WORLD. i love to own apartments, condominiums, hotels, shopping complexes, schools, universities etc. i wish to help and support all those who are not able to buy houses and also those who have no place to stay.

  Thank you UNIVERSE

  with love from

  Stephen Yeo Ah Tee

 163. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 4th 2014

  In all byways and knowledge Him , and He shall direct thy paths . ( Proverbs 3:6 )

 164. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 3rd 2014

  And the Spirit of the LORD will come upon thee , and thou shalt prophesy . ( 1 Samuel 10:6 )

 165. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 1st 2014

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang , hang huu , doi doi , vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con la lee hae gon , nguyen thi phuong thao , lee jeyne , gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai a , gia dinh con mai mai cam ta moi on lanh Chua ban cho gia dinh chung con a , con cau xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  con mai mai nho nhung dieu tot dep , nhung hong an Chua ban cho con , Chua da tha thu toi loi cho con , Chua da cuu giup con …con luon luon nho va khac sau trong tam long con a !
  con lay Chua ! xin Chua phu ho va ban phuc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , cuoc doi , van vat , su song …yeu thuong a ! con xin Chua ban do vao tam tri cua con nguoi va muon vat duc tin Chua va tam long yeu thuong bao ve moi truong trai dat a , con cam ta Chua mai mai !
  con cung cau xin Chua phu ho cho cong viec lam cua gia dinh chung con , giup cho gia dinh chung con luon lam nhung viec lanh phuc duc , tot dep , huu ich phuc vu cho loi ich cua vu tru , trai dat , cuoc doi , con nguoi , su song …yeu thuong a , xin Chua giup cho gia dinh chung con , thong qua cong viec lam dem den nhung gia tri loi ich tot dep huu ich cho suc khoe cua trai dat , sua khoe cua con nguoi a , xin Chua toan nang vo han vi dai giup do gia dinh chung con voi a , con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 166. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 30th 2014

  Whoever gives heed to instruction prospers , and blessed is he who trusts in the LORD . ( Proverbs 16:20 )

 167. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 28th 2014

  Love never fails . ( 1 Corinthians 13:4-8 )

 168. Jeanette Jan 24th 2014

  Dear Universe. I wish to have a wonderful opportunity with a great career when my MILLIONS within few days came to me !! It would be a chance to help myself and my family live a better life, help with the unemployment that we have. It feels like an acknowledgment that I would be capable of caring for myself and others in this world. I always have much more than I need. I always have wealth to share.” This wealth will bring a lot of happiness to us all.
  I love and it really feels good to receive
  Thank you Universe, thank you for every thing !

 169. I am a successful novelist that is making a great living from it. My new novel, The Land of the Barbarians, is at the top of the New York Times Bestsellers list, I am making so much profit from the sales that it allows me to become financially independent. The book is being turned into a screenplay and highly grossing movie. This opens up many opportunities for me, including writing more novels, screenplays and plays, and meeting many interesting people. This career allows me to work from home and be with my children. I am very happy and satisfied with my life. Thank you, Universe.

 170. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 14th 2014

  GOD rewards those who diligently seek HIM . ( Hebrews 11:6 )

 171. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 14th 2014

  How much better is it to get wisdom than gold ! and to get understand rather to be chosen than silver ! ( Psalm 16:16 )

 172. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 13th 2014

  Let this mind be in you , which was also in Christ Jesus . ( Philippians 2:5 )

 173. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 9th 2014

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang , hang huu , doi doi , vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  chua oi ! gia dinh chung con la lee hae gon , nguyen thi phuong thao , lee jeyne , gia dinh chung con tin Chua hang ngay va mai mai a , gia dinh chung con kinh yeu , cam ta , ton tho chua mai mai a , con luon khac sau ghi nho moi on lanh Chua ban xuong cho con va gia dinh con a , con cam ta Chua !
  con xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  con cau xin Chua toan nang o tren troi phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , cuoc doi , van vat , muon vat …yeu thuong a , xin chua ban do vao tri tue loai nguoi va muon vat duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat a , con cam ta Chua !
  con cung cau xin Chua ban phuc lanh cho gia dinh chung con , xin Chua ban cho gia dinh chung con hong an duc tin , duc cay , duc men , duc khon ngoan , duc hieu biet , tai nang , duc do , long tot , tinh rong rai , se chia , suc khoe tot … giup cho gia dinh chung con luon luon nhan thuc dung dan , nho giu 10 dieu ran cua Chua , luon nho lam that nhieu viec lanh tot dep huu ich cho suc khoe cua trai dat , cho suc khoe cua con nguoi a , xin Chua phu ho cho cong viec cua chong con , cua gia dinh chung con luon di dung duong , dung huong , luon kiem tien cach dung dan , tot dep va dong thoi tao dung cac gia tri tot dep that nhieu , lam duoc that nhieu viec tot dep cho the gioi , cho trai dat , cho con nguoi a !
  xin Chua toan nang giup do gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 174. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 9th 2014

  ” Let your good deeds shine out for all to see , so that everyone will praise your heavenly Father ” ( Matthew 5:16 )

 175. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 7th 2014

  ” The LORD will give trength unto his people ; the LORD will bless his people with peace .” ( Psalm 29:11 )

 176. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 6th 2014

  And all things , whatsoever ye shall ask in prayer , believing , ye shall receive . ( Matthew 21:22 )

 177. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 2nd 2014

  con lay Chua toan nang , hang huu , doi doi , vo han !
  Chua la Dang vi dai , vo hinh , thanh khiet , duy nhat , vinh cuu , toan tai , toan nang , toan tri , toan tri , toan thien , muon doi , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con la lee hae gon , nguyen thi phuong thao , lee jeyne , gia dinh chung con mai mai tin Chua a ! xin Chua la Cha toan nang , Dang tao thanh troi , dat , muon vat huu hinh va vo hinh nhan tu bao la tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  con mai mai nho on lanh , hong an tot dep Chua ban xuong cho con , cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua !
  Lay Chua ! con cau xin Chua chuc phuc , ban phuc lanh cho cong viec kinh doanh cua chong con la lee hae gon , xin Chua chuc phuc , ban phuc lanh cho cong viec cua gia dinh chung con luon luon lam duoc that nhieu viec tot lanh , huu ich , co loi that nhieu cho vu tru , trai dat , cuoc doi , con nguoi …yeu thuong a , xin Chua giup cho gia dinh chung con kinh doanh , kiem tien luon di dung huong , tot dep va dong thoi tu cong viec kinh doanh nay tao dung duoc that nhieu gia tri tot lanh , huu ich , co loi cho suc khoe vu tru , suc khoe trai dat , suc khoe con nguoi yeu thuong a ! xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh , cong viec lam cua goia dinh chung con a , con xin thay mat cho gia dinh chung con cam ta Chua mai mai a !
  con cau nguyen nho duc Chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 178. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 2nd 2014

  The wages of the righteous bring them life , but the income of the wicked brings them punishment . ( Proverbs 10:16 )

 179. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 1st 2014

  Delight yourself in the LORD and he will give you the desires of your heart . ( Psalm 37:4 )

 180. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 1st 2014

  Happy New Year 2014 !
  Wish you all with a successful career you love and we can do good things for this earth, nature, universe, people and for life!
  I am grateful for our family company ! Great company ! P&G International., Co..Ltd and Thinh Vuong TST ., Co..Ltd !
  Thank you !

 181. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 17th 2013

  Come , you who are blessed by my Father ; take your inheritance , the kingdom prepared for you since the creation of the world . ( Matthew 25:34b )

 182. With God, all things are possible! St. Jude and Rita, patrons of hopeless cases and things/prayers most despaired of, hear my prayer! Lord, despise not my petition, but please grant me this wish/prayer! Never forget the promissory pact I made with Your Mother if You help make my wish come true and help me land where I need/want to be! Amen! My Lady, please never forget the promissory pact I made with you!

 183. The dream career: the Hollywood Movie Star and Icon! My grandest wish: I break through into the mainstream movie industry March 2014. That very same year, I at the very least begin working on two major blockbuster movies as the lead roles. Most importantly, I find the right agent who shall bust his/her ass for me in helping get into the mainstream movie industry, just as importantly, believes in me and gives me a chance, no matter what! From now until then, I prepare myself and get more exposure and meeting the right people at the right time to get me to the PROMISED LAND IMMEDIATELY!

 184. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 10th 2013

  Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think , according to the power that worketh in us . ( Ephesians 3:20 )

 185. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 10th 2013

  con lay Chua toan nang , hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin chua hang ngay va mai mai a , gia dinh con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua !
  con lay Chua toan nang ! xin Chua phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat , cuoc doi …yeu thuong a , con xin Chua ban do vao tri tue cua con nguoi va van vat …duc tin Chua , va tam long yeu thuong bao ve trai dat than yeu a , xin Chua ban do vao tri tue nhan loai y thuc cao trong lanh vuc bao ve trai dat a , con cam ta Chua !
  Lay Chua toan nang ! con cau xin Chua ban phuc lanh cho gia dinh chung con duoc manh khoe , hanh phuc , thinh vuong , thanh cong , phat dat , luon lam duoc that nhieu viec huu ich , tot dep , tot lanh cho quyen loi cua vu tru , cua trai dat , cua tu nhien , cua cuoc doi , cua con nguoi …yeu thuong a , xin Chua ban ban cho gia dinh chung con nhung cong viec kinh doanh tot dep , huu ich , phuc vu cho suc khoe con nguoi , suc khoe trai dat , suc khoe cuoc doi a , xin Chua giup cho cong viec cua gia dinh chung con phuc vu tot cho con nguoi , cho the gioi , cho trai dat , cho cuoc doi a , con cam ta Chua mai mai !
  con xin Chua ban xuong cho gia dinh chung con nhung hop dong tot dep vao thang 12/2013 nay voi a , con cam ta Chua toan nang vo han a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 186. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 10th 2013

  GOD’S power words forever !

  Know that the LORD is GOD . It is He who made us , and we are his . ( Psalm 100:3a )

 187. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 9th 2013

  GOD’S power words forever !

  ” I AM THE LORD , WHO MADE ALL THINGS ” . ( ISAIAH 44:24 )

 188. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 4th 2013

  The LORD is my light and my salvation ; whom shall I fear ? The LORD is the strength of my life ; of whom shall I be afraid ?. ( Psalm 27:1 )

 189. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 3rd 2013

  Set your affection on things above , not on things on the earth . ( Colossians 3:2 )

 190. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 1st 2013

  ” Pray without ceasing ” ( 1 Thessalonians 5:17 )

 191. Dear Universe;
  Please allow me to find the niche I need to make a living with my writing and/or my pictures. I would like to make enough to be independent for the rest of my days on this planet. I open myself to all opportunities. Thank you.

 192. I would love to have a part time job that has minimum hours but lots of pay (about $30,000 or more per year) that will allow me to advance in my career as an artist and travel the entire world. Thank you!

 193. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 28th 2013

  GOD IS LOVE . ( 1 John 4:8 )

 194. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 27th 2013

  ” Be thankful in all circumstances , for this is GOD’S will for you who belong to Christ Jesus ” ( 1 Thessalonians 5:18 )

 195. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 26th 2013

  GOD’S power words forever !

  ” If we ask anything according to His will , He hears us ” ( 1 John 5:14 )

 196. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 26th 2013

  ” If we ask anything according to His will , He hears us ” ( 1 John 5:14 )

 197. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 25th 2013

  …Now therefore fear ye not : I will nourish you …( Genesis 50:21 )

 198. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 19th 2013

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han 1
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai a , con xin Chua nha tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai a !
  lay Chua toan nang ! con cau xin Chua ban phuc lanh cho vu tru , trai dta , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a , con xin Chua ban do vao tam hon nhan loai va van vat duc tin Chua , va long yeu thuong trai dat ky dieu nay a ,
  con cung xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con , giup cho gia dinh chung con lam duoc that nhieu viec tot dep , huu ich cho vu tru , trai dat , tu nhien , cuoc song , con nguoi than yeu a , xin Chua giup do cho gia dinh chung con a ,
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 199. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 14th 2013

  The LORD will lay bare his holy arm in the sight of all the nations , and all the ends of the earth will see the salvation of our GOD . ( Isaiah 52:10 )

 200. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 14th 2013

  How great are your works , O LORD , how profound your thoughts ! ( Psalm 92:5 )

 201. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 12th 2013

  For nothing is impossible with GOD . ( Luke 1:37 )

 202. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 8th 2013

  “…But seek ye first the kingdom of the GOD , and his righteousness ; and all these things shall be added unto you …”. ( Matthew 6:33 )

 203. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 7th 2013

  ” Train up a child in the way he should go ; even when he is old , he will not depart from it “. ( Proverbs 22:6 )

 204. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 5th 2013

  con lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dnag toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con Tin Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong ma Chua da nan tao ra a ,
  con cung cau xin Chua ban do vao tri tue cua nhan loai duc tin chua va tam long yeu thuong bao ve trai dat than yeu nay voi a !
  con cung cau xin Chua ban phuc lanh cho gia dinh chung con , tat ca cac ngoi nha Chua ban cho gia dinh chung con , 2 cong ty Chua ban cho gia dinh chung con a , con xin Chua toan nang phu ho cho cong ciec cua gia dinh chung con , giup gia dinh chung con luon lam nhung viec ich loi gia tri that nhieu huu ich cho vu tru , trai dat , tu nhien , con nguoi yeu thuong a , xin Chua ban cho gia dinh chung con nhung hop dong tot dep a , xin Chua giup cho chong con ky duoc nhung hop dong tot dep vao thang 11/2013 nay voi a , giup cho chong con cung voi tat ca nhung nguoi khach hang , nhung doi tac cung chung suc , chung tam huyet , chung tam hon lam nhung dieu ich loi tot dep cho trai dat , con nguoi yeu thuong a ! xin Chua giup suc cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 205. God may I please have a new, permanent job, now please god, please

 206. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 2nd 2013

  con lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang tinh thuong vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con la lee hae gon , nguyen thi phuong thao , lee jeyne , gia dinh chung con tin kinh , cam ta , ton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam on Chua !
  Chua oi ! con cau xin Chua ban phuc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a , con cung cau xin Chua ban do vao tam tri cua nhan loai duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat nay a ,
  con cung cau xin Chua giup cho cong an viec lam cua nhan loai luon co tinh phuc vu loi ich cua trai dat , cua con nguoi a , con xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con luon dem den nhung gia tri loi ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi a , con xin Chua giup cho gia dinh chung con luon lam nhung viec tot dep , huu ich that nhieu , dong gop cong suc , tri tue , tam hon de xay dung trai dat tot dep hon , xay dung the gioi tot dep , dem den loi ich ky dieu cho cuoc doi , cho con nguoi yeu thuong a , xin Chua giup do chung con a ,
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 207. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 2nd 2013

  “…Without faith it is impossible to please him : for he that cometh to GOD must believe that he is , and that he is a rewarder of them that diligently seek him …”. ( Hebrews 11:6 )

 208. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 1st 2013

  con lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin kinh , cam ta , ton tho Chua hang ngay va mai mai a , xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con voi a , con cam ta Chua mai mai !
  Lay Chua toan nang vo han ! con cau xin Chua ban phuc lanh cho vu tru , tu nhien , trai dat , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a , con cung xin Chua ban do vao tam tri cua loai nguoi duc tin Chua , va long yeu thuong trai dat nay a ,
  con cung cau xin Chua phu ho cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con duoc manh khoe , hanh phuc , thinh vuong , thanh cong , phat dat , luon dem den nhung dieu tot dep that nhieu cho vu tru , trai dat , tu nhien , con nguoi , nganh moi truong a , xin Chua toan nang vo han chuc phuc va ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con voi a , xin Chua ban cho chong con va cong ty P&G International.Co., Ltd duoc ky nhieu hop dong gia tri tot dep vao thang 11/2013 nay voi a , giup chong con cung cong ty cung cac khach hang , cac doi tac cung chung suc , chung tam long , tam hon lam nen nhung loi ich huu ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a , xin Chua giup do chung con voi a , con cam ta Chua !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 209. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 30th 2013

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin Chua , cam ta chua , ton tho Chua hang ngay va mai mai a , xin Chua nhan tu bao la tha thu moi toi loi cho chung con voi a , con cam ta Chua mai mai !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua ban phuoc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong ma Chua da nan tao ra a , con cung xin Chua ban do vao tam tri loai nguoi duc tin Chua va tam long yeu thuong bao ve trai dat dieu ky nay a ! con cam ta Chua !
  con cung cau xin Chua phu ho cho cong viec cua gia dinh chung con , xin Chua giup do chong con kinh doanh phat trien ben vung tot dep , de gia dinh chung con cung voi cac khach hang va doi tac cung nhau dong gop cong suc , suc luc , tri tue , tam hon de tao ra duoc that nhieu gia tri co loi huu ich cho vu tru , trai dat , tu nhien , con nguoi , va nganh moi truong than yeu a ! xin Chua giup suc cho chung con a !
  con cam ta Chua ve tta ca trong thang 10/2013 nay a , con cung cau xin Chua ban cho chong con va cong ty P&G International.Co., Ltd nhung hop dong tot dep vao thang 11/2013 nay voi a , xin chua phu ho cho gia dinh va 2 cong ty chung con , giup chung con lam duoc that nhieu viec tot dep cho trai dat , con nguoi than yeu a ! con cam ta chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 210. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 30th 2013

  Be exalted , O GOD , above the heavens ; let your glory be over all the earth . ( Psalm 57:5 )

 211. father of the universe, may I please be blessed with millions of dollars , now ? Thank you father, thank you for my daily bread, thank you for being my infinite supply.

 212. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 23rd 2013

  For this is what the LORD says-HE who created the heavens , HE is GOD; HE who fashioned and made the earth , HE founded it ; HE did not create it to be empty , but formed it to be inhabited . ( Isaiah 45:18a )

 213. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 20th 2013

  con lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Lay Chua toan nang ! gia dinh chung con la lee hae gon ,nguyen thi phuong thao , lee jeyne , gia dinh chung con tin Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  Lay Chua toan nang ! con cau xin Chua ban phuoc lanh cho vu tru, trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong ma Chua da nan tao ra a , con cung xin Chua ban do vao tam thuc cua nhan loai duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat than yeu nay mai mai a , con cam ta Chua !
  con cung cau xin Chua ban cho moi nguoi nhung cong viec hop theo tai nang , so thich , the manh cua ho va ho se dong gop duoc nhieu cong suc , tri tue de lam cho trai dat cang them dep a !
  con cung cau xin Chua ban phuc lnah tot dep cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon duoc phat trien ben vung , thanh cong , phat dat a , xin Chua giup do chong con de anh ay luon mong muon lam duoc nhung dieu tot dep cho the gioi nay a , xin Chua giup cho cong viec cua gia dinh chung con luon dong gop suc luc , cong suc , tri tue , tam hon cho viec tao nen that nhieu gia tri huu ich loi ich tot dep cho quyen loi trai dat , con nguoi yeu thuong a ! xin Chua giup do chung con a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 214. Maggie Oct 20th 2013

  Dear Universe,

  now that I’ve found my vocational calling please help me to make a living out of it. Please draw the attention of the right people to my art work, to those who value and like my art and are prepared to help me to sell my work world wide. Help me to attract financially strong customers who appreciate my work and buy my sculptures, paintings and drawings. Help me to establish myself as an artist within the art scene so that I can exhibit my art work in Galleries world wide. Help me to sell my first sculptures soon and for the best price possible so that I am able to pay all my needs without working in other stupid distracting job and therefore I am able to dedicate my whole time to work on my art. Help me to develop my own style and way of expression to follow my very own successful career path that I’ve chosen by heart and passion. Help me to be the best visual artist that I can be.

  I welcome your help with joy and gratitute!

 215. Barkers Oct 18th 2013

  I want to change the next generations relationship with money one child at a time. I would LOVE that my proposal is accepted and acted upon and that I write and finish my book and am a consultant for this company and a coach for thier clients and an educator for their children. I so want to assist in helping people make a difference in their own lives. This is the way I can see to do that and this is what I want. I would love who I sent the proposal to to call me as soon as possible. I’ve cleared the way, I’ve made the space, I want this, am worthy and I’m ready to receive.

 216. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 18th 2013

  Praise the LORD , all his works everywhere in his dominion . Praise the LORD , O my soul . ( Psalm 103:22 )

 217. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 16th 2013

  con cui dau lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con tin Chua hang ngay va mai mai a ! xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  Lay Chua toan nang ! con cau xin chua ban phuc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a , xin Chua ban do vao tam tri cua nhan loai duc tin Chua va long yeu thuong bao ve the gioi nay a , con cung cau xin Chua ban phuc lanh cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con , dac biet la cong viec kinh doanh cua chong con tai han quoc a , xin Chua ban cho chong con va cong ty gia dinh chung con la P&G International.Co., Ltd duoc ky nhung hop dong tot dep , ich loi , phuc vu cho loi ich cua trai dat , cua vu tru , cua tu nhien , cua con nguoi , cua nganh moi truong than yeu a , xin Chua ban xuong cho gia dinh chung con cung 2 cong ty gia dinh chung con nhung hop dong tot dep a , giup chong con cung nhung nguoi khach hang than yeu cung nhau dong gop cong suc , suc luc , tri tue lam dieu loi ich tot dep that nhieu cho doi , cho vu tru , trai dat , tu nhien , con nguoi yeu thuong a !
  con mai mai cam ta on Chua !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 218. Victoria Oct 16th 2013

  I am, Thanks. I am happy and thankful because lots of business and people hire my consultant , laughter yoga and therapy services, and they pay me sharply in time and form.
  Thank you! Thank you! Thank You!

 219. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 11th 2013

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vo han !
  Lay Chua ! gia dinh chung con tin Chua hang ngay va mai mai a , chung con luon cam ta , kinh yeu , ton tho Chua hang ngay va mai mai a , xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh va 2 cong ty chung con a !
  con cam ta chua mai mai !
  con cau xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con duoc phat trien ben vung tot dep , duoc thanh cong , phat dat , dong gop duoc that nhieu cong suc , suc luc , tri tue , tam hon phuc vu cho loi ich tot dep cho doi , vu tru , trai dat , the gioi , con nguoi , nganh moi truong a , xin Chua giup do chung con giup chung con luon lam viec huu ich cho doi , cho trai dat , con nguoi yeu thuong a !
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 220. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 10th 2013

  Believe in the LORD your GOD , so shall ye be established ; believe his prophets , so shall ye prosper . ( 2 Chronicles 20:20 )

 221. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 8th 2013

  By day the LORD directs his love , at night his song is with me – a prayer to the GOD of my life . ( Psalm 42:8 )

 222. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 7th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Lay Chua ! gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con tin Chua , kinh yeu Chua , cam ta Chua , ton tho Chua hang ngay va mai mai a ! con xin Chua nhan tu vo han tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con voi a , con cam ta Chua mai mai a !
  con cau xin Chua ban phuc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , the gioi , con nguoi , van vat , cay coi , khong khi , nuoc than yeu a ! con cau xin Chua ban do vao tam tri nhan loai duc tin Chua va tam long yeu thuong bao ve gin giu trai dat a !
  con cung cau xin Chua ban phuc lanh cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con duoc manh khoe , hanh phuc , thinh vuong , thanh cong , phat dat , cong viec phat trien ben vung , tao ra duoc that nhieu gia tri loi ich hu ich cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua toan nang vo han dan loi chi duong cho chung con a , xin Chua phu ho cho cong viec lam an kinh doanh cua chong con , cua gia dinh chung con voi a , xin Chua ban xuong cho 2 cong ty gia dinh hcung con nhung hop dong tot dep giup cho chung con cung cac khach hang than yeu cung dong gop cong suc , suc luc , tri tue , tam long yeu thuong trai dat …phuc vu cho loi ich tot dep cho quyen loi cua trai dat , con nguoi , nganh moi truong yeu thuong a ,
  con xin quyen nang vo cung vi dai vo han cua Chua phu ho cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con , va cong viec cau gia dinh chung con a !
  Voi Chua tat ca deu co the , con mai mai tin a , xin Chua dan loi chi duong cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con a , giup chung con luon y thuc de dong gop cong suc , tam hon lam cho trai dat cang tot dep hon , cho the gioi cang xinh dep hon , cho con nguoi cang yue thuong , xinh dep hon a !
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 223. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 7th 2013

  Through him all things were made ; without him nothing was made that has been made . ( John 1:3 )

 224. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 6th 2013

  If you believe you will receive whatever you ask for in prayer . ( Matthew 21:22 )

 225. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 6th 2013

  shout for joy to the LORD , all the earth . Worship the LORD with gladness ; come before him with joyful songs . ( Psalm 100:1,2 )

 226. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 2nd 2013

  ARISE , SHINE , FOR YOUR LIGHT HAS COME , AND THE GLORY OF THE LORD RISES UPON YOU . ( ISAIAH 60:1 )

 227. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 1st 2013

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai a , gia dinh chung con mai mai cam ta , biet on Chua a , xin Chua toan nang tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam on Chua !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon o han quoc voi a , xin Chua giup chong con luon di dung duong , dung huong , luon lam an tot dep , luon dong gop cong suc de lam nhung dieu loi ich tot dep cho trai dat , cho nhan loai , xin Chua giup chong con gap duoc nhung khach hang tot dep , ky duoc nhung hop dong tot dep a , xin Chua giup chong con ky duoc nhieu hop dong co gia tri tot trong thang 10/2013 nay voi a , giup chong con lam duoc that nhieu viec tot cho the gioi , cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong ! xin Chua giup do chung con a ,
  con cam on chua mai mai a ! con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 228. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 1st 2013

  ….NOW THE LORD IS THAT SPIRIT : AND WHERE THE SPIRIT OF THE LORD IS , THERE IS LIBERTY . ( 2 CORINTHIANS 3:17 )

 229. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 30th 2013

  O LORD , OUR LORD , HOW MAJESTIC IS YOUR NAME IN ALL THE EARTH ! ( PSALM 8:9 )

 230. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 27th 2013

  IN THE BEGINNING GOD CREATED HEAVENS AND EARTH . ( GENESIS 1:1 )

 231. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 26th 2013

  THE LORD WILL FIGHT FOR YOU ; YOU NEED ONLY TO BE STILL . ( EXODUS 14:14 )

 232. I want to work from home as a freelancer (editing, writing, marketing and managing the website for Discover Silicon Valley magazine), as well as owning my own successful walking tour guide business of the historical homes of McDonald Avenue in Santa Rosa, CA. I want to put together a walking tour brochure to hand out to all the many visitors who come on my tours. This will allow me to work mostly from home so I can spend quality time with my daughters and have plenty of income to live very comfortably. My expected delivery date is 2014 or sooner. Thank you.

 233. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 22nd 2013

  The LORD is good , a refuge in times of trouble . He cares for those who trust in HIM . ( Nahum 1:7 )

 234. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 21st 2013

  ….Be careful for nothing ; but in everything by prayer and supplication with Thanksgiving let your requests be made known unto GOD ….( Philippians 4:6 )

 235. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 19th 2013

  ” Because he loves me ,” says the LORD , ” I will rescue him ; I will protect him , for he acknowledges my name .” ( Psalm 91:14 )

 236. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 16th 2013

  con lay Thien Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang vi dai , vo hinh , thanh khiet , duy nhat , vinh cuu , toan tai , toan nang , toan tri , toan tri , toan thien , muon doi , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin kinh , cam ta , ton tho Chua hang ngay va mai mai a , xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a ,
  con cam ta Chua mai mai !
  con lay Chua toan nang vo han ! xin Chua phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a !
  xin Chua ban do vao tam tri con nguoi duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat xinh dep a !
  con cung cau xin Chua tha thiet phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon va 2 cong ty gia dinh chung con la P&G Internatinal.Co,. Ltd o tai han quoc va Cong ty thuong mai va dich vu cong nghe Thinh vuong o viet nam duoc phat trien ben vung , lam an thanh cong phat dat , tao ra duoc nhieu loi ich tot dep cho cong dong , cho xa hoi , cho trai dat , cho con nguoi a !
  con cung xin Chua ban cho chong con nhung hop dong tot dep trong thang 9/2013 nay voi a , xin Chua giup chong con cung cac anh khach hang luon dong gop cong suc , dong gop tri tue de lam dep cho the gioi , tao nen nhung dieu tot dep cho trai dat , cho con nguoi a !
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 237. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 16th 2013

  He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity . ( Proverbs 21:23 )

 238. Dear Universe

  Thank you so much for guiding me on my path, guiding me to what my true heart desires
  Thank you for all the magical moments in my life, thank you for helping me see in dark times
  Thank you for all the teachers you have sent my way

  Thank you for showing me the way home to my soul

  Thank you for my amazing children, thank you for my amazing partner

  Thank you for my spiritually based career , where I am fulfilled beyond my wildest dreams
  Thank you for all the abundance I’ve recieved , now and always

  Thank you for all the wonderful clients who need my help and you have sent my way, and thank you for helping me set my businesses up doing exactly what I love , amd what my soul is calling out for

  Thank you for our home, car and luxuries

  I am most grateful to be travelling to world doing what I love and do best in this world

  Tthank you most of all to opening me up to what it is I’m here to do, my purpose and my mission for this I can never thank you enough for

  Thank you for bringing all the wonderful new people and amazing new friends into my life, and thank you for supporting me and bringing me back to my true Authentic self
  Thank you for helping me live in a world , that is supportive of me and what I do
  What a wonderful world we live in , and an abundant Universe

  Thank you so much for showing me all the wonderful unlimited possibilities there are out there for me

  Thank you for helping me with manifesting the life of my dreams

  Fulfilling career , beyond my wildest dreams
  Allowing me to share all my gifts,wisdom,love and knowledge

  Thank you for My relationship that is unlimited by the love that we feel for each other, deeply connected, honest, passionate, compassionate,trustiing, caring, supportive
  Ive finally met the man of my dreams

  Thank you for my Children, my 2 wonderful healthy children already but thank you for bringing me a 3rd child into this world,

  Thank you for supporting me financially , allowing me to live my life exactly the way I want it to be and help must amd those who need it

  Thank you for sending me all the people you knew I could help with, , making all the challenges that I ever went through for a reason
  Thank you so much

  Your biggest fan
  Lisa xxxxxxxxxx

 239. Dear Universe

  Thank you so much for guiding me on my path, guiding me to what my heart desires
  Thank you for all the magical moments in my life
  Thank you for showing me the way home to my soul
  Thank you for my amazing children, thank you of my amazing partner

  Thank you for my spiritually based career , where I am fulfilled beyond my wildest dreams
  Thank you for all the abundance I’ve recieved ,

  Thank you for all the wonderful clients you have sent my way, and thank you for helping me set my businesses up doing exactly what I love , amd whammy soul is calling out for

  Thank you for our home, and luxurys

  I am most grateful to be travelling to world doing what I lie and do best

  What a wonderful world

  Thank you

  Lisa xxxxxxxxxx

 240. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 12th 2013

  There is surely a future hope for you , and your hope will not be cut off . ( Proverbs 23:18 )

 241. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 10th 2013

  con lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua oi ! Chua la Dang Chi Thanh toan nang , quyen nang vi dai mai mai !
  xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con dnag o han quoc voi a !
  xin Chua ban cho chong con nhung hop dong tot dep vao thang 9/2013 nay voi a , giup chong con cung cac khach hang than yeu dong gop cong suc , tri tue lam dep cho trai dat , cho con nguoi , xin Chua giup do chong con , giup anh ay tao duoc that nhieu gia tri loi ich tot dep cho the gioi , cho con nguoi a , con cung xin Chua giup con cong viec tot dep , dem den nhieu loi ich cho trai dat cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua phu ho cho cong viec gia dinh chung con a ! con cam ta Chua !
  con cau nguyen nho Duc chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 242. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 9th 2013

  con lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang quyen nang , tinh thuong vo han !
  xin Chua tha thu moi toi loi hco gia dinh cho 2 cong ty hcung con a ! con cam ta Chua !
  Lay Chua ! xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con cung 2 cong ty gia dinh chung con o han quoc va viet nam duoc phat trien ben vung tot dep , thanh cong ruc ro luon dem den that nhieu loi ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi , cho nganh moi truong yeu thuong a !
  xin Chua giup do chong con la anh lee hae gon luon biet kiem tien cach dung dan , tot dep , dong thoi tao ra duoc that nhieu gia tri ich loi cho trai dat , cho con nguoi than yeu a !
  xin Chua giup suc cho chung con a !
  xin Chua giup chung con luon biet song rong rai , tu te a !
  con cam ta chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la chua chung con , Amen !

 243. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 8th 2013

  So do not fear , for I am with you ; do not be dismayed , for I am your GOD . I will strengthen you and help you . ( Isaiah 41:10a )

 244. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 8th 2013

  The LORD will keep you from all harm – He will watch over your life . ( Psalm 121:7 )

 245. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 5th 2013

  Lay Chua la Cha chi Thanh Toan Nang hang huu doi doi vo han !
  Chua oi ! gia dinh con tin kinh , cam ta , ton tho chua hang ngay va mai mai a ! xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho chung con a ! con cam ta Chua !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon , xin Chua phu ho cho 2 ocng ty gia dinh chung con luon kinh doanh dung dan , tot dep , luon mang den nhung loi ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a ! xin Chua giup chong con nhan duoc nhung hop dong tot dep , dem den loi ich cho trai dat , cho con nguoi , cho khach hang , cho cong ty P&G International.Co., Ltd cua gia dinh chung con a ! xinChua toan nang vi dai vo han giup do chung con voi a ! con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 246. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 5th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang Chi Thanh toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con tin chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho chung con a, con cam ta Chua mai mai !
  xin Chua chuc phuc cho tat ca moi cong viec dem den dieu tot dep cho vu tru , trai dat , tu nhien , con nguoi , van vat , cay coi , khong khi , nuoc a !
  xin chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon tai han quoc duoc phat trien tot dep , thanh cong ruc ro , luon dem den nhung loi ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi a !
  xin Chua toan nang vo han ban cho chong con nhung hop dong tot dep vao thang 9/2013 nay voi a ! xin chua giup do gia dinh chung con a !
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con ,Amen !

 247. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 5th 2013

  Your word is a lamp to my feet and a light for my path . ( Psalm 119:105 )

 248. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 4th 2013

  I walk in the way of righteousness, along the paths of justice . ( Proverbs 8:20 )

 249. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 4th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang Chi Thanh toan nang , tinh thuong va vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con mai mai tin Chua , kinh yeu Chua , cam ta Chua a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho chung con a , con cam ta Chua mai mai !
  xin Chua ban phuoc lanh tot dep cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat…yue thuong ma Chua da nan tao a !
  xin Chua ban do vao tam tri nhan loai duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat ky dieu nay a !
  con xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chong con duoc phat trien tot dep , thanh cong , phat dat , dem den nhung loi ich tot dep cho trai dat , con nguoi , nganh moi truong yeu thuong a !
  xin Chua dan loi chi duong cho chong con a !
  xin Chua toan nang vo han ban cho chong con nhung hop dong tot dep trong thang 9/2013 nay a , xin Chua giup cho chong con cung nhung nguoi khach hang dong gop duoc nhieu cong suc lam dep cho the gioi , cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua chuc phuc cho 2 cong ty gia dinh chung con a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec cua gia dinh chung con a !
  con cam ta chua !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Ki To la con Thien Chua va la chua chung con , Amen !

 250. caroline Sep 4th 2013

  I will get this job today and succeed being creative with my art furniture oil paintings and water colors

 251. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 2nd 2013

  Honor you father and mother . Then you will live a long , full life in the land the LORD your GOD is giving you . ( Exodus 20:12 )

 252. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 2nd 2013

  Great peace have they who love your law , and nothing can make them stumble . ( Psalm 119:165 )

 253. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 2nd 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con la chong con la lee hae gon , con la nguyen thi phuong thao , con gai con la lee jeyne , gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai a , gia dinh con cam ta Chua va biet on Chua v aton tho Chua hang ngay va mai mai a ! xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua toan nang mai mai !
  Lay Chua ! xin Chua phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , nuoc , khong khi , con nguoi , van vat …yeu thuong a !
  xin Chua ban do vao tam tri , suy nghi cua loai nguoi duc tin Chua va long yeu thuong bao ve trai dat , the gioi yeu thuong a !
  con cung xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con duoc phat trien ben vung tot dep , thanh cong , phat dat , dem den nhung loi ich tot dep ky dieu cho trai dat cho nganh moi truong , cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua ban xuong cho chong con nhung hop dong tot dep a , de anh ay cung cac khach hang thuong yeu cung nhau dong gop cong suc tao nen nhung gia tri loi ich tot dep cho trai dat , cho con nguoi , cho nganh moi truong a !
  xin Chua giup do cong viec cho gia dinh chung con luon lam nhung dieu tot dep cho trai dat , cho con nguoi , cho nganh moi truong a !
  con cam ta Chua mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua v ala Chua chung con , Amen !

 254. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 2nd 2013

  He restores my soul . He guides me in paths of righteousness for his name’s sake . ( Psalm 23:3 )

 255. Universe, Can you please provide away for me to open my businesses

 256. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 31st 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con Tin Chua , cam ta Chua va ton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a ! con cam ta Chua !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua ban phuoc lanh cho vu tru , cho trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a !
  xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con la lee hae gon o seoul , han quoc a , xin Chua giup do cho cong viec kinh doanh cua nah ay luon luon di dung duong dung huong , luon kiem tien cach dung dan , tot dep , va tao ra duoc that nhieu ich loi tot dep cho trai dat , cho nhan loai , cho the gioi , cho nganh moi truong than yeu a ! xin Chua ban cho chong con trong thang 9/2013 nay ky duoc nhung hop dong tot dep voi cac cong ty lon nhu Deawoo , Samsung …a , xin Chua cung ban cho chong con nhung hop dong tot dep tu Nhat , tu Han quoc voi san pham vaccumlock a !
  con thay mat chong con la anh lee hae gon xin dang len Chua la Cha toan nang Dang tao thanh vu tru , troi dat , muon vat huu hinh va vo hinh nhung tam long cam ta cua gia dinh chung con va cua 2 cong ty gia dinh chung con den Chua la hang ngay va mai mai a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec va 2 cong ty gia dinh chung con a !
  xin Chua giup cho gia dinh con luon lam duoc nhung viec rta tot dep ich loi cho trai dat , cho the gioi , cho con nguoi a ! con cam ta Chua a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 257. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 31st 2013

  Blessed are they whose ways are blameless , who walk according to the law of the LORD . ( Psalm 119:1)

 258. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 29th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  chua oi ! gia dinh con tin Chua , cam ta Chua va ton tho chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho chung con a ! con cam ta Chua mai mai !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua ban phuc lanh cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a !
  con cung xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh chung con va 2 cong ty chung con duoc manh khoe , hanh phuc , thinh vuong , thanh cong , tot dep a ! xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh lee hae gon o han quoc a , xin Chua ban cho chong con nhung hop dong tot dep , xin Chua giup chong con cung cac khach hang luon tao ra nhung loi ich tot dep vung ben cho quyen loi trai dat , con nguoi yeu thuong a ! xin Chua dan chong con tren buoc duong kinh doanh luon di dung huong , luon kien tien cach dung dan , tot dep va dong thoi dem den nhung gia tri , loi ich that nhieu cho trai dat , cho the gioi , cho con nguoi a ! xin Chua phu ho cho cong viec cua gia dinh con a !
  con cam ta Chua ! con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 259. universe can you asked one of the hiring managers to give me a call to offer me a job ? Thank you

 260. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 29th 2013

  GOD’s power words !
  ” I will make you into a great nation and I will bless you ; I will make your name great , and you will be a blessing .” ( Genesis 12:2 )

 261. universe, may I have one of the jobs that I applied for at the hospital as part of my journey to my destiny…………………………………….

 262. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 27th 2013

  GOD’S power words !

  I will instruct you and teach you in the way you should go ; I will counsel you and watch over you . ( Psalm 32:8 )

 263. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 24th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh chung con tin Chua hang ngay va mai mai !
  gia dinh chung con mai mai cam ta , ton tho Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua oi ! xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a ! con biet on Chua mai mai !
  Lay Chua ! xin Chua ban xuong nhung an sung tot dep cho vu tru , trai dat , tu nhien , cay coi , khong khi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong ma Chua da nan tao ra a ! xin Chua cung ban do vao tam tri nhan loai long tin Chua va long yeu thuong bao ve moi truong a ! xin Chua cung ban phuoc lanh cho gia dinh chung con cung 2 cong ty gia dinh chung con manh khoe , hanh phuc , thinh vuong a ! xin Chua phu ho cho cong viec cua chong con , giup anh ay kinh doanh dung dan ,tot dep , va dem den nhung gia tri loi ich tot dep that nhieu cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong ! xin Chua ban cho con cong viec tot dep , lam dieu ich loi cho trai dat , cho con nguoi a !
  con cam on Chua ! con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 264. I would like to find a new job where I can use my skills to help others and enjoy doing it.

 265. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 20th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Lay Chua ! gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai a !
  gia dinh con kinh yeu Chua , cam ta Chua v aton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu rong long tha thu moi toi loi cho gia dinh chung con a !
  con cam on Chua mai mai !
  Lay Chua ! xin Chua phu ho cho vu tru , trai dat , tu nhien , khong khi , cay coi , nuoc , con nguoi , van vat yeu thuong a !
  xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con manh khoe , hanh phuc , thinh vuong , thanh cong , phat dat a ,
  xin Chua ban cho gia dinh chung con cong viec tot dep , luon mang den nhung loi ich tot dep that nhieu cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chong con duoc phat trien ben vung , thanh cong , phat dat a ! con cam ta Chua !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 266. Dear Universe, give me a good job offer or a great idea for my one bussiness. Thank you very much. I love you.

 267. In the name of jesus, I am hired

 268. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 16th 2013

  Lay Chua Ba Ngoi toan nang , hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Chua oi ! gia dinh chung con tin Chua , cam ta Chua va ton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua nhan tu tha thu moi toi loi cho chung con a !
  con cam ta Chua toan nang !
  Lay Chua ! xin Chua ban phuoc lanh cho vu tru , cho trai dat , tu nhien , cay coi , nuoc , khong khi , con nguoi va van vat yeu dau ma Chua da tao ra a !
  xin Chua ban do vao tam tri nhan loai long tin Chua va long yeu thuong bao ve moi truong a !
  xin Chua toan nang phu ho cho cong viec kinh doanh cua chong con la anh Lee hea gon o han quoc duoc phat trien ben vung , thanh cong , phat dat , luon dem den nhung loi ich gia tri tot dep cho trai dat , cho nhan loai yeu thuong a ! xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua gia dinh con a ! xin Chua quyen nang vo han ban cho chong con nhung hop dong tot dep giup chong con cung cac khach hang luon lam nhung dieu co ich cho the gioi , cho trai dat , cho con nguoi …a !
  conc am ta Chua toan nang vo han mai mai !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 269. Nguyen Thi Phuong thao Aug 16th 2013

  Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding ; in all your ways acknowledge Him , and He will make your paths straight . ( Proverbs 3:5,6 )

 270. in the name of jesus, I am hired….

 271. Nguyen Phuong Thao Jul 4th 2013

  He who fears the LORD has a secure fortress, and for his children it will be a refuge . ( Proverbs 14:26 )

 272. Nguyen Thi Phuong Thao Jun 26th 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua oi ! Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh cuu !
  Chua oi ! gia dinh con luon luon Tin Chua hang ngay va mai mai a !
  chung con mai cam ta va biet on Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua xoa het moi toi loi chung con da pham a !
  con cam ta Chua kinh yeu !
  Lay Chua toan nang ! xin Chua ban xuong phuoc lanh tot dep cho vu tru , trai dat , tu nhien , van vat …yeu thuong ma Chua da nan tao a !
  con cung xin Chua phu ho cho gia dinh chung con va 2 cong ty gia dinh chung con manh khoe , hanh phuc , thinh vuong a ! xin quyen nang vo han vi dai mai mai cua Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con a , con xin Chua giup cho chong con ky duoc nhung hop dong tot dep voi khach hang nhat ban vao thang 6/2013 nay voi a ! va xin Chua giup cho chong con cung ky duoc hop dong o tai han quoc a , xin Chua phu ho cho cong viec xuat nhap khau cua chong con a ! con cam ta Chua ! con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 273. Universe – I would love to obtain a career/past-time that includes helping others (humans and animals in particular) where I am the owner of my own business and am able to make my own hours and the money flows freely into my bank account without me worrying about how much I earn each year – just knowing that it is there when I need it or want to use it. Thank you!!

 274. Nguyen Thi Phuong thao Jun 9th 2013

  The grace of our LORD was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. ( 1 Timothy 1:14 )

 275. Nguyen Thi Phuong thao Jun 7th 2013

  But when you give to the needy, do not let your left hand know your right hand is doing . ( Matthew 6:3 )

 276. Nguyen Thi Phuong thao Jun 6th 2013

  A generous man will prosper; he who refreshes others will himself be refreshed. ( Proverbs 11:25 )

 277. Nguyen Thi Phuong thao Jun 3rd 2013

  GOD is power !
  Thank you GOD for everythings !
  Thank you GOD for giving our family Dream Careers !
  Thank you GOD for helping 2 our company !

  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !

 278. I wish to work as a web developer in a really cool web marketing agency and create my own small business.
  Thank you very much!

 279. Nguyen Thi Phuong thao May 28th 2013

  GOD will protect you . ( Psalm 91:9 )

 280. I intend that money flows into my life like an avalance. I am a receptive vessel for financial abundance $50,000 flows effortlessly.

 281. Nguyen Thi Phuong thao May 20th 2013

  Lay Thien Chua Ba Ngoi toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chau la Dang Toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Chua oi ! gia dinh con tin kinh , cam ta va luon luon ton tho duy nhat Mot Thien Chua Ba Ngoi a !
  xin Chua toan nang la Dang tao thanh troi , dat , muon vat huu hinh va vo hinh , xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua toan nang chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con a , xin Chua ban phuoc lanh cho 2 cong ty gia dinh chung con a !
  xin Chua giup cho cong viec cua chung con luon phat trien , thanh cong , phat dat , dem den nhung gia tri tot dep , phuc vu cho loi ich cua trai dat , cua nhan loai a !
  xin Chua phu ho cho chung con a !
  con cam on Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 282. I AM PLEASE SEND ME MILLIONS OF DOLLARS NOW, SEND ME $260,000,000.00 NOW….THANK YOU I AM… I AM SO HAPPY AND GRATEFUL NOW THAT I AM A MULTI BILLIONAIRE……I AM CAN YOU SEND THE MONEY NOW I WANT TO TAKE MY FAMILY TO DISNEY WORLD AND OPEN MY BUSINESSES, WITHIN 1 WEEK….THANK YOU I AM…

 283. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 31st 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai !
  xin Chua rong long tha thu moi toi loi cho chung con a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec lam an kinh doanh cua gia dinh con o han quoc va viet nam duoc phat trien , thanh cong , phat dat , giup chung con lam duoc nhung viec tot dep to lon loi ich cho trai dat , cho con nguoi than yeu a !
  xin Chua phu ho cho cong viec cua chong con a !
  xin Chua giup chong con duoc thanh cong trong du an dau thang 4/2013 nay a !
  con thay mat chong con dang loi cam ta den Chua la Dang toan nang vi dai vo han mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 284. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 30th 2013

  Happy Easter Day ! GOD bless you and your job ! I love my job ! Thank you ! and I love you !

 285. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 29th 2013

  The path of the righteous is level; O upright One , you make the way of the righteous smooth . ( Isaiah 26:7 )

  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con a , giup cho chung con dem den that nhieu nhung gia tri loi ich to lon cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a 1
  xin chua chuc phuc cho cong viec cua chong con a , xin Chua giup cho chong con dat duoc thanh cong voi du an vao dau thang 4/2013 a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 286. BluLeaf Mar 28th 2013

  Dear Universe,

  I would like for my husband and I to own our own bar with a lovely deck like the one in the picture below, I would love for this business to make a minimum monthly profit on $100,000.00. Hubby and I would enjoy running this bar and stocking it and serving our customers who all become paying friends.

  Thank you

 287. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 26th 2013

  May you be blessed by the LORD , the Maker of heaven and earth . ( Psalm 115:15 )

 288. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 19th 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Chua oi ! gia dinh con tin chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con a !
  con cam ta Chua kinh yeu !
  xin Chua ban cho gia dinh chung con cong viec kinh doanh a !
  xin Chua phu ho cho cong viec kinh doanh cua gia dinh con luon phat trien , thanh cong , phat dat , dem den nhung gia tri loi ich to lon cho trai dat yeu thuong , cho con nguoi yeu thuong a !
  xin Chua ban cho chung con cong viec lam loi ich tot dep cho trai dat a , cho the gioi a !
  xin Chua phu ho cho cong viec cua chong con a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 289. Universe,

  Thank you for the paying clients that you have dropped into my lap this very week. Clients who have been guided to work with me and know that they value what I do. Thank you for those that are waiting to work with me and are paying for my experience and expertise. Thank you for the 10 clients that are willingly and generously paying $2000 and $5000 for my packages with open hearts. Blessed Be <3

 290. Nguyen Thi Phuong Thao Mar 12th 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Chua oi ! gia dinh chung con Tin kinh , cam ta va ton tho duy nhat Mot Thien Chua Ba Ngoi la Dang tao thanh troi dat , muon vat huu hinh va vo hinh a !
  xin Chua rong long tha thu moi toi loi cho chung con a ! con cam on Chua hang ngay va mai mai a !
  Lay chua toan nang hang huu ! xin Chua ban cho chung con cong viec tot dep , giup chung con luon dem den nhung gia tri tot dep co ich nhieu cho trai dat , cho con nguoi , cho nganh moi truong a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chung con duoc phat trien tot , duoc thanh ocng , phat dat , de chung con lam duoc that nhieu dieu tot dep cho the gioi yeu thuong , cho trai dat , cho con nguoi a !
  xin Chua giup do chung con a !
  con cam on Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 291. Nguyen Thi Phuong Thao Feb 21st 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang toan nang , tinh thuong , vinh vien !
  Chua oi ! gia dinh con tin kinh , cam ta , ton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua rong long tha thu moi toi loi cho chung con a ! con cam ta Chua !
  xin Chua ban cho vo chong con cong viec kinh doanh duoc phat trien , thanh cong , phat dat a , xin Chua chuc phuc cho cong viec kinh doanh cua chong con va cua con a ! giup cho gia dinh chung con luon lam duoc nhung viec tot dep dem den nhung loi ich tot dep to lon cho trai dat , cho con nguoi a !
  xin Chua chuc phuc cho cong viec cua gia dinh chung con a !
  xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc tap cua con gai con duoc that gioi deu cac mon a , de chau luon lam nhung viec tot dep cho trai dat , cho con nguoi a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 292. Hipolito Nuno Mamede Diogo Feb 15th 2013

  Thank you universe for all i have and all that i am receiving!
  I would love to close five sales a week totalling 2 million dollars or better each and every week. Working my own hours, when i want to!
  may this happen immediatelly!
  Thanks you giving universe

 293. Michelle Feb 9th 2013

  Thank you universe for the opportunity to go to college.
  I forgive myself for not doing my very best for it.
  But now I wish for an interessting job.
  A job where I can learn the skills I am good at. I want to work with amazing people.
  I want to work from 9 to 15. So I can still have time to take care of my kid.
  Monthly I want to see 1100,00 euro on my bankaccount from that job.
  Please Universe!
  Thank you in advance.

 294. Thank you universe, for dropping clients to my practice out of blue – They told me there were “guided” though. I love it! and I can’t help but keep wondering what’s coming next. It’s so thrilling! Thank you again!

 295. Alicia Jan 22nd 2013

  Dear Universe,

  Thank you for your Blessings for yesterday, today and tomorrow.
  Universe Bless me with a Work from Home Position that I would be able to support myself.

  I am grateful for what you have given me. I am Blessed

 296. Dear Universe, Thank you for all that I have for all that has been for all that is too come for everything now.
  I place an order for a life mission that uses my greatest skills and gifts that will benefit all of human and animal kind. I thank you for this gift that has presented itself right now and provides me with more than enough income to cover my current living and lifestyle costs as well as those that are not yet visible in my world. I ask that my mission provide flexibility in lifestyle and time.

  I thank you for this life mission that has already come to be and has come to me, right now and I thank you for the ability for me to recognise this mission in all its magnificence. I thank you for the clients that have sought me out and are waiting to work with me right now today and those that will seek me out in the future. I thank you for the generosity of their gift of money. I thank you for the courage to do what I need to do in order to fulfil my mission I thank you.
  <3

 297. Dear Universe,

  I would like to place an order for a job in journalism, specifically writing for women’s magazines. I want this job to pay well (let’s say somewhere between €20,000 – €30,000 per year). I want this job to inspire and excite me. I want it to be easy to get to and I want the hours to be relatively fixed (i.e. 9am – 5pm during the week).

  I know that this job is out there, you’ve shown me examples of it. I even came close to getting it once before, so please send it to me now.

  I’m placing my order and I trust that you’ll have my job for me soon.

  Thanks!

 298. My dream career would include finishing nursing school, becoming a RN ASAP. I would then like to relocate to a warmer location and have a successful carreer with no financial worries until I can retire comfortably with my soul mate in my dream house surrounded by my children and lots and lots of grandchildren!!!!!

 299. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 10th 2013

  con cam ta Chua ve tat ca a ! Chua ban cho con nguoi tien giup cho con nguoi trao doi moi gia tri vat chat , tinh than , dich vu duoc tot dep , cong bang !
  tien la nang luong tot dep luu hanh trong vu tru yeu thuong !
  toi cam on tien ! toi yeu tien !
  toi cam on 100.000.000d tien Viet Nam da den voi toi vao ngay 10/1/2013 , that la tot dep !
  toi yeu tien , tien yeu toi , tien den voi toi tu moi nguon tu nhien tot dep ! tien den voi toi doi dao , phong phu , rong rai , va toi cung chi tieu tien rong rai , doi dao !
  cam on tien !

 300. Alicia Jan 8th 2013

  Dear Universe,

  I want a Work From Home Job Please direct me to the right one, there are so many scams, I need your guidence and protection to open the dorr to the right posotion.. I am grateful for all you have given me and all you are about to give me.

  I am guarded, I am guided, I am Blessed.

  Thank you

 301. olivia Jan 5th 2013

  dear universe,
  iam placing my order to receive ajob offer from UAP insurance immediately.
  Intend for this offer to come swiftly with a lucrative salary of I000usd amonth,medical insurance amd vacation days.including the 132h chq.
  I ntent for this job to bring me financial freedom,achallenging yet rewarding work load where my clients are satisfied by excellent service.i manifest great co.workers ,incredible bosses who are inspiring,freindly and team builders.i manifest great hrs of 8 to 5pm.and joy at my good position.
  Dear,universe,i receive this offer with gratitude and abundance in your perfect timing as usual.
  Thank you.
  Olivia.

 302. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 1st 2013

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang tao thanh troi dat , muon vat huu hinh va vo hinh !
  gia dinh con tin Chua , kinmh yue Chua va cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con a ! con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  lay Chua toan nang vo tan ! xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con va cua con a , xin Chua dan loi chi duong cho chung con a , giup chung con luon di dung duong dung huong , luon biet lam nhung viec tot , luon biet kinh doanh dem den nhung loi ich to lon tot dep cho trai dat , cho con nguoi , cho nghanh moi truong va nganh yte a !
  xin Chua giup do chung con a !
  con cam on Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 303. Dear Wonderful Giving Universe,
  I ask for multiple streams of income from the internet and money streams from every direction. I ask that my daughter Mandy gets a career that she no longer needs a full time sitter but can be there with her children caring for them. Like a work at home position for her.
  I am asking for income in excess of $75,000 a year to start.
  Thank you generous Universe. I am so happy and grateful!

 304. Alicia Dec 26th 2012

  Dear Universe,

  Thank you for what you have given me and what you about to give me. I would like to retire as I work full time, but I need a Work From Home position to generate the income I need to live. I have been looking but I have not been able to find anything that is real.

  I know I can depend on you to put me at the right palce at the right time. I release this request to you.

  Thank you

 305. Nguyen Thi Phuong Thao Dec 16th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  xin Chua ban phuoc lanh cho 2 cong ty gia dinh chung con luon duoc thanh cong , phat dat , dem den rat nhieu gia tri tot dep , rat nhieu loi ich tot dep cho the gioi , cho con nguoi , cho nghanh moi truong , cho nghanh yte a !
  xin Chua ban cho con cong viec thu vi a , va con rat yeu thich a !
  con cam on Chua hang ngay va mai mai a !

 306. Hello, there, universe, first of all I’d like to materialize my carreer dreams against all odds, which are big and strong and many.
  I’d like to write and draw and sell my books and sew and sell my clothes.
  I do not think there other things I can possibly offer, but if there are you know them and you decide better.
  Thanks, pal

 307. Ксения Dec 12th 2012

  Dear universe. Please give me the energy and intellect this evening to complete my assignment. Please help me write the best possible answer and get a good grade for this subject. Please help me demonstrate to myself and to my lecturer that indeed I am destined to do this as my major and build a career in strategic management.

 308. Ксения Dec 12th 2012

  Dear all mighty universe. I have taken actions to look for new opportunities with a desirable company. Please bless my actions and bring me fruitful results from these actions.
  Please guide me to ensure that I make the right choices for my career.

 309. Ксения Dec 8th 2012

  Dearest all mighty universe

  Please help me write the best strategic management assignment to highlight my in depth understanding of this subject and chart out my future to work in this area.

  Please help me focus for the rest of this afternoon to write this assignment.

  Please give me courage not to be afraid of success, to believe in myself and to go after the precious opportunities that arise in front of me.

 310. Irth Aingel Dec 8th 2012

  I love to work with and on behalf of all the children of the world. Whatever that means for a job, I’d like to be employed and start working at the beginning of January in 2013.

  Thank you as always!

 311. Starting in February, I receive the right amount of money because of the right offers =)

  OHHHH that is such a relieving feeling – THANK YOU UNIVERSE!

  And a special BIIIIIGGG HUUUUGE THANK YOU for my dream partner and his wonderful love!!

  *heart*

 312. hello universe, thank you for everything

 313. Ксения Nov 26th 2012

  Dear Universe please help me realise my full potential and find a role in this life where I fully use my talents and really shine.
  Please help me develop my entreprenuerial part of the brain to come up with and implement simple and yet beautiful business ideas.
  Please help me discover, develop and fully use my business accumen, emotional intelligence and presuasion to create something remarkable in this world, and to leave behind a legacy.

 314. Ксения Nov 25th 2012

  Dear Universe please help me write the best assignments for this subject and really show that I understand these concepts

 315. Ксения Nov 25th 2012

  Dear Universe please help me realise my full potential and find a role in this life where I fully use my talents and really shine.
  Please help me develop my entreprenuerial part of the brain to come up with and implement simple and yet beautiful business ideas.
  Please help me discover, develop and fully use my business accumen, emotional intelligence and persuasion to create something remarkable in this world, and to leave behind a legacy.

 316. help me universe :(
  thank you

 317. Maria Elena Nov 17th 2012

  I’m placing my order to be a Designer with my jewelry company. I’m ordering at least one Home Show a week, and from those shows women will come into my life who are interested and motivated to own their own business, which will lead me to Designer status.

 318. Angela Nov 8th 2012

  Dear Universe! Thank you for guiding me to the career that gives me so much fun and excitement, meeting interesting people, seeing places, new challenges, free time, a sense of purpose, and enough money to live comfortably.
  Love and gratitude, Angela

 319. Thank you, Universe, for my $10,000,000.00.

 320. The best bootcamps in the world are organised by Me. If you want to attend this spectacular event, write Me.

 321. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 25th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la tat ca , vinh cuu , doi doi !
  gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai !
  xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec kinh doanh cua gia dinh chung con luon duoc thanh cong , phat dat , dem den nhung gia tri loi ich to lon cho trai dat , cho con nguoi , cho moi truong , cho nganh yte than yeu a , xin Chua ban phuoc lanh cho 2 cong ty P&G International.Co.Ltd va cong ty Thinh vuong TST ,Co, Ltd , ma Chua ban cho chung con , luon lam an dung dan , tot dep , phat trien thanh cong a ,
  xin ban tay quyen nang vo han cua Chua ban phuoc lanh cho gia dinh chung con a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !

 322. Dear Universe,

  I request you to please grant me the strength to do my work in the current environment in a way that success, abundance and prosperity follow me.

  Thank you.

 323. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 9th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la tat ca , vinh cuu , doi doi , vo han !
  xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua ban cho con cong viec tot dep ma con luon thay thich thu a !
  xin Chua ban cho cong viec kinh doanh cua chong con luon thanh cong , phat dat , dem lai nhung loi ich , gia tri to lon tot dep cho trai dat , cho con nguoi yeu thuong a , xin Chua giup cho cong viec cua chung con dem den nhung dieu tot dep cho nganh moi truong bao ve hanh tinh duoc tot dep hon a !
  xin Chua dan dat duong loi cua chung con a !
  xin Chua dan dat nhung doi tac , nhung khach hang , nhung hop dong tot dep dem lai nhung loi ich tot dep cho trai dat yeu dau , cho 2 cong ty gia dinh chung con a ! con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con ! Amen !

 324. Dear Universe,

  I am asking to be the multi million dollar lottery winner in Dec. 2012

  Thank you

 325. Dear Universe,

  I am ready to receive my abundance NOW!!! I am ordering to receive $25, 000.00 on Oct. 10, 2012.

  Also, I am ordering to win 1 million dollars on November 4, 2012 by playing a scratch offs or by playing the lottery,

  Thank you Universe!!

 326. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 5th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  xin Chua ban cho cong viec cua gia dinh chung con luon thanh cong , phat dat a , luon dem den nhung gia tri tot dep , co ich cho trai dat yeu thuong , cho con nguoi yeu thuong , cho the gioi tinh yeu a !
  xin Chua giup chung con , chua giup do chung con thi moi viec deu luon thanh cong tot dep a !
  con cam ta Chua toan nang hang huu doi doi vo han a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 327. Merrick Oct 3rd 2012

  Dear Universe,

  I thank you for giving me the opportunity to teach English as a Foreign language abroad. It has been the most wonderful and enlightening experience of my life. I have met so many wonderful and interesting, many who are now some of my best friends. I have seen how beautiful the world can be. I also thank you for giving me the know-how and opportunity to build my own TEFL business to help others have the opportunity to do what I have done. It is a great feeling knowing that I have made someone’s dreams a reality. Thank you.

 328. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 24th 2012

  xin Chua kinh yeu ban phuoc lanh cho cong viec cua gia dinh chung con a ,
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !

 329. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 24th 2012

  Lay Thien Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  Chua la Dang tu huu , hang huu ,
  Chua la Dang Chu Te toi cao tuyet doi ,
  Chua la Dang vi dai , vo hinh , thanh khiet , duy nhat , vinh cuu , toan tai , toan nang , toan tri , toan tri , toan thien , muon doi , va mai mai !
  xin Chua rong long tha thu moi toi loi cho con a , con cam ta Chua !
  xin Chua ban cho con cong viec tot dep , con yeu thich a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai !
  con xin Chua ban phuoc lanh cho 2 cong ty gia dinh chung con a , giup chung con luon kinh doanh dem den nhung loi ich to lon , co gia tri tot dep cho trai dat yeu thuong , cho con nguoi yeu thuong , tot va tien loi cho nganh yte a ,
  xin Chua toan nang ban phuoc lanh cho cong viec cua gia dinh chung con a ! con cam ta cha hang ngay va mai mai a !

 330. Universe,

  I want millions of dollars to flow and stick to me like a magnet, NOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 331. KIMBERLY BAILEY Sep 10th 2012

  DEAR, UNIVERSE I KNOW YOU ALREADY MANIFEST MY DESIRES AND I’M GRATEFUL HELP ME GET ME SOME CUSTOMERS I’M A GREAT CRAFT DESIGNER AND I LOVE MY GIFT FROM GOD THANK YOU I LOVE YOU.

 332. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 4th 2012

  xin Chua toan nang , quyen nang vi dai , vo han o tren troi , xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua gia dinh chung con a , xin Chua giup con lam nhung cong viec con yeu thich duoc tot dep a , xin Chua giup chong con la anh lee hae gon lam viec duoc tot dep a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho duc chua Jesus Kito la con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 333. Nguyen Thi Phuong Thao Sep 4th 2012

  Chua la Dang toan nang hang huu doi doi vo han !
  con Tin Chua , kinh yeu Chua , cam ta Chua , ton tho Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua tha thu moi toi loi cho con a , con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  xin Chua chuc phuoc cho cong viec kinh doanh cua 2 cong ty P&G International.Co;Ltd va cong ty Trach nhiem huu han thuong mai va dich vu cong nghe thinh vuong .Co;Ltd ma Chua ban cho gia dinh chung con a , xin Chua mo loi mo duong huong dan buoc duong chung con di a , xin Chua giup cho 2 cong ty nay luon thanh cong , phat dat , dem den nhung gia tri to lon cho suc khoe trai dat , suc khoe con nguoi , va tot cho nganh yte a , xin Chua giup suc cho chung con a !
  con cam ta Chua hang ngay va mai mai a !
  con cau nguyen nho Duc Chua Jesus Kito la Con Thien Chua va la Chua chung con , Amen !

 334. Nguyen Thi Phuong Thao Aug 26th 2012

  On Chua ban toi la nguoi luon luon thanh cong trong moi linh vuc !
  cong viec cua toi that tot dep !
  2 cong ty gia dinh chung toi luon kinh doanh dem dn nhung loi ich to lon tot dep gia tri tot dep cho trai dat , cho con nguoi , cho nganh yte , xin cam on 2 cong ty P&G International .Co, Ltd , va Cty TNHH TM&DV Cong Nghe Thinh Vuong , xin cam on cong viec tot dep cua toi !
  cam on luon luon nhe !

 335. Hello Universe,
  please, help me to find my dream job, to be satisfied with what I do , to be appreciated by my boss and colleagues , and to get paid as much money as I need to have the life I want .Thank you !

 336. Tria Nin Jul 25th 2012

  Universe, help me :(
  Thank you

 337. I get paid to be me and to shine brightly…the checks and wads of cash keep rolling in as I shine this bright light of mine. Thank you thank you!

 338. Nguyen Thi Phuong Thao Jul 16th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu doi doi vo han !
  xin Chua giup cho gia dinh chung con moi viec tot dep , xin Chua ban cho cong viec kinh doanh cua 2 cong ty gia dinh chung con la P&G International.Co.Ltd va Cty TNHH va thuong Mai Dich vu Cong Nghe Thinh Vuong Co; Ltd luon kinh doanh thanh cong , phat dat , luon dem den nhung gia tri tot dep , loi ich that nhieu cho trai dat , cho nganh yte , cho con nguoi !
  xin ban tay quyen nang cua Chua o tren troi dan loi chi duong cho 2 cong ty chung con luon di tren con duong tot dep , dung dan , thanh cong !
  xin Chua giup cho cong viec lam an cua gia dinh con luon dem den nhung dieu tot dep cho cuoc doi yeu thuong , cho con nguoi ! cho suc khoe trai dat !
  con thay mat chong con la anh lee hae gon va con gai con la lee jeyne xin gui den Chua loi cam ta hang ngay va mai mai !
  con biet on Chua hang ngay va mai mai !

 339. Okay, Universe I want to get paid to be me…to share my gifts and my essesnce with the world. Thank you for your prompt shipment.

 340. I do hope i can work in this office , thank you universe :)

 341. universe, please help me, give me light, thank you universe

 342. help me universe, give me a light, thank you universe

 343. Semesta terima kasih untuk petunjuk dan kode yang diberikan kepadaku, Terima kasih atas kesulitan yang semesta berikan kepadaku, Semesta berikan petunjuk agar aku bisa mengelola radio ini dengan baik, semoga aa tim marketing yang lebih baik, program menjadi lebih baik dan radio fbi menjadi lebih baik, iklan bertambah, pendengar berkualitas juga bertambah. Terima kasih semesta yang baik, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia , salam hangat :)

 344. Happy day & NOW Universe!!!

  Many gracious thanks for providing me with my purpose and authentic soul career. I AM thankful it provides me with my self-direction and engages my divine soul and creativity.
  I AM thankful I work in an environment with appreciating people and we all mutually respect each other and our talents.
  I AM thankful I AM Prospering in Financial Abundance and I AM traveling the world and sharing my Abundance IN ALL WAYS In Love, Peace, Joy, Abundance, BEauty & Prosperous Healthy Smiles to Share :-) ~*~ <3
  I AM SharINg Joy in BEINg not just working smiles to share :-)

 345. Thank you for ending the toxic work relationship and thank you for all of the freelance successes that I have had. Please send more great gigs my way as I make this transition to not having that extra income. Thank you!,,

 346. Thank you for fast track to success! Thank you for a successful online business! Thank you for a high income that comes strting today!

 347. Maria Elena May 28th 2012

  Dear Universe,

  I thank you in advance for a busy, business-growing summer. Thank you so much for granting me at least one jewelry show a week, as well as making Builder status. It’s so much fun to visit with women while showing jewelry, but it’s even more fun to see women want to improve their life by starting their own business.

  All of these shows also help us to make ends this summer and even take a little vacation. Thanks to the high retail of these shows, it’s easy for me to purchase the fall line when it comes out.
  Thank you so much!

 348. semesta semoga keadaanku semakin membaik, temku semakin baik, kerja semakin baik. terima kasih semesta.amien

 349. Saya bermimpi bekerja disini halo semesta, beri petunjuk, terima kasih semesta :)

 350. semesta, sekarang saya sedang bingung sekali, beri petunjuk agar saya bisa mengerjakan pekerjaan dengan mudah, beri pentunjuk agar datang kesempatan yang lebih baik, semoga saya bisa membentuk tim untuk mengadakan acara off air nonbar sepakbola bulan juni 2012, beri petunjuk semesta, terima kasih semesta :)

 351. Halo semesta saat ini saya sedang bekerja di sebuah radio baru di bali, beri saya kekuatan untuk membuat program radio yang kreatif. Semesta, beri kemudahan agar FBI radio di bali mendapatkan iklan yang banyak. Saya mendapatkan team yang baik dan pekerjaan berjalan yang baik. Terima kasih semesta yang baik, amien

 352. Please oh blessed and generous Universe, bring into my life the perfect job for me now. Good pay, brings me joy and the right hours and days. Make it happen now. I leave it up to you to bring me the right job. Hurry, I must have that job now!

 353. Dear Universe,

  I just had the best week after I started my business. Thank you thank you thank you for delivering the order! I’m ordering now nothing else but the MOMENTUM!

  Thank you and Love you!!!

 354. First of all I would like to give thanks for my wonderful new car, which I love and appreciate every day.

  I am placing my order for a first class degree certificate. I am placing my order to reach a first class degree easily and efficiently.

  Thank you in advance.

 355. Brenna Apr 16th 2012

  Dear Universe:

  Thank you so much for helping me open my eyes to see the opportunities before me. I am so grateful that I am now living my dream life – sharing my music and message with millions, traveling around the world, yet still having plenty of time with my son, my family, my friends, my love.

  I am so grateful to have finally seen the key that was with me all along – the power was within me. I just needed to use it.

  Thank you!!

  - Brenna

  P.S. Thank you for the multi-Platinum debut CD – so much better than I would ever allow myself to think!!

 356. Alicia Apr 14th 2012

  Dear Universe,
  I want a career that will allow me be creative, decorate, experience love, allow me travel for free, pay me more than enough money, give me a company car, give me paid vacations, a nice retirement package, freedom from my supervisor, coworkers that are nice, growth, a flexible schedule, and enjoyment.

  Thanks so much

 357. Dear beautiful Universe
  I firstly want to Hank you for all my life experienes , every moment and every breath, every memory, every beat of my heart
  What my heart deires is to be serving my lifes purpose , helping others in a healing way
  To be able to bring peace, love and clarity to all
  Andabove all make a difference in tge world
  Thank you Lord for the Angels that watch over me and for guiding me towards my lifes purposr
  Thank you for my life and fir my beautiful children
  I feel truly blessed and for all the people you are sending my way for support and guidance
  Thank you Universe
  Xxxx

 358. Rebecca Apr 9th 2012

  Thank you universe for helping me to fully realize my true power and potential. Thank you for allowing me to make a very abundant living just by being Rebecca.

 359. Dear My lovely universe, thank you for giving me the chances . Thanks for blessing me, thank you for giving me the life of my dreams.
  I hope i can do my job well and my new radio become famous and rich. Thank you universe, i love you :)

 360. Mischa Mar 26th 2012

  I have had a career that was so good it blew my mind, it has been easy for me to commit to it and I was incredibly successful, most of all it was all about fun, fun, fun.

 361. Mischa Mar 21st 2012

  Dear universe, first of all I want to thank you for all the blessings in my life. My home, my mother, my family, my aunts and uncles, my knowledge, my wisdom, my brain, my self-responsiblity, my self-reliance, that I can support and feed myself, that I am good at housework, for all the books I read, all the cd’s a hear, all I accomplished so far, all the changes I made, all that you have given me, the new bed, the new couch, the new ideas, new challenges, the perfume, the coffee-machine, the career at siemens, the jobs s I had so far. For all the amazing things a did and experienced in my life. Now I want a change, I want to come to a bigger level, where I am of more value to society. I want a career where I can benefit society, having lots of energy, I want to be fulfilled, a want a career that is joyous throughout my whole life, I want to do more, more for others. I want to be free and helping or supporting others getting free as well. So now I am benefiting society in an enermous way, I am traveling around the world, I have homes around the world where i party with my friends. I live the livestyle of my subconscious and conscious dreams, I live the most fulfilling lifestyle I could live, I am the most caring and sharing person I could be, I am of most benefit to others, still I am unshakeable in my values and my direction, my mission and purpose is burned into my dna and with every thought I think and every action I take or do not take I am fulfilling those dreams, goals, mission and purpose, I am one with universal intelligence, with you guys, not for my, but for the benefit of manking and the whole universe. I am expanding in a way that is most fulfilling to me and the universe, I am part of universal knowledge and I know that I am that I vibrate that. I change the planet for the better, not because it is needed, rather I evolute the planet in the most joyous, satisfying way for everybody. I have the cars, the dreamhomes, my partner which supports me in everything I do, people which support me in everything I do, coaches who push me of limit. I open my mind to think limitless, I open my mind to unconditional love and unseen realities. I am I am Iam, so are you. And we are one, I gradually get on a higher conscious level and I evolute the entire universe. I am free and I free others, who want to be freed. I am love, I am light, I am with you. I fulfill the intentions I had before my birth and the ones, I am having during my lifetime. I live in the now and I am determined. Determined to feel good, determined to accomplish my goals and dreams and desires. Determined to be of value for others. Determined to use universal consciousness, determined to be free, determined to be me, determined to be open, determined to be healthy, determined to be loving and caring, determined to live carefree, determined to create abundance in every area of my life that is of importance for me. And most of all I know have the will, the energy, the power and the ressources to create that. And I now know my chief aim and go after it 24/7, I am connected with the either and gain it’s information whenever needed. I do this all unconsciouly competent. I can’t get it wrong, because I can never get it done! Love and Light to every creature in the universe, Yours Mischa Summer, alias Przemyslaw Lagodzinski

 362. Alex King Mar 16th 2012

  Hello Universe, Its me again, just a P.S. I desire the freedom ,financial,mainly, but also cultural ,social and so on, to NOT work if I choose.
  I much prefer working at something through choice rather than through necessity or obligation.

 363. Alex King Mar 16th 2012

  Dear Universe, Whenever I meet someone new , one of the first question that gets asked is ” what do you do for a living?”
  I am starting to find this question a little awkward, because I do not actually want to do ANYTHING for a living.
  I want and desire my living to be completely separate from whatever work I choose to do.
  I want to work, sure, however I want that work to be something I enjoy and derive great satisfaction from doing, rather than merely being a gear in someone else s machine,and exchanging effort for a meagre reward/ I want to work because I choose to not because I HAVE to or am forced to. dear Universe ,does that make any sense?
  That is an infinite number of things I would prefer to do than that which the system says I should.
  I no longer choose to be a drone in someone else s hive.

  Universe, its up to you.

  With love and gratitude
  Thank You

 364. Dear Universe
  I am so grateful for the life I am living, I am grateful for everything
  Every moment of my being, I am grateful for the Angels that are guiding me, I am grateful for my feelings of love
  I am so grateful for my children and our health
  I am so grateful for my ability to adapt and change, I am so grateful for my perfect soul mate, and even more so that he is everything I have dreamt of.
  Thank you in abundance for my whole life experiences ad they have led me to here,
  I am perfection!!!!!
  Thank you for helping me and guiding me towards my purpose in life
  And thank you so much for the wonderful experiences I am encountering and the amazing new opportunities
  And for fulfilling my life’s dream
  Financially freedom beyond my wildest dreams, the man of my dreams, the car of my dreams and for the amazing life I lead

  Thank you thank you thank you , I am eternally grateful, and for all these that I have received am willing to contribute in return threefold :)

  Yours gratefully

  Lisa xxxxxxxxxxxxxx

 365. adhish Mar 13th 2012

  Dear Universe, you know how much I am eager to be financially independant. Now I have an opportunity to make it happen. Please help me to make it happen through my Trading Business in a VERY BIG WAY. Thank you and remain grateful as always.

 366. dear universe, you know what it is.

  bring it on!

  thank you!!

 367. Kathy Mar 9th 2012

  My Dear Universe,

  As you know I have lived my professional career to the fullest. I have achieved all that I asked for in my professional career life. I am now ready to receive the delafield horse farm and live the carefree life of living with mother nature and all of her glory. I am ready to farm the fertile soil, and care for my family in a green, off the grid manner. A lifestyle that you and mother nature would be proud of.

  My dream career is to be the best gardener, both soil and aqua/hydroponics. To raise all that one family can use or want or need. I desire to be able to supply those in need with fresh wholesome foods for free, without worry or hesitation. Bring me the farm and the money to purchase it, and the rest will be up to me. Thank you for filling my order my Dear Universe!!

 368. Dear Universe,

  I want to have a very luxury boutique which sells designer clothes, a place I can hang out with friend and make money. It has to be in a very nice location like Nisantasi or Istinye Park. I want to have it before end of this year.
  THANK YOU I am grateful for everything.

 369. Dear Universe
  Once again i would like to Thank you profoundly for all the Amazing things that have come my way
  I’d like to Thank you in Abundunce and am Eternally grateful for Life
  I feel the happiest person on the Planet i give Thanks
  Thank you for the Guardian Angels that watch over me, Thank you for allowing me to become me
  Thank you for my wonderful Successful Career which never feels like work i am enjoying every moment
  I love living the high life and give thanks for all Lifes Pleasures
  Thank you for sending me all around the world, and fulfilling all my dreams
  I will always guve back to others as i havemote than enough in this world
  Thank you for giving me more work than i can handle , i am enjoying Lifes processes, you have taken me on a wonderful journey of Adventure and Spiritually
  Thank you fir the Amazing career break i just had that has allowed my company to grow and flourish

  Thank you for helping me in every single way
  I am truly blessed
  I will always do right by the Universe
  Thank you for my wonderful children and our health and happiness

  Love and happiness

  Lisa fernandez xxxxxxxxxx
  Thank you for sending me all the money that i want flowing in my life
  Thank you for making everyday a special day
  I give thanks and praise thee
  Thank you for all thr wonderful material things i posess, even thou they dont mean any thing ti me other than enjoying lifes abundunce

 370. Liebes Universum, bitte hilf mir meine Seminare für Mai zu planen, sie sollen ausgebucht sein und die Teilnehmer begeistert.

  Vielen Dank, Ulrike

 371. Mischa Mar 7th 2012

  Dear universe, please arrange my careers the way it’s best for me. You are the light and I connect with you. Love and Light to everybody in the universe, Mischa

 372. Astrid Mar 6th 2012

  thank you Universe for all i’ve got already! I’m a ‘stay at home mom’ and i’m planning to start a business for myself, i want that to be a succes! So we al get rich!!!

 373. I am truly grateful for everything i have already have in this life, my health, the health of my 2 beautiful children, my guardian angels and for all the wonderful experiences in life, the good and bad as both have made me grow into the person i want to be
  Thank you Thank you for all the wonderful things that have ready come my way
  May the Angels guide me along the way
  I am Successful beyond my Wildest dreams, fulfiling every minute of every day,
  Thank you i am trily blessed
  Thank you for the Guardian Angels that you have brought to me, woth their guidance i strive to be the best i can be
  Thank you for helping me find my Lifes purpose,
  Thank you for sll that i desire,

  With True gratitude
  Thank you Universe for Everrything

  I am truly living the ulimate Dteam
  Living with Passion & Purpose

  Lisa Fernandez
  Xxxxxxxxxxxxxx

 374. I am truly grateful for everything i have already have in this life, my health, the health of my 2 beautiful children, my guardian angels and for all the wonderful experiences in life, the good and bad as both have made me grow into the person i want to be
  On this road of self discovery i realise that the material things i required no longer matter as i already have enough
  I have more than enough and know that all good things are coming my way
  I dream of a successful career , working amongst the rich and famous , i dream of another life in another country
  I dream of huge success beyond my wildest dreams and i am willing to do WHATEVER IT TAKES” so remember that
  I will not stop , and i will acheive all i desire
  I dream of helping others as that is very important for personal frowth
  May the Angels guide me along the way
  Please grant my wish , and i will in return give all i have to help other find their way,
  With Love and Passion

  Lisa Fernandez

 375. I sit here with complete gratitude for my life at this moment. I have a loving, heathy husband, children, mother, and siblings. All are financially successful, and live in joy.
  I live my days as a creative individual, full of energy and joy. Ideas come easily to me. I am connected to the Big Creative in amazing ways, being able to express my personal vision in beautiful ways. I love to see what happens as I begin a creative endeavor….so exciting!!!
  The gratitude I feel is beyond measure.
  love & peace

 376. Dear universe,

  Thank you for allowing me to be in a position where I will have a career in sports and ultimately love my job everyday. Thank you, thank you, thank you. I want to land a great high-paying job before I graduate in May. I want this to be a job with a great well-known company in the sports industry that will create great joy for me for the rest of my life. I want to feel prestigious and worthy with this new job. Thank you universe for bring me my wants and desires. Thank you!

  Matt

 377. Thank you thank you thank you to this wonderful, beautiful, AMAZING universe for allowing me to do what I love and love what I do!! I am a highly successful, prosperous, fulfilled, and abundant law of attraction life coach, NY Times best selling author, motivational speaker, online entrepreneur, and spiritual counselor. Yayyyy!!! I am so happy and joyful every day! I work whenever I want, I am my own boss, I make a seven-figure salary (woohoo!) every year, and most important and most fulfilling is that I help millions of people live their own dreams and become whomever they really, really want to be!! I am living my own dream and fulfilling my purpose on this beautiful planet. This feels so wonderful and great!! Thank you so much to this fantastic universe. I am forever grateful!!! <3

 378. Carrie Feb 19th 2012

  Universe,
  I am ordering my Bachelors Degree and my internationally recognized Montessori Primary Teacher Training finished in less than five years. With this degree and certification, I feel good about my lucrative career as a Montessori teacher at any school I choose. I am choosing to have this venture entirely funded with ease. I choose to have plenty of money to stop working in order to accomplish this if needed.
  Thank you so much!

 379. Dear Universe,
  The last 3 years have been challenging. Thank you so much for my friends and family coming to my rescue when I was broke. I now order up a wonderful new job that allows me to be creative, laugh all day, work hard, interact with people and make more money than I need. I promise to give back. Thank you! I now release the need because I know you will send me exactly what I desire.

 380. hi long time no see the universe … hopefully .. okay ..
  I also wanted to quickly calm, and careful in doing the work … may be the best of the best works … soon forget the story of ordinary, and not have to hurt. EWA program is the best opportunity, hopefully not in vain ..

 381. Claudia Feb 8th 2012

  Dear Universe,
  I hereby order a confirmation of my boss regarding my immediate resignation in order to join a new company within just 2 weeks time. This new job is a great opportunity for me and I want to make use of it. However, the sudden move is not easy for my boss, therefore I’d like to order this confirmation from my boss.

 382. Dear Universe,

  First, and foremost, I would like to thank you for all of the love and support I have from family, friends, and co-workers. Thank you so much for the wealth and prosperity that you have given me thus far, which will continue to grow and grow quickly and exponentially. Thank you for the career I have, which brings me both joy and the capital that I need to make my material and emotional desires appear in front of me day after day. Thank you for giving me this career which allows me to work less than 20 hours per week, and live life to the fullest 148 hours per week.

  Thank you for making my career dreams become reality. I own my own business doing service for others and providing them with more time to spend focusing on the things that they love. Thank you for this six-figure income that continues to grow so that I can give back to causes that I believe in, and allow me to employ my family members and friends that are going through monetary hardships.

  I am ever and eternally grateful,

  Mandee Kate

 383. Good Morning Wonderful Universe,
  Today’s career request is that I earn a substantial income with an internet business and earn over a million dollars per year, starting today. It grows so big I hire my daughter and daughter-in-law to work with me and they make what ever they desire, then we sale the business for $20 million or more and start a new one. and just repeat the process. These businesses are designed to help other people who want to follow their dreams!
  Thank you Wonderful Universe for giving me my request in an expedited way.

 384. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 19th 2012

  Lay Chua toan nang hang huu o tren troi !
  con cam on Chua ve tat ca , ve cong viec Chua ban cho con , xin Chua do vao tam hon con long yeu thich hoc hoi , long ham me lam viec tot , long dam me cong viec xuat nhap khau hang hoa tu han quoc ve viet nam ,
  xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec va 2 cong ty ma Chua ban cho vo chong con o han quoc va o viet nam luon duoc thanh cong phat dat ruc ro , dem lai rat nhieu gia tri tot cho trai dat , cho moi truong , cho suc khoe con nguoi , xin Chua giup do chung con a !
  quyen nang cua Chua la vi dai vo tan , xin Chua dan dat chung con di dung duong dung huong den thanh cong phat dat a !
  con thay mat chong con dang loi cam ta den Chua toan nang hang huu la Cha cua chung con o tren troi a !
  con cam ta mai mai !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 385. hi …. long time no say hello universe, I’d like to share my hopes about my yoga class …. hopefully go well and the better it is useful for everyone … next month I go to this class …

 386. My ideal career is actually five streams of income. one being real estate, one being forex and or bartering,
  one being internet business, one being writing/publishing and one being a hotel or bed/breakfast hotel with one wing or floor off limits to public and where I and my gay family will
  live. All these mini careers are almost turn-key and require minimal involvement and allow the 3 muskateers to travel
  and hobnob with best and brightest worldwide. Also open enough to allow family to attend when we travel yet secure from takeover, theft, etc. and allows freedom to my partners and family to pursue their dreams also.Thank you and bless everyone!!!

 387. Brenna Jan 9th 2012

  I am placing my order for a career that brings me joy, fulfillment, freedom, and more money than I need. My ideal career is in music, working on my own schedule, and joyously creating every day music to share with the world. I am grateful for this opportunity and am so excited to finally achieve my dream career! THank you!!!!

 388. Dear Universe,

  I have so so much to share, so much to give (and i have done so, so soo much already in life, that i feel i have been very unfairly treated to date, spare the details).

  I believe I deserve better, bigger, more and .. and… I DESERVE IT ALL!!!!! … and i believe this is true for all humanity…

  my website is: http://www.NormanCristina.com
  I built it with my own hands, blood, sweat and tears…

  I have products to sell online (that require just the last few tweaks) and I have ideas that abound in my head as to what could be done and how much service may be provided to people all over the world… I deeply wish that the right person or team comes along to help me out…

  Thank you…

  Norman Cristina
  +356 7906 2119
  mailmrnorman@gmail.com

 389. Dear Universe,

  I have so so much to share, so much to give (and i have done so, so soo much already in life, that i feel i have been very unfairly treated to date, spare the details).

  I believe I deserve better, bigger, more and .. and… I DESERVE IT ALL!!!!! … and i believe this is true for all humanity…

  my website is: http://www.NormanCristina.com
  I built it with my own hands, blood, sweat and tears…

  I have products to sell online (that require just the last few tweaks) and I have ideas that abound in my head as to what could be done and how much service may be provided to people all over the world… I deeply wish that the right person or team comes along to help me out…

  Thank you…

  Norman Cristina
  +356 7906 2119

 390. Dear Universe,
  Thank you for the amazing job that i have had for over 16yrs, I love it & I would never leave, I wish for continued success in my agency & that all my team & talent continue with their success & happiness & that my sister continues on the platform that has been offered to her & we all relish the financial awards
  The end of last yr brought a new business venture to my door with an unexpected person, My best friend Paula. Thank you for opening our eyes & making us see that not only can we make our long friendship work that we can now grow a lucrative successful business together, I wish us both financial stability. That i have no money worries, that i can afford to live a good life that i have no financial worries & at last help the people who have helped me financially over the years that i can spoil them in the future. I wish for the the glass to be full for us all.
  Thank you

 391. Lucia Jan 3rd 2012

  Order: A career that I love and excel at with all the best working conditions possible! I know I am a great business woman and I embrace that. I now embrace that business and push past my fears!

 392. Dear Universe,

  I am placing my order for a career online. Writing, Blogging, Affiliate, etc. Making multiple millions and helping others to do the same. Thank you

 393. Dear Universe,
  I love my job…..I ask that I am respected by my bosses and parents and that I am able to help the students that I work with…I will safe confident in what I do…our school will be a safe place where children learn and feel supported….peace.

 394. Tiffany Dec 7th 2011

  Happy day and many gracious thanks Universe I AM ReceivINg and SharINg with Love, Peace, Joy, Abundance, Beauty & Prosperous Healthy Smiles to Share ;-) ;-) ;-)

 395. Dear Universe
  I am ready to receive

  Thank You Thank You Thank You

 396. Dear Universe,

  I am ordering up the job of my dreams. Self-employment as a writer and artist. I’m hungry so please don’t make me wait!

  xo Maeg

 397. Nguyen Thi Phuong Thao Nov 11th 2011

  Lay Chua toan nang hang huu !
  Chua oi !
  con xin quyen nang vo han cua Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua con , xin Chua giup con lam viec luon duoc thanh cong , phat dat , xin Chua giup cho con duoc lam giam doc cong ty trach nhiem huu han thuong mai dich vu cong nghe thinh vuong duoc thanh cong phat dat , xin Chua ban phuoc lanh cho cong ty ma Chua ban cho chung con o ca viet nam va o ca han quoc luon duoc thanh cong phat dat tot dep , con xin cam on Chua mai mai ! con cam on Chua hang ngay va vo tan !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 398. This is it… No more fear!

  I’m finally ready for my screenwriting to career to come into fruition in a BIG way – in a way that touches others, helps me to fulfill my life’s purpose, and earns me many accolades as well as handsome financial reward. But then, you knew that already.

  :D

  Thanks in advance!

  x

 399. Dear Universe,

  I pray every day and I hope you can answer this one: Brand Manager Job at Top Luxury Brand + great money in Switzerland, LA or NYC! Love you, Universe. Thank you thank you thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 400. Hello universe, thank you for everything, may all beings be happy :)

 401. dear universe, i really want new job in radio, magazine or art foundation. thank you universe

 402. Dear Universe,

  Thank you for answering my every prayer.
  I want a job as a Finance & administration Manager
  in a well established company that pays me the money i want and also has a good working environment .

  Thank you,thank you,thank you.

 403. I want to be happy. I want my work to be inspirational and to help others. I want to be financially stable and be able to support my family comfortably. I would love to write or to be a speaker/ actress.

 404. hello uiverse, i hope you’re listening to me now
  thank you so much universe

 405. festival terdekat, semoga membahagiakan semua…terutama untuk yang berharap banyak dari saya..thank you semesta…

 406. Tria Nin Oct 17th 2011

  dear universe, this week i join the advertisement competition in pinasthika . I wish my “spot radio” become winner and get gold award. universe, please give me clue, i hope , from this competition , i can improve my creativity , i hope i have a new job, i hope i can move to new office, thank you universe

 407. dear semesta
  aku ingin sekali berkolaborasi denganya di program ewa..

 408. Joseph Oct 14th 2011

  THIS IS MY TESTIMONY.
  Below you will see that just this morning I placed an order to the Universe for a job. In 15 mins I made a call to a message I received from an employer last evening asking me to call them at my earliest convenience for a phone interview. My phone interview lasted about 20 mins and I was asked to visit their office on Monday between 11:00am and 12:00pm for a face to face interview. The job is in Serbia (I live in Canada) and the company asked me to bring my Canadian Passport and a bunch of my photographs so that they can process my travel and immigration documents. I am expected to depart in one or two weeks after I complete their in-house training.

  I hereby express my heartfelt thanks and gratitude to the Universe for granting my request and making this happen

 409. halo semesta

  aku ingin mendapatkan program EWA taun depan, untuk kelancaran awal karirku..

 410. halo semesta….aku ingin mendapatkan kesempatan di program EWA untuk awal kelancaran karirrku..

 411. Joseph Oct 14th 2011

  A HUGE THANK YOU TO THE UNIVERSE – I won my appeal and was handsomely compensated by WFP. Without help from the Universe I would never have managed to receive fair and just decision.

  I also thank the Universe for all the blessimgs I am enjoying every minute of every day.

  I am now placing an order to the Universe with a lot of faith, hope and excitement – I will get a job that will put me back into the workforce. I see myself working in my specific field and enjoying what I love doing.

 412. Tria Nin Oct 14th 2011

  Hello universe, please listen my dream, i really want new job, like writer , broadcaster and everything about art, I do hope i get my new job. I dream i have job in new place. Right now i work in radio for 6 years, i think i have to try new challenges, new life. And i accepted in media scholarship, thank you universe, may all beings be happy :)

 413. Katherine Oct 14th 2011

  Dear Universe

  You know I have had one book published but am working full time to support my family and never have time to write. Please give me the time and money to write my books and help me become a well respected and successful writer. So that by the end of my life I have a long shelf full of my works. Naturally, I’d like to be able to go on book tours and to teach kids, so that I have an interesting life, If you wanted to inspire me like Dickens or Shakespeare…well I wouldn’t complain. Help me to write the best I can and to write about things that really count. Thankyou for my brilliant writing career.

 414. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 12th 2011

  Lay : Thien Chua toan nang hang huu doi doi vo tan !
  Lay Cha vo tan kinh yeu muon doi ! xin Chua la Cha toan nang vo tan muon doi cua chung con o tren troi ! , xin Chua giup cho chong con la anh lee hae gon lam giam doc cong ty thuong mai tong hop tai seoul duoc thanh cong ruc ro , va xin Chua giup do cho con tro thanh giam doc tai cong ty trach nhiem huu han thuong mai va dich vu cong nghe thinh vuong duoc thanh cong phat dat , xin Chua giup cho vo chong con lam 2 giam doc cua 2 cong ty tai han quoc va viet nam luon luon duoc thanh cong tot dep , luon biet doi nhan xu the dung dan , luon biet lam nhieu dieu tot dep cho trai dat tinh yeu ma Cha da tao ra ! xin Chua toan nang vo tan , quyen nang cua Chua la vo cung vi dai vo han , xin Chua giup chung con !
  con xin thay mat chong con la anh lee hae gon , con gai con la lee jeyne gui loi cam ta den Chua kinh yeu vo tan !
  con cam on Chua hang ngay va mai mai !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 415. Nguyen Thi Phuong Thao Oct 12th 2011

  Lay : Thien Chua toan nang hang huu !
  Chua la Dang tao thanh troi dat , muon vat huu hinh va vo hinh , quyen nang cua Chua la vo han !
  gia dinh con Tin kinh , cam ta , ton tho Chua hang ngay va mai mai
  xin Chua tha thu moi toi loi cho chung con , con thay mat chong con va con gai con cam ta Cha cua chung con o tren troi !
  Lay Chua kinh yeu , xin Chua giup do cho vo chong con mo cong ty trach nhiem huu han thuong mai va dich vu cong nghe thinh vuong tai ha noi , viet nam , va xin Chua giup cho chong con la anh lee hae gon mo cong ty thuong mai tong hop tai seoul , han quoc deu duoc thanh cong ruc ro ,
  xin Chua giup do chung con lam viec duoc tot dep , xin Chua mo huong mo duong , dan dat chung con , xin Chua dan chung con gap duoc nhung nguoi cung hop tac lam an , nhung nguoi khach hang den voi 2 cong ty tai han quoc va viet nam ma Chua ban cho chung con duoc moi viec tot dep , xin Chua giup cho 2 cong ty Chua ban cho chung con luon giao dich nhung mat hang tot dep , nhung mat hang co tinh bao ve moi truong , de giup ich cho trai dat yeu thuong Chua da tao ra , xin Chua dan dat cbuoc duong chung con , xin Chua dan dat 2 cong ty Chua ban cho chung con luon luon thanh cong phat dat , luon di dung huong , luon lam dieu tot dep !
  con xin thay mat cho chong con va con gai con dang loi cam ta den Chua la Cha toan nang hang huu doi doi vo tan hang ngay va mai mai !
  con cam on Cha vo tan o tren troi !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 416. Thank you for my Career that will make me self supporting so abundantly that I will be able to share and help others!

 417. Arleen Sep 21st 2011

  Thank you Universe for bringing me my perfect job, Certified Surgical Technologist. Thank you for giving me college paid for to learn this remarkable field.
  Thank you for giving me the knowledge, strength and fortitude to wake up every day and do this job I love.
  Arleen

 418. Ian Chandler Sep 16th 2011

  I ask to travel everywhere, adventure, and explore everthing in existance. I want to treasure hunt, engage in epic battles (and win), learn amazing new skills and magics, and enjoy new, exciting adventures as a superhero; as the greatest ninja that has ever lived. I will free the world and make it a better place for everybody in the world. My martial arts are amazing, my parkour is amazing, I can actually fly.

  Thank You!

 419. OK, procrastination, resignation and hibernation time is over…

  I’ve made up my mind. My screenwriting career is about to be given a HUUUGGGEEE kickstart.

  And for that, I thank you.

  :)

 420. Maria Elena Sep 5th 2011

  I am ordering the position of Builder in Premier Designs Jewelry. I sponsor 4 women who want to start their own jewelry business, and I have done 24 jewelry shows. I am ordering 6-8 shows per month, with shows averaging $600 in retail. I sponsor an average of 2 women a month, and I give impeccable service to both my customers and my team.

 421. Neena Sep 2nd 2011

  Dear Univrese,

  First I want to thanks you a ton for all the blessings that I am enjoying and very specially Nonu, Rascal and now Rocco in my life. They give me so much happiness. I am also thankful for who I am since I have learnt about self love and about Universe. I did not know how to love myself till a year back, and now I love life, myself and of course THE UNIVERSE. I am though stuck at one thing, I do not know if I should be self-employed where in that case I will have to be working with my husband and we do not have much communication as such and if I have a job, I will have people around me to communicate. I was never so confused so please help me and give me what is better for me and for all around. I want to say thanks again for being there for me and for all of us who look up to you for everything….

 422. I am ordering success for my two children;s books. They will both have major book signings and over 1,000 people will be there. People will be ordering many books. There will be music, food, dancing, and the media will be there as well. All of the news stations!

 423. I am dreaming a jackpot job into my lap. I am a technical writer/technical document editor working for a government contractor at KAFB.

 424. Anastasia Scott Aug 28th 2011

  I love teaching and ask the universe that I am offered a teaching position which I love. I ask that I am offered this job in the next three weeks. My partner and I then have a relaxing summer period where we don’t have to worry about money.
  Thank you.

 425. I am requesting, believing I have received a trip to Las Vegas, that is luxurious and fun! I am requesting that we go August 21-24th! I believe I have received this trip. Thank you Great Universe!

 426. I will attend workshops for The Work with Byron Katie and the Art of Allowing, Getting into the Vortex with Abraham and the Hicks. It is my intention to create a center for assisting others on their expansive journeys. I am happy working with others. I am joyful working for myself. I am empowered in my office. My career is based on joy and love and feeling good. Money flows into my life and I love each and every day, each and every experience. Hey guess what? It feels good to FEEL GOOD. What a groovy universe…

 427. Thank you Universe for all the blessings you have bestowed upon me at this current time. I am very grateful for everything I have, especially my puppies, my sight, my hearing, my sense of taste, my sense of smell, my ability to walk, think, talk and take care of myself. There are too many other things to list, just know I am grateful for it all.
  I ask that you bestow upon me the knowledge and ability to write my own novels to get my messages out to the world. That this talent brings me joy, fullfillment and financial success. I am a published writer that hits #1 Best Sellers list with each book I write.

 428. I am believing for multiple streams of income from the internet and elsewhere! Thank you dear Universal power for bringing these businesses to me quickly and abundantly! You ask not because you ask not, so I am asking for abundance in my career. I also believe that today is the day for my Husband to receive multiple offers from the companies he has interviewed with and that they are better than he could imagine!!! Thank you that with my businesses I help others to fulfill their purpose and dreams. Also thank you that I am very prosperous in these businesses so that I can be a blessing to others and live a luxurious lifestyle.
  Thank you thank you thank you! I believe I have received.

 429. Joseph Aug 5th 2011

  I would like to have a job soon. I have applied to numerous organizations and companies and I am now waiting for a job to be delivered to me. I want a fulfilled live of joy, happiness and abundance. I believe that the Universe will deliver them to me soon.

 430. I love music. I am learning Keyboard / Piano. My hearts desire & dream is to become a world renowned songwriter & to become published the world over with the music I write. My passion is to develop a new & critical style of music which would totally transform music & revolutionize it.

 431. Cindy Aug 1st 2011

  I love to cook. I love to teach. I love to eat with others. I love to create meals and to experience the joy, the delight, the happiness these meals bring. I love to be with people as they are learning, opening, growing, experiencing – living. I can teach cooking classes in a sunny open setting with fabulous fresh ingredients. I laugh a lot.

 432. Maria Elena Jul 30th 2011

  I am always booked with at least 6-8 shows a week, and at least 3 guests book at each show. I’m building a team and now have at least 4 members on my team. I’m efficient in my business and at ease speaking to others about it. I have no problems calling people about scheduling their shows or about hostess coaching. My customers receive impeccable service and use me exclusively for their jewerly needs.

 433. Tiffany Ann Jul 28th 2011

  I am so happy and grateful that I have become so successful in my field at such a young age. I am a well respected professor of Art Therapy. I inspire my students to change the lives of the people they could one day work with and amaze them with what wonders & profound differences the creative arts therapies can achieve. I have published various articles and my book on responding to family members with dementia. I am a ATR-BC, LCAT, CASAC and am called to speak at conferences all over the country. I am still actively practicing 3 groups per week with adolescents, enhancing their lives and showing them ways to express themselves to the fullest in a positive, productive means. I am so happy!

 434. Maria Elena Jul 19th 2011

  I’m a Builder for my jewelry company. I have at least 6 bookings a month, and I easily book other shows at each show I have, at least three shows at every booking. I am organized, great on the phone with customers, and it’s easy for me to recruit women who want to start their own business. They want to be part of my team, and I am a strong leader for the organization. I have sponsored at least 4 women who want to build tams of their own.

 435. Maria Elena Jul 11th 2011

  I am now a Designer with Premier Designs Jewelry. I always have at least 2 shows a week, and I sponsor at least 2 women a month. I have great organizational and leadership skills, so everyone wants to join my team. I still have time for my family, and I have my husband’s help in my business.

 436. Maria Elena Jul 9th 2011

  I am ordering the title of Designer in my Jewelry Business. I am ordering 7 women who want to build a business, and I easily have 36 Jewelry Shows a year. When I do a Jewelry Show, I always have at least half of the guests book shows from me, and I always give impeccable service.

 437. Nguyen Thi Phuong Thao Jul 7th 2011

  Kinh gui : Thien Chua tian nang hang huu doi doi vo tan !
  Lay Chua toan nang ! gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai !
  Xin Chua kinh yeu ban phuoc lanh cho gia dinh con , xin Chua giup chong con mo cong ty duoc thanh cong ruc ro vao thang 10/2011 ,
  con xin thay mat cho chong con va con gai con xin cam on chua hang ngay va mai mai !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 438. Dear Universe,
  I am placing my order today for an unexpected windfall that I receive today of $25,000 after taxes. I am placing an order for my Husband to get an Executive level position, with a company he enjoys working at and he likes and gets along with his co-workers, that has excellent benefits and six weeks of paid time off or more. I order this or something better for him. I place my order for online businesses that I run from my portable computer, on my own terms, setting my own hours, days, etc. that I make an amount of money that provides a luxury lifestyle for my family and so that I can bless others. Businesses that I help others to find what they are looking for, in life, career, relationships and finances. I am so happy and grateful now that these orders are being filled as I write this. Thank you!

 439. Nguyen Thi Phuong Thao Jul 3rd 2011

  Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua kinh yeu ! Xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh chung con , xin Chua giup chong con mo cong ty thuong mai tong hop vao thang 10/2011 nay duoc thanh cong ruc ro !
  Xin Chua huong dan cac buoc duong chung con di !
  Con xin thay mat chong con va con gai con dang loi cam ta Chua !
  Con cam on Chua !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 440. Christel Jul 1st 2011

  Ik bestel Mijn droombaan. Ik leg het in handen van het universum.
  Dank u.

 441. Muriel Jun 29th 2011

  I meant more work and new projetcs

 442. Muriel Jun 29th 2011

  Dear God

  Thank you to give me the oppurtunity to renerw the office.
  Please give me the oppurtubity to have more work and new projects

 443. Brenna Jun 27th 2011

  I am finishing up my career as a charity fundraiser with a huge bang – bringing in way more than was projected and setting this place up to thrive while I pursue my music career. In a year’s time I have gone from part-time singer and full-time fundraiser to full-time singer (world reknowned, beloved and respected) and part-time philanthropist. And I love it!!!

 444. Kimberly Jun 24th 2011

  Dear Universe,
  Help my business blow out and be even bigger, help me start new business’s as well,
  Thank you

 445. Nguyen Thi Phuong Thao Jun 24th 2011

  Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua kinh yeu ! Gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai !
  Quyen nang cua Chua la vo han !
  Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh con , xin Chua dan loi chi duong cho vo chong con giup chung con mo cong ty vao thang 10/2011 duoc thanh cong tot dep , giup chung con lam ve cac mat hang tot dep , tot cho moi truong , la nhung san pham tot dep ,
  Xin Chua dan loi cho chung con !
  Xin Chua giup do chung con !
  Xin Chua ban phuoc lanh cho cong ty than yeu cua chung con
  Con thay mat chong con va con gai con dang loi cam ta den Chua kinh yeu mai mai !
  Con gai : nguyen thi phuong thao

 446. I help millions of people a day live happier lives with my radio/tv show that’s broadcasted all over the world. I create happy journals, quilted art work, clothing and other items that promote happy living. I write motivational books and have sold-out seminars and retreats all over the world. I love what I do and I’m passionate about helping people live happy, happy lives. I’m living the life of my dreams every moment of every day and I’m grateful to the Universe for providing ample opportunities to do what I love with people I adore. Here’s a million bear hugs and kisses. Love ya!

 447. Nguyen Thi Phuong Thao Jun 20th 2011

  Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua la Cha cua chung con o tren troi ! Xin Cha giup cho chong con la anh Lee Hae Gon mo cong ty cho gia dinh chung con vao thang 10/2011 duoc thanh cong ruc ro !
  Chua oi ! Con tin rang quyen nang cua Chua la vi dai , vo tan , xin Chua giup cho vo chong con mo cong ty duoc thanh cong tot dep !
  Chua giup thi chung con luon luon duoc thanh cong ! Con thay mat cho chong con va con gai con dang loi cam ta toi Chua kinh yeu hang ngay va mai mai !
  Tam long biet on cua gia dinh con la mai mai !
  Con cam on Chua kinh yeu !
  con gai : nguyen thi phuong thao

 448. Dear Universe,
  I came today asking for my Husband Brian to get the career of his dreams, making well in the 6 figures, loving what he does. with a reputible company. Thank you that he gets an offer within this next week and is able to start right away. Thank you that he has excellent benefits and is able to grow to the top with this company. Thank you that when he travels, most of the time I get to go along. Thank you that this career for him provides us with a luxury living.
  I am grateful! :-)

 449. Blessed Universe, provide my son Nathan and I with a job that we love and are extremely happy doing and make a lot of money at, do it now! Thank you ever so much!

 450. Not sure how (and, anyway, that’s not my remit – it’s yours, Universe) but this year my screenwriting career kicks off BIG TIME!!

  Booyakaaah!!

  Thank you.

  :)

 451. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Cha toan nang ! Xin Cha giup con co cong viec dau tu bat dong san duoc thanh cong tot dep , xin Cha giup con co duoc cong viec lam huong dan vien du lich cho cac tua Han Quoc – Viet Nam !
  Con xin biet on Cha mai mai !
  Con gai : Nguyen thi phuong Thao

 452. Happy Jun 4th 2011

  I am happy and grateful for all the writing opportunities you have thrown my way and know that you will continue to send many more. I look forward to the day when these opportunities will be accompanied by the kind of financial rewards that will mean I can live a more comfortable, even luxurious, life from doing what I love.

 453. I am living out my dream career – making, playing, writing, recording and performing music for a living. It is my passion and I am loving every second of it. I am spreading joy and music all over the world and am able to make people’s lives better by this. I am grateful for my musical ability, my successful career, and the wonderful way I am able to balance my career with my personal life.

 454. Emily Jun 2nd 2011

  Dear Universe,
  Thank you for the little ways that you show you are helping me! Please continue to help me apply and achieve my full potential!!

 455. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua la Cha toan nang cua toan the nhan loai !
  Chua oi , xin Chua giup cho con co cong viec dau tu bat dong san duoc thanh cong tot dep , con cung xin Ngai giup con co them ca cong viec huong dan vien du lich cho tua tu Viet Nam di Han Quoc va nguoc lai ! Con tu khi khoi say oto la con hay thich duoc du lich , xin Chua ban phuoc lanh cho giac mo cong viec cua con !
  Con cam on Cha toan nang mai mai !
  Con cung cau xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec hien tai cua chong con tai cong ty anh ay la PI International.Inc duoc luon luon thanh cong , phat dat , xin Chua ban phuoc lanh cho cong ty cua chung con , con cung xin Chua giup cho chong con mo duoc cong ty rieng vao thang 3/2013 duoc thanh cong tot dep , con cung xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua chau Jeyne con gai con duoc gioi , duoc tot dep , con xin cam on Chua hang ngay va mai mai !
  Con gai : Nguyen Thi Phuong Thao

 456. Joseph May 29th 2011

  Thank you Universe for the abundant blessings I have received and continue to receive every day. I now release unto you my request that my appeals at WFP HQ will receive careful attention and that I will receive a fair and just decision and I will be reinstated back to my job in WFP

 457. Joseph May 29th 2011

  Thank you Universe for the abundant blessings I have received and continue to receive every day. I now release unto you my request that my appeals at WFP HQ will received careful attention and that I will receive a fair and just decision and I will be reinstated back to my job in WFP

 458. Dear Universe:

  I found this conection thanks to one conection you did today, I am strong, but sometimes I forget it, I’ve been accumulating achievements, French, My Degree, Now learning Arabic and some others thay you must know, I see my self as a succesful woman, even sometimes I just can´t find the way to arrive there, I want to ask you from the bottom of my heart just a little push to reach it!, I want an Amazing career, I´ve started my own bussines, but I want to make it bigger, and contribute to make a change in the life of other people, by helping them, Just as I would be helped! I want to have a wonderful life, and of course, help my family to have a better life…

  Please, help me to get my dream career !!!

  sincerly yours,

  ILSE :)

 459. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua kinh yeu ! Moi cach day 2 tuan tu dung con nghi den cong viec huong dan vien du lich tua Viet Nam – Han Quoc , con lai thay rat thich , con cau xin Chua ban cho con co duoc cong viec tro thanh huong dan vien du lich , chuyen dua khach tu VN di HQ , hoac tu HQ di VN , Con muon cho nhung nguoi khach luon hieu them ve dat nuoc VN than yeu cua con va ca dat nuoc HQ than yeu cua con , con rat mong uoc duoc tro thanh 1 nguoi huong dan du lich thanh cong , va nhiet tinh va duoc tat ca cac hanh khach yeu quy , va lien lac lai voi con , con cung xin Chua giup cho cong viec dau tu bat dong san cua con luon luon thanh cong tot dep !
  Chua oi , con cung cau xin Ngai ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con tai cong ty PI International.Inc luon duoc thanh cong , phat dat , con xin Chua ban phuoc lanh cho cong ty than yeu cua chung con !
  Con cung xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua chau Lee Jeyne la con gai con o tai truong Unis , Ha noi luon duoc thanh cong ,tot dep , va con gai con se hoc that gioi de luon lam dieu tot dep cho the gioi than yeu !
  Con xin thay mat chong con va con gai con gui loi cam ta toi Chua !
  Con gai : Nguyen Thi Phuong Thao

 460. Oh blessed and generous Universe, I am done being patient. I have had faith in you and I am ready for abundance in money, family, a true love, and a happy life. I expect to receive all the above listed immediately. I love you and cherish you forever! Thank you, thank you, thank you for all that I do have.

 461. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua kinh yeu ! Chua oi xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con la anh Lee Hae Gon tai cong ty PI International.Inc duoc tot dep , con xin Chua ban cho con cong viec dau tu bat dong san luon duoc thanh cong tot dep !
  Con cung xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua con gai Lee Jey ne cua chung con tai truong Unis duoc tot dep , con cung xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua chong con tai truong Konkuc duoc thanh cong dng ky dung han !
  Con cam on Chua

 462. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU VO TAN DOI DOI !
  Lay chua kinh yeu ! Xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con la anh Lee Hae Gon lam tai cong ty PI International.Inc duoc thanh cong tot dep , con cung cau xin Chua giup con co cong viec tai nha that thu vi la dau tu bat dong san duoc tot dep , xin chua giup cho con kiem duoc nhieu tien 1 cach dung dan , tot dep ,
  Xin chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua chau Lee Jeyne la con gai con luon duoc gioi , hoc gioi deu cac mon , xin Chua ban cho chau co tai nang hoi hoa va linh vuc bao ve moi truong trai dat , xin Chua giup cho Jeyne se duoc la sinh vien khoa Moi truong tai truong dai hoc tong hop Harvart tai nuoc My !
  Xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua gia dinh con !

 463. Patricia May 8th 2011

  Dear universe, I really really really would like to start my own petshop stores all over the world and open petshelter centres all over the world for dogs and cats and help people to become aware of the needs of dogs and cats and that it’s important to fulfill those needs thus respect them for the beings they are.
  Create unity for all animal organisations all over the world.
  Work with communities and governments to make a better world also for the animals as living beings on this planet.
  Thank you universe I know that it IS.
  Patricia M

 464. Lucia May 7th 2011

  YO SI CREO EN MILAGROS. ¡Cómo se ha transformado mi trabajo!: Pocas horas, mucho ingreso. Tiempo libre para viajar. Esto es SORPRENDENTE y DIVERTIDO. Mi vida es ¡lo máximo!

 465. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua kinh yeu ! Con tin rang quyen nang cua Ngai la vo tan , con xin Ngai giup con cong viec tai nha la dau tu bat dong san luon duoc thanh cong tot dep , xin Chua ban phuoc lanh cho cong ty PI International.Inc cua chong con la anh Lee Hae Gon luon duoc thanh cong , phat trien tot dep , xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con luon luon phat dat ,
  Con cung xin quyen nang vo han cua Ngai ban phuoc lanh cho viec hoc hanh tai truong Unis cua con gai con la Lee Jeyne duoc tot dep , chau duoc hoc gioi deu cac mon , con cung xin Ngai giup cho viec hoc tien si cua chong con duoc thanh cong dung ky dung han , xin Chua ban phuoc lanh cho moi cong viec cua nhan loai trong viec bao ve moi truong trai dat duoc thanh cong tot dep !
  Con cam on Chua !

 466. Dear Universe,

  Thank you for all the blessings that I currently have in my life. I would like to receive an income of two thousand pounds per month starting within the next three months or sooner.

  I would like to earn it in a way that facilitates my higher purpose, I am ready to live authentically.

  Forever yours xxxx

 467. Please oh blessed Universe, give me a sign tonight as to whether or not I should apply for the daycare job. Please, I need a sign tonight. The phone ringing would be great. I love and trust in you.

 468. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Lay Chua ! Gia dinh Lee Hae Gon , Nguyen Thi Phuong Thao , Lee Jeyne Tin Chua hang ngay va mai mai !
  Quyen nang cua Chua la vi dai vo tan !
  Con xin chua giup cho chong con la Lee Hae Gon mo duoc cong ty hoat dong ve linh vuc thuong mai , xuat nhap khau nhieu loai mat hang vao thang 3/2013 duoc thanh cong tot dep !
  Con xin chua giup cho con luon biet yeu cong viec o nha , xin Ngai giup con dau tu bat dong san luon duoc thanh cong , phat dat !
  Con xin cam ta Chua

 469. Sandra Willems Apr 23rd 2011

  Universum, ik heb graag zo snel mogelijk een goed betaalde parttime baan in Breda die passend is en waarbij ik mezelf kan ontwikkelen en ontplooien en waarbij ik voor altijd uit de WW en bijstand verblijf met leuke collega’s…..dat er altijd moeiteloos werk op vele fronten naar mij toe komt zakelijk en waarin ik zelf kan kiezen met wat ik leuk vind en dat ik altijd goed betaald wordt en ook interne opleidingen mag doen…dat ik daarnaast met mijn eigen bedrijf Verwonder Jezelf ook veel betaalde klanten verkrijg en ook mijn diensten mag verlenen aan organisaties of andere instanties, spirituele centrums etc..en dat mijn boekenreeks neer mag gaan zetten als spirituele lerares…en dat ik dit uit mag dragen in Nederland en buitenland op scholen en organisaties…dat ik samen mag werken met mooie en betrouwbare mensen…en een goede zakenpartner naast mij..en dat er altijd overvloed is qua werk…en dat ik samen iets mag opzetten met mijn levenspartner. Dank je wel Universum..

 470. Thanks so much dear Universe for my career as great writer and abundance of spiritual and financial things :)
  Happy, Blessed Easter to All :)

 471. Patricia Apr 20th 2011

  Universe I really really really would like to have a huge chain of petshops all over the world based on sustainability, everything human-, animal-, and nature friendly. The shops will finance completely the chain of petshelter centres all over the world.
  To bring unity among all the animal organisations for dogs and cats that are now spread all over the world, than make one website where people can adopt a dog or a cat all over the world and they get the right guidance to make it work between the new owner and the pet. Thank you thank you thank for I know that I already received it in the unvisible and my faith will bring it into the visible.
  Patricia from the Netherlands

 472. I am asking for and believing that this very day my husband gets that call he’s been waiting for on his career since losing his job 3 weeks ago. Please send him an upper level Operations/Management position that provides an income beyond any past income before. A position that he is extremely happy with, that excites him, working with really great people.
  I also ask believing that I receive the ability to win everything I set my hands to. whether it is scratcher tickets, contests, lotto tickets, black jack, slots, etc.
  Thank you Wonderful Universe.

 473. Hello Universe,
  I ask for your help now in succeeding in career happiness! I have taken myself so far, I’m sure not without your help, but now I am a little stuck and need a boost.
  Please bring into my life the career of my dreams and soon please! Thank you Universe!

 474. Christina Apr 19th 2011

  Hello Universe Please make it so a career in design preservation development of historic buildings, towns and conservation area with farm that I would be in charge of. I meet great people who share my dream and recognition. Jobs would be created and local food grown and farming preserved. Thank you

 475. Kinh gui : THIEN CHUA BA NGOI TOAN NANG HANG HUU DOI DOI VO TAN !
  Gia dinh con tin Chua hang ngay va mai mai !
  Lay Chua , xin Chua giup cho cong viec chua chong con la anh Lee Hae gon lam tai cong ty anh ay la PI International.Inc luon duoc thanh cong tot dep ,
  Con cung xin Chua giup cho con lam viec du tu bat dong san luon duoc thuan buom xuoi gio , con kiem duoc nhieu tien 1 cach chinh dang , xin Chua cung giup con duoc lam nhung cong viec luon huong ve trai dat , bao ve moi truong !
  Con cau xin Chua giup cho con gai con la chau Lee Jeyne duoc hoc that gioi , co tai nang trong hoi hoa , va linh vuc bao ve moi truong , xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec lam cua chung con luon duoc tot dep !
  Con biet on Chua hang ngay va mai mai !

 476. Oh wonderful and generous Universe, find the perfect job for me that I will be completely happy doing and that I make a lot of money doing and guide it into my life right now. Thank you for always being there.

 477. Muriel Apr 13th 2011

  Dear Univers

  Thank you for letting me finsih my studies.
  I have a lot of work in interior design and succeed very much in my field and earn very good

 478. Kinh gui : Thien Chua Ba Ngoi Toan Nang Hang Huu Doi Doi Vo Tan !
  Thien Chua la Tat ca , la Dang tao dung ra vu tru vo cung vo tan !
  Lay Chua ! Quyen nang cua Chua la vi dai vo tan ! Xin Chua giup cho con co cong viec dau tu bat dong san luon thanh cong tot dep , con kiem duoc nhieu tien 1 cach dung dan , tot dep , con giup do duoc cho bo me de con cung nhu bo me chong con , va o ngoai nua a !
  Xin Chua giup cong viec cua chong con luon thanh cong tot dep , Xin Chua ban phuoc lanh cho viec hoc hanh cua chong con , va Lee Jeyne la con gai con luon duoc tot dep , gioi dang 1
  Con ta on Chua ! 감 사 합 니 다 !

 479. I am placing people almost every week. Everyone involved in this process is happy. It comes easy to me. I have the perfect resources to make everything happen easily and swiftly. I gain high praises and respect from everyone around me. This job fits me perfectly. I am happy and content. I have found my calling. It’s all happening in the most wonderful way possible and benefits everyone.

  Thank you Universe,

 480. OKAY..LET’S DO IT!

 481. Universe, I leave this to you to decide. Bring me the perfect job immediately. Make it one that I am genuinely happy doing, that I love, and that I make very good money at. I must have this job NOW to take care of myself and my children. Thank you!

 482. Maria Elena Apr 3rd 2011

  I have just started my business, so I am ordering bookings, at least two a week every week, with at least 2 business builders every month. I’m ordering women who are eager to have me come to their homes to show them my jewelry, and I am ordering home shows that average $1000 in retail every show. I am ordering the title of Builder, with Designer right on it’s heels. I love what I do, I’m efficient, ladies love to book with me, and business love to use my services too. I still have time for family and to be involved in my kids activities. I go to both the Regional and National Rallies each year and inhance my business continually. I love what I do!

 483. lucia Apr 3rd 2011

  SI DE PRIMAVERA VAN A ESTAR SENSACIONALES, Dallas el The Rosewood Mansion at Turtle Creek, las de verano serán sencillamente sorprendentes. Un alto en el camino. Un fin de semana argo, en Cancún, en lo mejor de allí, desde luego. Y el crucero de fin de año -me gusta el Epic- será sensacional.
  Mi vida se está volviendo genial simplemente. Arriba!! Arriba!! Arriba!!

 484. Nelly Apr 1st 2011

  I am successful in all spheres of my life. I am respected. I vibrate self-confidence with whom ever I am with and can readily stand-up for myself. I am zen with myself and happy

 485. Kinh gui : Thien Chua Ba Ngoi Toan Nang Vo Tan !
  Lay Chua ! Con xin Chua giup con co cong viec dau tu bat dong san duoc thanh cong tot dep , con luon lam viec co y thuc ro rang , dung dan , xin Chua giup cho cong viec cua con luon thanh cong tot dep , Con cung xin Chua ban phuoc lanh cho cong viec cua chong con la anh Lee Hae Gon luon duoc thanh cong phat dat tai Cty PI International.Inc ,
  Con xin thay mat cho chong con gui loi cam ta toi Chua !

 486. Dear Universe.
  I dont really know how this supposed to work,but then again the HOW isnt that important. but what I wish for,would like, desire,want,what ever is the right phrase, is a career.
  I am 52 and have spent most of my life working for someone else and for not much reward. I want to find the thing that I am really good at, and make good on the promises Ive made to my family, in such a way that totally transcends mine and their wildest dreams.
  I am unclear about what my dream career is, but You do know what it is and my heart does too..
  I want,desire …… a beach house in the Bahamas, but at the same time I want the cabin in the woods where can get back and connect with the Earth, our Mother.
  I think what I most want is a career that will bring me financial independence and security and FREEDOM.
  Thank you.

 487. Amy W-S Mar 25th 2011

  Dear Universe:

  You are my home, my womb complete with umbillical cord, my creative partner!!

  My dream career is to live a life a leisure sprinkled with businesses I own and enterprises I am involved in (including charities and environmental and animal causes) and/or support. I will have fabulous people managing things for me, but will get involved here and there as I see the need.

  In addition I will be continuing to be educated and to develop my talent for reading and helping others. I truly want to be able to help people who come to me for advice, using my Universe-given talents and abilities and developed skills, experience, and wisdom.

  Finally, I’d like to write now and then. Maybe blog, maybe be published. I’m not sure yet.

  I thank you, Universe, for helping me have all of this!!

  I love you!

 488. Kinh gui : Thien Chua Toan Nang cua toan the vu tru vo tan !
  Lay Chua kinh yeu , xin Chua giup con co cong viec tai nha la dau tu bat dong san duoc luon thanh cong tot dep , xin Chua giup cho cong viec cua chong con la anh Lee Hae Gon luon thanh cong , phat dat , hoc hanh o truong KonKuc cua anh ay cung duoc tot dep , Xin Chua ban phuoc lanh cho con gai Lee Jeyne cua chung con , luon manh khoe , hoc that gioi , va co tai nang la hoa si noi tieng , va xin Chua giup cho gia dinh con luon luon biet tran trong trai dat , va lam duoc nhieu viec tot dep cho moi truong trai dat !
  Xin Chua do vao tam tri chung con tinh sang tao de nghi duoc nhieu cach bao ve moi truong !
  Con xin thay mat cho chong con va con gai con gui loi cam ta mai mai den Thien Chua Toan Nang Vi Dai Vo Tan !

 489. je sais univers que tu as une meilleure idée de ce qui fera de moi une personne heureuse et épanouie. Alors je te fais entière confiance . Guide mes pas! je souhaite que ma vie reflète un bonheur extravagant!!

 490. Thank you for helping find my niche in life. I am seeking a position which promotes animal wellness, safety, humane treatment, and education to the public. I am highly skilled for the position.
  I also ask that you flurish me with ideas for financial success, I am open and willing. I attrack money like a magnet! WHoa Whoa Whoa..
  Thanks for being my partner in life! Let’s Celebrate now!

 491. Gui : Thien Chua Toan Nang Vo tan cua toan the Vu Tru !
  Chua kinh yeu ! Xin Ngai giup con lam cong viec Dau tu bat dong san thanh cong tot dep , con luon luon tran trong dat me trai dat , xin Chua giup con giao ban duoc manh dat tai Cau Dien 226m2 , gia 25 tr/1m2 va con tim duoc khach mua nha so 47 ngo 93 duong Vuong Thua Vu , quan thanh xuan cua bo me con duoc thanh cong tot dep voi gia 140 tr/1 m2 , nha nay 73.3 m2
  Con xin biet on Thien Chua Toan Nang Vo Tan !

 492. Kinh gui : Thien Chua Ba Ngoi Doi Doi , vo tan !
  Lay Chua , Xin Ngai giup cho con co cong viec lam dau tu bat dong san thu vi , va tot dep ,
  Con xin Chua giup con giao dich thanh cong ban nha cua bo me con tai so 47 , ngo 93 , duong Vuong Thua Vu , quan thanh xuan , Ha noi , Viet Nam duoc thanh cong tot dep !
  Con xin Thien Chua Ba Ngoi giup cho nguoi khach den mua nha con cung duoc hai long !
  Xin Chua giup con ban duoc nha nay som !
  con xin biet on Chua mai mai ! Con muon ban voi gia 11 ty , tuc la khoang 150 trieu dong Viet Nam / 1m2
  Con xin biet on Chua mai mai !

 493. Dear Universe
  I would like to place an order for a music career to become a succesfull musicproducer.
  Also I would like to thank you for letting me use the picture from this site for my newest song – and I hope that you like and enjoy it.
  Best Regards Triblestar

 494. Hello again Universe!

  I would like to place my order for a multi million dollar hotel, that I can run as a silent owner, Gloria will run it for me.

  In Virginia I would like to own a Music Recording Studio for my own pleasure and for my friends.

  The Gun Range / Kyokushin-Aikido Dojo will be for John and I to have and run.

  Thank you for your as alway prompt service, I am eternally grateful for all the blessings that are in my life now…Life is GREAT!!!!!

  Thank you!!! Michael Y Bouganim

 495. Gui : Vu Tru than yeu vo cung !
  Toi muon vu Tru giup toi co cong viec dau tu bat dong san luon duoc thanh cong !
  Vu tru oi ! Xin cm on !

 496. I am starting my own business with Melaluca products need to have help with leads, and telling people that this is a business not just an order membership. This to help myself and others be able to take care of our bills and change from being laid off, to making more money, to help others . Family and friends. Bring to me the people that can help me do so with this business. Amen!

 497. Gui : Vu Tru yeu dau vo cung vo tan !
  Toi muon Vu Tru giup toi luon thanh cong trong cong viec dau tu Bat Dong San tai Ha Noi , Viet Nam ,
  Toi luon tran trong Dat Me Trai Dat , toi luon muon nang cao tam gia tri cua Dat Me yeu thuong !
  Toi luon thanh cong trong cong viec dau tu !
  Xin cam on Vu Tru !

 498. Thanks so much dear Almighty for wonderful magical life,
  I am so happy working for benefit human beings and animals. Love You!

 499. DEAR UNIVERSE

  Thank you for helping me succeed in my studies.
  I like to work as a interior design at new projects.

  Please help me

 500. Thank You beloved Universe for my excelent health and inner power I can use for success in every project:)

 501. Amy W-S Feb 2nd 2011

  Dearest Universe, My Loving Friend:

  I begin to be more and “stoked” about my new career, leaving accounting as an occupation. It will alway be helpful in my life and future businesses so it is infinitely valuable.

  I truly want to work with people. Not over the phone but face to face. Ironically I have always been shy, but yet I enjoy people so much!!

  I am going to eventually have my own service as an intuitive counselor/advisor/consultant. On the way to that I would absolutely LOVE and ADORE a job in the helping professions. Perhaps as an assistant in social work or to a therapist. Somewhere to get started.

  Meanwhile, I wish to be honing and improving my intuitive abilities and my wisdom in working with people. I seek mentors in that area and in getting me started toward being self-employed.

  Whatever position I take will be a joyful one, with decent pay, manageable hours, wonderful people, and wonderful working conditions.

  I may need schooling for the social/counseling work, so need guidance and help toward that as well.

  Universe, I thank you for delivering all this to me!! I already appreciate the job and the new direction in my career and the desire flowing through me!! I am excited!! Thanks for being so wonderful!! I am grateful for your love and support.

  Love, Me :-)

 502. Margrit Feb 2nd 2011

  Thank you, Thank you for the joy to help people to understand the law of attraction, to be able to have a better life. Thank you for my life which is full of Love and dreams coming true.

 503. Thanks so much for my talent, ability, wisdom and courage

 504. Dear Universe

  Thank you for letting me succeed in my work and have great notes.
  Please lett me have work and to be busy and earn my life.

  Muriel

 505. Universe, I ask that you provide me my own work out place for women in a good part of town, I will help many women with the type of work out place I will provide.

 506. I am now ready to accept the wonderious gift of a NEW comercial building right next to the HMO I currently contract with.
  With plenty of easy parking. ADA compliance, wonderious landscaping with easy maintance materials that are also useful to me.
  The ease of finding wonderious and TALENTED people to work with that are also deeply dedicated to helping others and willing to work in the fields and modality’s that I direct them in. The willingness of the therapist to work with the money’s that I can offer them. Accepting gratefully what is finacialy offerd. The therapist wanting to stay with our company for many, many years to come. Therapist that are wanting and willing to work the days and hours that are needed by our company. therapist that always show up early and do all the things required plus other work that is not even required .
  My own willingness to research and reach out to recieve new information and instruction to help our current and future clients and therapist’s.
  CONTINUED Generious referals from Doctors, Nurses, Physical therapist’s, our clients and the general public. .
  To recieve a fantastic lease to purchase the building and land that will now be planned according to my current known needs and future wants and needs.
  New and returning clients that are ready to accept healing. New and returning clients that are willing to pay the fee’s and freely spread the word of our wonderful new location and fantastic results for them and their friends.
  New equipment that will greatly benifit both the clients and staff. With ease of use for both client and staff.
  Our city and county to be extreemly helpfull in all area’s of our new building,location,parking, ADA, AND especially in our signage. Business licenses and anything else I have not yet discoverd. Signs to be located on ALL three sides of building. Or even all four sides of building.
  GENERIOUS Funding to come to use/us even before we actualy need it. A credit line that is far beyond any need we will have.
  To possibly have investors? Or the “lease” , funding etc. to be a percentage of profits. Angel funding to be provided to us. Grants to be freely given for “start up money”.
  To be paid for “reaserch” projects done with our therapist’s and clients. Being paid by both the research AND the clients paying a fee.
  For this all to come together so easily it will feel like a miracle. To come together with no stress, just the greatest feeling of universal blessings. The blessings being showerd upon us and our projests. Blessings to be able to help such a large number of people!
  Thank you! thank you! thank you!
  Wonderful universe I know you will continue to bless us with even more than we can imaginge or ask for.

 507. Nguyen Thi Phuong Thao Jan 24th 2011

  Chao Vu Tru than yeu vo cung vo tan !
  Toi muon Vu Tru giup toi luon thanh cong voi viec dau tu bat dong san , vi toi luon luon tran trong Dat me Trai Dat , toi luon yeu thich cong viec dau tu vao cac du an tot , va toi kiem duoc that nhieu tien !
  Cam on Vu Tru phong phu vo tan
  Thank you Universe !
  I love You !

 508. Beloved Universe,
  Love You so much for wonderful friends from all the world, which have helped me to get so good job with computer with so good paying. And I would like to care for animals and support them from cruelty.
  LOVE YOU BLESS YOU :)

 509. Gui : Vu Tru vo cung vo tan !
  Hay mang den cho toi cong viec dau tu Bat Dong San thanh cong , vi toi luon luon yeu kinh Dat Me Trai Dat , toi luon muon mang den gia tri cao quy cho Dat Me yeu thuong !
  Toi luon thanh cong trong cong viec dau tu Bat dong san !
  Xin cam on Vu Tru

 510. Anna Noel Jan 11th 2011

  Dear Universe,

  I am a singer and musician, who loves and is truly passionate about music, and who wants to be a professional recording artist and be able to share my message of love and put it out there for the Universe to recieve. I know its in the cards for me, I can feel it, and I trust that you will help me make that happen in due time, though I am fully ready now. I love you!

 511. Gui : Vu Tru vo cung !
  Toi muon Vu Tru giup toi de toi luon luon co cong viec thu vi la dau tu Bat dong san thanh cong , toi tin la toi rat giau co chinh dang va toi se lam duoc nhieu viec tot hon cho Trai Dat , Vu tru !
  Xin cam on Vu Tru !

 512. Vicki Jan 9th 2011

  Dear Universe, I want a home of my own. I have never had one that I owned. I would like it to be big enough for people to visit and maybe even live. I need plenty of room to garden and light in the house and gardens outdoors as well. A nice neighborhood is important to me. I also need funds to maintain the house, gardens and those who stay in it. Thank you, Universe. Your loving child, Vicki

 513. Amy W-S Jan 8th 2011

  Dear Universe:

  I thank you for the training I am receiving to become a spiritual/psychic/metaphysical counselor/advisor/consultant. This is a career I adore, and I can set my own hours and work at my own pace as I do other things in my life. I get great joy from figuring people out, using my Source-given and time-tested talents, and helping them to figure out their lives.

  Thank you so very much. I love you and feel such gratitude to you for your support and providence. I appreciate you!!

  Love, Amy

 514. Thank you Universe. I am so excited now that I have someone to work with on our websites. They are really taking off and making tons of money for all of us. Thank you Thank you Thank you!!!

 515. Gui toi Vu tru vo cung than yeu !
  Xin giup toi co cong viec toi mo uoc do la : Toi la nha dau tu Bat Dong San dung dan , chuyen nghiep , vi toi rat yeu Dat Me Trai Dat , toi luon luon gin giu Dat Me , toi muon thay gia tri vo cung to lon cua Dat , toi muon thanh cong trong linh vuc dau tu Bat dong san , va toi cung co thoi gian ranh de cham soc gia dinh than yeu cua toi , toi cung mong muon lam cong viec ban san pham Herblife duoc thanh cong tot dep , vi toi muon mang lai suc khoe cho moi nguoi , vi toi thay san pham Herblife la tot cho suc khoe
  Vu tru than yeu ! Hay giup toi lam viec tot , va dung dan , va kiem duoc that nhieu tien ! Cam on Vu tru vo cung ! Thien Chua la Dang Tao dung Vu tru vo cung va Trai Dat va van vat , loai nguoi ! Xin Cam on thien Chua Ba Ngoi ve tat ca ! Con Tin CHUA !

 516. hello again universe, I am ready for my new career now. thank you thank you

 517. Ranabir Sanyal Jan 2nd 2011

  Dear Universe,

  I wish that my mom has her own healing center and it is well established and famous.

  Thankyou for manifesting this wish so rapidly and properly.

  With Love & gratitude.

  Ranabir

 518. Muriel Dec 31st 2010

  Dear God!

  Please help me to succeed in my last project in architecture.
  And to suceed in my new carreer in architecture of interior
  Please the week after giving the project let me have a lot of work.
  To succeed and to earn a lot of money.

 519. Dear Universe,

  I see for 2011 that the tabloid will become a popular paper which will supply a lot of fun, and wealth.
  The mastering studio to be even more succesful than it is and
  an unlimited stream of money to set up
  the dream company in california.
  Thank you for taking real good carte of the hows :-)
  Love
  ferry

 520. I have been saleing art like crazy, everyone knows of Ngozi art now, thank you. This is my dream to make beautiful art for people all over the world. Just the thought of my art hanging in someones home is just such a big honor and it is not a job or a career it is just what I love to do!! thank you

 521. Oh blessed Universe. I wish for you to bring me the perfect job that I will love and will make a lot of money at. It must be here in Albuquerque close to where I live. I have faith in you Universe that you will bring it to me NOW! Thank you!

 522. Cherubim Dennis Dec 21st 2010

  Blessed beings of light,I welcome you home.I am Dennis Cherubim of life, holy ascended and free. I come to you this day dec 21 -2011 to share my gift with this world call planet earth.It is my intention to help all people who believe in miracles.Very soon I shall be traveling the world offering my services to all mankind.The process is simple ,first we shall clear all past karma ,never to return again. second we shall give you the rejunivation command and make the body whole and healthy again.all that is required of you is faith.I can help you with this also if you wish.I am excited to begin this journey and look forward to helping you on your journey home.So thank you father /mother God I Am for this oppertunity to be of service to the whole in this most wonderful time on planet earth.
  So brothers and sisters in light,I bless you and to bless is to touch the face of God/Love and light to all.Cherubim Dennis

 523. Hello dearest God dearest Universe,
  Thank you for the guidance I understand I have to choose and move myself into the direction (not just an activity but real action.)
  I go and will definetely leave the comfort zones behind (they are not so comfortable at all) and start using my talents and creativity!!
  I leave the hows to you but just make some moves so you can make it happen (when you dont shoot you will never hit your target :-) )

  I shoot and leave hitting the target to you .
  Thank you
  Love
  Ferry

 524. Hi Universe!

  I am trying to figure out the best place for me career wise…I have a few thoughts on it and think I know but I always have this lingering unsureness that makes it difficult for me to focus. I do know that I want to help people or help bring positive energy to the universe….but again I want to be sure….I am so interested in the metaphysical and that which is beyond the norms of life..I really want to help others to just be happy in life. I want to be exhilarated in whatever it is that I do and fulfilled….I need to be immersed in the career thats tailored just for me and know beyond shadows of doubt that THIS IS MINE! And something quite unique would be great maybe this way I will KNOW. Thanks Universe….I am looking forward to seeing it materialize for me.

 525. Dear Universe,

  I would like to become a famous tvcomedian, an actor everybody loves. i want work very hard to bring joy and laughs in all the livingrooms with a television. I want to be able to create comedyshows, work with talented people, be a presenter of shows, guest in talkshows. I will be a famous actor who is open to help beginning young artist, giving others a chanche, use my fame for something good. I am so thankfull i got so far already, now i want to get my breaktrue!

 526. Beloved Universe,
  I am so grateful for wonderful, sincere, rich friends and
  fantastic, magical job.
  THANK YOU THANK YOU THANK YOU

 527. Thank you, thank you, thank you!!!!!!! I got that stunning job that i asked for!!!!!! amazing…………!!!!!!! xxxxxx

 528. Dear Universe of energy. I need to have sucess in the interviews I will make the 13th and 14th December with the Complete Group. People must be present, not absent, because I’ve done my best. Thank you. Alberto

 529. Dear Universum,

  Today i made something for my job, I was for like a whole year really busy with it.
  The last few months the most.

  Its my dream, i know the universum wil help me with the last part, that it will come true.
  Its not only for me, its also to help people with it..

  Thank you so much.
  God and angel blessing to everybody

  I thank GOD, the angels

 530. Diane Dec 7th 2010

  Hello again Universe, You have been so gerourous with me. I am thankfull for family, friends and my gifts. I just ask for the oportunity to make a living using these wonderful gifts. I love teaching Tai Chi and am chomping at the bit to expand my teaching area. I know there are some people who want to learn, and would benifet from such a wonderful meditation, excersise. Thank you, as always, grateful Diane
  Happy Trails

 531. Muriel Dec 7th 2010

  Dear Universe

  Thank you for all what I have

  I wish to finished my studies and to be a well known architect
  with a lot of project

 532. Vivienne Dec 1st 2010

  Dear Universe

  Thank you for all the enquiries that I´m receiving as a result of the articles I´ve written and the adverts I´ve placed in this local magazine. Thank you for the cieints its already brought me and I really look forward to receiving more. I love my job and how it´s developing. I love being of service and seeing that my experience is of use to others.

  I really would like to be able to work with MV offering the VGB, getting the editorial done and printed and it promoting their business as well as mine.

  Help me with this please. I have no doubt that they won´t come but if they have time and it´s right that they should do so, let it be soooooooooooo! :-)

  Much love

  Vxx

 533. UNIVERSO: Gracias otra vez!!!. La editorial de hoy resulto tan facil y tan rapida, que es impresionante trabajar así. Me divértí fenomenalmente!!!. Así las quiero diario!!

 534. Margrit Nov 23rd 2010

  Dear Universe
  Thank you so much for all the good things in my life.I’m in good health and very successful in my profession.I’m so lucky to be able to be my own Boss and get paid very well. My passion is photography and traveling.
  Thank you for granting my wish to be able to work when I wish and what I wish!
  Love

 535. Beloved Universe, please, inspire me, give inner power, optimism, wonderful family and friends, support, shelter,
  wisdom how to earn money, publish the books…and more
  thank you, thank you, thank you

 536. Amy W-S Nov 8th 2010

  Dear Universe/Goddess/God/Holy Spirit:

  Thank you for the job that is mine. Please guide me in the steps I must take to accept this job. Please help me feel confident and worthy and self-loving to allow myself to take this dream job that I have previously outlined to you. I would love to have a really good job for a time.

  Eventually I know that I will be wealthy enough not to have to work — in several years. I look forward to that time of travel, leisure, volunteering, and starting businesses that I have in mind.

  Also, it is my dream not only to be wealthy and have organic businesses. It is my dream to develop my psychic abilities to be a counselor for people and a consultant where needed, but on a part-time basis (so there’s plenty of time for all the other stuff!!).

  Thank you for delivering all of this to me and for helping me get in the vortex to allow all this to come!! I love you and thank you for all you always do!! I also thank this ingenious website and its creators, the Hicks and the Teachings of Abraham, and Louise Hay. Thanks so much for this incredible uplift and journey to joy and peace you have all been instrumental on!!

  Love, Amy

 537. Thank you, thank you universe for inspiring me to totally change my career and I am now a certified Clinical Hypnotherapist!
  Now I’m ready to make orders for about 7 clients who would absolutely benefit from my services. Thanks!

 538. I need new contacts because I have many nurses to get a job in England. Thanks

 539. Thanks to the universe for getting the job I asked for in december 2009

 540. A career I love and totally enjoy – that utilises my skills and strengths. That is fun; heavenly work environment; amazin colleagues; pays a minimum of 250k (net) + awesome benefits – health, travel, study, transport, bonuses etc; flexi hours – allows me loads of free time to spend with my family and do the things I luv (9am – 3pm);

 541. Dear Universe thank you for the inspiring idea you gave to my partner
  The lifestyle magazine will be a huge succes.
  Grant me some extra power to go for it all the way!

 542. Thank you Universe for james Lavers turning out to be such a lovely, generous man. I’ve finally got a great idea for a business and here’s hoping it’ll bring me all the wealth in terms of money and experience that I’m looking for. He really has a great job and I’d love to be in a position to do for someone else what he’s done for me.
  thank you for sending him my way and the contents of his wonderful course.
  Here’s to being an expert in my chosen field and loadsa people signing up to my programmes.

  Big love and respect

  Vxx

 543. I need from the Universe the power,strength and finances to set up my own lingerieline in 2011 and visit all lingerieexpo’s.Let me meet thwe right people to help me with my setup
  The Universe will launch my own brand exalize very very soon.

 544. Nyleah Oct 22nd 2010

  Literally: In April 2009 I made up my mind of what career I wanted to do: Investing. I only asked for a small account though. However, the Universe gives exactly what you are looking for. A year later I was doing it. I am addicted to investing. I love it. I absolutely love it. I am back and asking as well as allowing the Universe to give me more funds to invest and for me to make the best possible returns in history! I mean, I have a drive to double accounts in a matter of a week, or less, like George Soros or someone like that. I feel like I am climbing a ladder and I keep getting higher and higher with my desires all coming true. MULTI-Millionaire status is next.

 545. Financial freedom Oct 21st 2010

  I am now allowing the universe to present to my husband the perfect job for him, with a perfect salary of 100000$ or more, with the perfect hours, in a perfect location, that brings him happiness and makes him feel appreciated by his customers, colleagues and superiors.
  Thank you

 546. Dear Universe,
  Friday, October 22, 2010 is very special day as I know it will be very eventfull for GQ. I place his very special need for his dream job as a teacher in your unconditionally loving hands and send a special prayer that he find out that all will be well with his world. I have complete faith that this is what is meant to be for him.
  Eternally grateful,
  IA

 547. Marianne Williams Oct 11th 2010

  God you know my heart,I have a desire for change and i ask that you will guide me in the right direction to following what you have placed in my heart. you placed a new job in my path and i know ill make a success of it. I ask for strength and guidance to be the Senior Communication Officer you love me to be and to do it to the best of my ability and to glorify your name.

 548. Robin Oct 6th 2010

  Asking first of all for clarity on my desires. Asking for the doubts and indecision to go away.
  I ask that I would retain the information I am studying and pass my real estate exam on Saturday Oct. 16th. I ask that my career in real estate takes off in a fulfilling and profitable way and remains that way for the rest of my days. Thank you for all the many Blessings I have and am receiving. thank you that my real estate license is already mine and for success.

  I ask that my Husband and children get the desires of their hearts! thank you thank you thank you!

  I ask, I believe, I receive!

 549. Ik ben blij en dankbaar dat ik mijn boek, serie, film geschreven heb. De mensen en inspiratie die ik heb ontmoet. Dat alles wat ik aanpak een mega succes is. Ik geef al mijn kennis en ervaring door aan andere mensen. Spreek op beurzen en congressen, college’s etc. Ik inspireer en wordt geïnspireerd. Het leven lacht me toe en dat maakt mij heel creatief. Ik ben er blij en gelukkig mee want dit is wat ik wil en heb gekregen. Ik dank wederom het Universum die mij helpt al dit moois te laten bestaan. Ik heb de droomcarrierre die sinds mijn vroege jeugd al vast stond voor mij. Dat maakt mij het gelukkige mens dat ik ben en dat geluk en de rijkdom ervan deel ik graag met iedereen waar ik van hou en van ga houden. Wat ben ik een geluksvogel dat alles zo gemakkelijk op mijn pad komt. Ik voel me geweldig dat ik veel geld verdien met dat wat mij gelukkig maakt.
  Veel liefde geluk en succes voor iedereen. Ik hou van jullie

 550. Thank You! Thank You! For opening the doors to my writing career and letting the flow of money come in to my life, This feels so good, am happy and so ready for this in my life.

 551. Wow! I put some ad’s in the local press and I’ve already had a response! I’m so chuffed – thank you.

  I feel I’m in exactly the right place and it’s the right time. I can now practise and build my database of clients and that will serve me well for the future.

  Point all those stressed out people in my direction and let me do my stuff, which will earn me money and I can look after my kids and myself really well and get more expereince and invest in my education as well as theirs.
  Thank you for everything so far.

  xxx

 552. Muriel Oct 2nd 2010

  My Dream job
  TO have my own business to be a well known architect of interior
  to have a lot of clients and to own my office and business.
  Suceed and have a lot of project to earn very very good

 553. Aingel Oct 2nd 2010

  Dear Universe,

  I am outgrowing my current position of employment and because I am good at so many things I have yet to realize what my true mission on Earth is to be. So, today I humbly ask for the insight to point me in the right direction and help me take that leap of faith when the time is right.

  With Love and Gratitude,
  Aingel

 554. Julie Oct 2nd 2010

  Hello Universe, today my order is for a successful sitcom writing career. I am full of positive motivation to bring laughter to people.

  Thank you

 555. I wish to have a life of travel and ease. That is what I want my career to be. Thank you, Universe.

 556. Athena Sep 27th 2010

  This is not related to my dream career but my current job. “Let’s Get Cooking” has another successful year at my school. We get this done & get all the help that is needed. Or alternatively the boss agrees to let me stop the program or finds someone else to run it!

 557. Thank you universe for my wonderful job in the healthcare! I am making great money, I am success! I am a great role model to everyone around me and I have my degree and I am very smart and I am doing great and making good money! I love my life and my career!!

 558. Dear Universe – I am grateful for you leading me to be a great screenplay writer – and now you are guiding me through the writing of my extremely successful sitcom.

  Thank you, I love you

  Julie

 559. Athena Sep 19th 2010
 560. Athena Sep 19th 2010

  I am a motivational inspirational speaker, life coach, EFT and NLP practitioner & hypnotherapist whose also good at massage, reiki, magick and blessing. Lots of people turn up to my talks, I am well paid and I LOVE my career. I work when I want doing what I want and I am a successful web designer too. I empower myself and others and have so much freedom flexibility and fun & I work with and for positive empowering people.

 561. Thank you Universe for my dream job. I am totally open and receptive to a wonderful new position, one that uses all of my talents and abilities and allows me to express myself creatively in ways that are fulfulling to me. I work with and for people whom I love and who love and respect me in a wonderful location earning good money. Thank you Thank you Thank you Universe.

 562. Thank you Universe for providing my career and work that is exciting, fun, productive and proprous.
  Thank you Universe for providing finanical abundance through my career and work.
  Thank you Universe for providing abundance of money and work that can be shared with other through my career and work.
  It is so!

 563. Asking first of all for clarity on my desires. Asking for the doubts and indecision to go away.
  I ask that I would retain the information I am studying and pass my real estate exam on Saturday Sept. 18th. I ask that my career in real estate takes off in a fulfilling and profitable way and remains that way for the rest of my days. Thank you for all the many Blessings I have and am receiving. thank you that my real estate license is already mine and for success.
  I am taking my Mother out for her birthday this Saturday and ask that it is a wonderful prosperious time for both of us.
  I ask that my Husband gets the desires of his heart! thank you thank you thank you!

 564. Diane Sep 6th 2010

  Dear Universe,
  Thank you for answering my desires for employment for my daughter. I find myself unemployed, and would like to work from home. I’m not asking for riches, just something to be comfortable, that all needs are met(which thank you they already are) I would like to do improvements on the beautiful home you provided. Maybe some extra education? I know you will answer and am grateful in advance for all you have provided through your abundance.

 565. I have my Assistant Manager – Training interview on 1/9/2010. I can see myself that I got through the interview and my name has been shortlisted as one amongst the two positions. I can see everybody congragulating me on this occasion. My family members are praising like in heaven. I Thank the universe for granting me this wish as i was waiting for this from years. Thank you so much Universe. I believe in you and in myself as well. Thank you so much.

 566. Seems as though my intentions weren’t in line with my subconscious! I did not pass my real estate exam on Aug. 21st. I have had doubts that I even want to be an Agent at all! I know that for years what I have really wanted was to win a large jackpot of some kind and to have an internet business that I can do from anywhere at anytime helping people all over the world!!! So this is my request, that I first win a really large jackpot, and I find and start and become successful in an internet business in really short amount of time. Thank you Dear Universe for granting my request to find multiple streams of income and the jackpot and doing business online!

 567. Muriel Aug 19th 2010

  Hello! I am praying God so we always get his protection, love and guidance (me and the ones I love), courage, good health and joy… this is the most important! Peace and harmony in our family.
  Also i’d like to have a wonderfull carreer and to succeed as an interior designer/architect. To be busy have a lot of success in this field. And to have a well known reputation. To travel abroad to exhibition to have an office and new clients to earn good my life.
  With the help of God

 568. This is going to take a miracle and you know why, Universe!

  This would really be a good time to send a sign that I’m on the right track. I need to find the right people to help me. I’ve only got 18 days left and I have it all to do.

  I probably haven’t got a cat in hell’s chance but I’m not giving up. It’s not over til the fat lady sings and she hasn’t even started warming up yet!

  Come on, please, I need some help to help others help themselves. I wanted to be a guide and show them the way – that’s all I wanted to do.

  It’s really worthwhile and I don’t want to give up now.

  Come on – I need you to give me a hand.

  LOL< Vx

 569. OK Universe – thank you so much for today! I went to a networking meeting this am and only 8 people went but what an 8 people! 3 of them can help me with getting people on the seminar and I’m just over the moon! Thank you, thank you, thank you! I’m going to another one tomorrwo and I hope that brings me more and more people. Now that I’m asking directly for what I want, and not being overly attached to whether they say yes or no, people seem more interested and more ready to say yes- incredible! I love it – things are moving and it’s great.
  Bring it on – this is really fun!

  LOL, Vx

 570. Come on Universe, bring it on! Let me reach all those lovely people who want to create certainty, security and abundance in their lives and that they sign up to come on out seminar on 3rd September in Leeds in the UK.

  Help me to help others help themselves – and for me to have the faith to carry all of this through!

  Lots and lots of love

  Vxxx

 571. Brigitte Aug 9th 2010

  Ik ben zo blij, zo blij, zo blij, mijn hart loopt over van blijdschap dat ik elke dag mag werken, en wel precies het werk waar ik van droomde en waar ik ook nog geld mee verdien. Ik kom zo blij thuis elke dag na mijn werk, met allerlei leuke verhalen, ik heb dan nog genoeg energie om ons mooie huis schoon en gezellig te maken, te koken en heb ook nog tijd om een paar uurtjes per dag thuiswerk te doen. Heerlijk werken aan onze gezellige tafel en ook daar verdien ik weer geld mee waar ik allemaal leuke extraatjes voor koop . Echt Super! Mijn hart zingt van geluk!!!
  THANK YOU UNIVERSE!!!

 572. Dear Universe…
  I want to say Thank You for all the special gifts that you have blessed me with.
  At this time I want to graciously ask for a special place where I can write for the winter. A place where I can make a difference, in trade for room and board with a little money. Working with animals would please my spirit, greatly! I am very grateful for my retail job and it has full filled my needs. Now my spirit craves new experiences. I want to travel and see distant lands, meet unique people and laugh in love with all that surrounds me. Happy in my financial security I will welcome new challenges in meeting people that can support my dreams with my writing and lavish in all that comes with prosperity, love and money! Thank You, Thank You, Thank You! I love you!

 573. Dear Universe and all the lovely energy of the earth,

  I want to thank you for the opportunities to apply for an internship at company L….. what I want right now is to get hired, to create the biggest events that they have ever experienced from an intern, to help grow their brand, to make the brand even more popular than it is right now. I wish to learn as much as possible from the company, so I can take that knowledge and experience for future projects. And finally I see myself working as the brand director of an international company in New York, I see myself expand the company internationally and become a role model for others. And as I will become successfull I want to become very rich, rich in love, happyness, friendship and money. I want to have a salary of millions of euros per year, and enjoy life, setting up projects for third world countries and once I have reached my goals I am ready to give something back to you all.

  Please help me to achieve my dreams and my goals.

  Love from Eve

 574. I go on Saturday Aug. 21, 2010 to take my Real Estate Salesperson Exam! I am asking for a passing grade! That I get my license within 2wks of taking the exam. Also, I ask for an abundant, fun filled, awesome career in the Real Estate industry. Making more money and loving what I do to help people find their dream homes! Thank you that I get to work with awesome buyers and sellers and investors, etc. I am a Successful Real Estate Mogul! Thank you that Real Estate is my full time career and that I love it and it is not like “work” or a “job” at all.
  thank you thank you thank you!!!

 575. Thank you Universe for my Intuitive Reading business take off. Infinite love and gratitude for all those who assisted me on my path as a reader, by helping with and using my services.

 576. CD’s Book’s, Videos, downloads and entertainment and much more
  Creativity abound….
  One touch Media all in one media company.. with a real new vision!
  You know…..
  Thank you Universe

 577. lekyta Jul 15th 2010

  THANK YOU UNIVERSE! you have helped me manifest TWO interviews next week and i feel a 3rd is on it’s way. it feels so good to know that i didnt give up on my search eventhough the search has lasted almost a year. thank you thank you thank you.

 578. Dear Universe,

  Send me that special position (job) that I could work from home or another perfect space, providing a service of Massage Therapy, Reiki & Chakra Balancing, and to help people. I am a giving person and am very good at my vocation in life!

  I want to make $2,000.00 per week, giving me the freedom to help others in a larger scale.Open the doors that I need to enter to fulfil
  my desire. I will be able to support myself and help others.
  For the highest Good, for the Good of All So Be It and So It Is. It is DONE.

  Thank you for this wonderful opportunity.

  I will make you proud.

 579. I would like a career in using my voice as a teacher.
  Diane

 580. Alicia Jul 9th 2010

  Dear Universe,

  Send me that special position (job) that I could work from home providing a service helping people. I am a giving person.

  I want to make $2,000.00 per week, giving me the freedom to help others in a larger scale.Open the doors that I need to enter to fulfil
  my desire. I will be able to support myself and help others.
  For the highest Good, for the Good of All So Be It and So It Is. It is DONE.

  Thank you for this wonderful opportunity.

  I will make you proud.

  Blessings

 581. I go on Monday July 12, 2010 to take my Real Estate Salesperson Exam! I am asking for a passing grade! Also, I ask for an abundant, fun filled, awesome career in the Real Estate industry. Making more money and loving what I do to help people find or sell their dream homes! Thank you that I get to work with awesome buyers and sellers and investors, etc. Thank you that it doesn’t matter what the media says the market is. I am a Successful Real Estate Mogul! I am also placing my order for the success to begin within the next two weeks so that I may give notice at my current job and do Real Estate as my only career.

  thank you thank you thank you!!!

 582. George Jul 7th 2010

  Είμαι ευγνώμων, χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι διορισμένος στο Λύκειο Αραδίππου . Τα πάω μια χαρά με τη Διευθύντρια. Οι μαθητές με αγαπούν, με σέβονται και με εκτιμούν, Και έτσι είναι. Αμήν

 583. Beloved Universe,
  I am grateful for my new ability to heal nature: trees, birds, animals…;~) I belive that where I go and be happy sending
  light, energy there God’s miracle will happen…;~)
  I LOVE YOU ^^0^^ I LOVE YOU ^^0^^ I LOVE YOU ^^0^^

 584. Dear Universe,

  I’m ready for my new career!!! Send it my way!!!

 585. C9G CASH Jun 26th 2010

  Im running my successful Giant Multimedia Business and I am a Multimillionaire. thank you universe!

 586. Dear Universe, thank you for the clients I now have. I am setting my magnetic field to attract 10-20 new paying clients by July 25, 2010. Anyone reading this desire, please visit http://www.opentosuccess.net. I thank you in advance and set my intention on achieving this goal. I will also have completed my workbook for addictions by this date. Thank you for supplying the thoughts and knowledge and openness to achieve this now.

 587. Sheryl Ann Jun 21st 2010

  Dearest Universe. Thank you for allowing me to know have the perfect career that gives me more freedom and more income and more joy than I have ever had in my life. This is my life purpose and I have so many people that love my work and I give them value in their lives as well.

 588. charina Jun 11th 2010

  Dear Universe,
  Thank you for your continuing support.I would like to shop a nice SUV So my Family and I can go out of town.Thank you Universe.
  Chari

 589. Shannon Jun 10th 2010

  Dear Universe – I know that all is how it is supposed to be, that where I am is where I need to be at the moment – but please gather your energy around me and have the answer that I am waiting for delivered to me today – I deserve honest, intergral, supportive work with LSRCA – I will work hard and be a strong, positive asset. I thank you for gathering the positive energy around me and clearing the path ahead of me for my success in the caring warm positive environment that is LSRCA.

 590. Thank you for your infinite wisdom in sending me a career that fulfills me and totally utilizes all my talents and gifts! I can’t wait to get up in the morning and get to work and I relish every moment of every day! I just don’t want to quit at night! Thank you for the ridiculously large salary I am given for performing these daily acts of pasion! Thank you, thank you, thank you! And so it is!

 591. sonia Jun 7th 2010

  Dear Universe,

  Do you know how amazing you are? Of course, you know. Now I realize I had to go through all those stages to become the successful and inspiring writer that I am. Writing is so natural, it feels so easy and it is pure joy. La cerise sur le gateau is that it making me a millionnaire and I’m having fun while doing it. Thank you so much.
  love you.

 592. The energy is flowing: upon return from Gozo i got a gig and was asked for another one in July..

  today i was given another opportunity.. this time to venture into “new” ground.. i’ll be playing Timpani in October… it may be for free yet is a wonderful experience to learn & grow!…

  …my next manifestation is to continue increasing private students (learning Music)…

  Universe… here i am placing my order…

 593. Shannon May 31st 2010

  Thank you for putting my mind at ease and gathering our energies to grant me the job of my dreams. I know I will hear TODAY that I am the successful candidate – I know that by June 14 I willo be starting my new, wonderful career.

  Thank you for all the support and energy you send my way every day but especially today.

 594. Annmarie May 30th 2010

  Dear Universe
  I know I am a nag – this is my last request for now – please let my eldest child get the job he was recently interviewed for – it would mean the world to him and me – I would be so happy for him he could do with a break hes a good kid..
  Thankyou Thankyou Thankyou

  A.x

 595. Beloved Universe,
  I dream to write and publish books , which can rise our humanity on higher level; I dream to meet sincere, friendly,
  spiritual publisher/printer here. I belive that my dreams come true.
  I am so grateful;) Love You;) Bless You;)

 596. melissa scurfield May 28th 2010

  Dear Dream Giving Universe,

  I am seeing myself as a famous actress in the movies, going to fashionable premiers, working with other famous actors, producers and directors and going to film on location in other countries. I am seeing myself as doing something I love, and something I am very good at. I get praised by the people I work with. I have an amazing team behind me, including an agent, a manager, hair & make-up, a bodyguard, publicist and assistant. I earn 6 million pounds a movie. I love my new career, I love my life.

 597. Thank you for the new job! I’m so excited to get started! Now that my foot is in the door, so to speak, I’m ecstatic to find a position in the company where I can use my skills and talents to really make a difference for people. I can see huge parties, opportunities to make relationships with new clients and build relationships with current clients. Everything flows flawlessly and my bosses are duly impressed. I see advancing quickly, moving into a position of honor and responsibility early on, and growing from there, receiving raise after raise in record time. Thank you Thank you Thank you!

 598. With the publishing of second book, my wish is to write full time and travel the country, writing about my adventures.

 599. Brigitte May 26th 2010

  Elke ochtend wakker worden met een glimlach, geestelijk en lichamelijk fit en supergezond opstaan en blij naar mijn werk gaan bij Hart van Zuid, waar ik tot 13.00 uur elke dag mag werken als receptioniste/telefoniste, allemaal dingen doe waar ik zo goed in ben en waar ik me zo gelukkig voel, waar ik genoeg geld mee verdien om alle rekeningen met gemak te betalen en ook nog genoeg overhoud om te kopen wat ik wil, na mijn werk elke dag met een blij gevoel naar huis ga, ons mooie, gezellige, nieuwe huis, en de rest van de dag/avond alleen maar genieten! Genieten van mijn Lief, van mijn kinderen, van onze hond, van ons mooie huis, van leuke uitstapjes die we samen maken, van alles wat we doen… Genieten Genieten Genieten!!!!!
  Love Life!

 600. Good Monday morning to you,
  My request hasn’t changed, I’m just getting more clear pictures of a career. My request is still that we come into $5,310,250.64 in a lump sum situation, then that I am a successful real estate business person, as an agent, and other aspects of real estate. that my husband be able to do what ever it is that he would like to do. I thank you that we are financially set and free and that we have freedom of time and money. Thank you for putting me with the best mentors in real estate and letting me work with wonderful clients, associates and others in the industry. Along with this let me have successful internet businesses.
  I’m so happy and grateful now that all my requests, desires, and dreams are true.
  Sincerely,
  RG

 601. Good Morning,
  I am thankful that my request is here and now. that you have already provided what I have asked for. Thank you that I no longer work… I enjoy my business and my income earning multiple streams of income. Thank you that I now have freedom of time, money and space. thank you that my dog (puppy) no longer has to spend LONG days in her kennal while we are away, but that she gets to get out and rome because I will be home more often. thank you that my husband now gets to work on restoring cars and tractors the way he has wanted to for years. Oh how happy I am that life is the way we desire it to be. I am grateful for the internet, computers, satellite, all modern technologies. I love it.
  With Love,
  RG

 602. I want to win the lottery for multiple millions of dollars. I want to win contests, it is exciting to me. I like to play slot machines and gamble and win, it is extremely exciting to me. So, Dearest Universe, I ask that you would allow me to make money from my laptop computer, anywhere in the world, having a fantastic business(s). And also winning everything I put my hand to. Whether it is a lottery, contest, slot machine, craps table, etc. Thank you so very much for a wonderful life, an exciting, adventurous, wonderful luxurious life. I ask that I will not have to go back to my current job, but that I will make extremely more money coming in than I had before while working that job. Thank you thank you thank you. I ask that it starts today. the winning, the excitement, the prosperity! The working from my laptop and no other “job”….Thank you again for a extremely fast response of a huge YES, here it all is!!!

 603. I GOT THE JOB! YAY! YAY! YAY! YAY! YAY! YAY! I GOT THE JOB! THANK YOU UNIVERSE!

 604. Shannon May 14th 2010

  I found it – I found THE ONE – the place that I am meant to be – work that I am passionate about and committed to – please align to have me receive the call – the meeting – truly the job of my dreams – this is a final stop – I need not look any further than here – this is it, this is the place that I will be for the rest of my career – it is my dream come true – help me get in the door, I can take it from there…..

  Universe, I am counting on your help – I know that I am absolutely the best person for this role – there is no other choice – help them see.

  Your faithful friend,

  S

 605. Dear Sweet Universe,
  thank you for taking me on the path to my successful career in Real Estate and other multiple streams of income. thank you that I meet wonderful people and work with fabulous clients, associates, and all kinds of wonderful people. thank you that it is a dream career that I make a fantastic amount of money at and am able to give, help and teach others. thank you that the finances are there for me to start right away and that I have the support of a team and that I do a phenominal job. thank you that all of this happens very quickly and exciting and with great fun and enjoyment. You are the very best. Love RG

 606. Nelly May 6th 2010

  Dear Universe, thank you for bringing to me now the carreer of my dreams whatever field it may be, I am now comfortable in my skin knowing that I am the best at this and my clients, collegues, bosses and associates know this and trust and respect me for it. I am at my place now and could do this job ’till I retire. Thank you Universe for bringing me the hours that are perfect for me to ensure I spend a maximum of time with my family and Thank you Universe for this incredible amount of money I receive for my duties. I cannot believe I will get paid this much for a job I love and find so easy to do. Thank you thank you thank you for materialising it for me in the most wonderful way possible!! Thank you Universe.

 607. Shannon May 6th 2010

  Thank you thank you thank you for bringing the offer of employment. Thank you for aligning to get me the job that I really want in a respectful and dignified company. I am waiting patiently for the call that I got the job and thank you for speeding up the process.

 608. Dear Devine Universe,
  I know you have brought in wrecking balls to change my course, suttle ! Although I think I miss the Que’s for this new adventure and it needs to happen quickly to just maintain my home and families security. Can we kick it up a notch ! I am here to serve and know the path just cant put one foot infront of the other to get the momentum going.
  Ohla,
  Trish

 609. izabelle May 4th 2010

  Lieve Ferry
  Ik hoop zo dat ik een modeontwerpster word in HOLLYWOOD
  En dat ik een leuke en grote zaak krijg e.n.z.o!
  En dat ik op mijn verjaardag in disnyland zit met jullie en ik hoop dat dan eindelijk het spookhuis open is en wat heb je een leuke site met al die sterren wil jij mij leren om te masteren wil je mij dat alsjeblieft dat leren waardoor als je druk bezig bent op de anderen computer dat ik kan masteren.
  dikke kus -xxx-jes
  je dochter izzy

 610. Shannon Apr 30th 2010

  Thank you for gathering all of your support around me today as I interview for the company of my dream – I know you will guide me to the right answers and the proper delivery to ENSURE that I am the candidate that is successful in winning the position. Thank you for all the support of others that I know, and all those that I may never meet but know that I share their energy and focus. Thank you for leading me to the place where I know the power within me to accomplish anything and everything.

  For all those who help me by focusing their energy towards my success….words cannot express the gratitude.

 611. Charina Apr 27th 2010

  Dear Universe,
  I apologize for my credit problem and really want to start a new life,I have been to different places in search of the right life,It’s about my husband though, till now he’s still looking for a job and I wonder why he is not called for an interview.I want to order him a career at his former employer at burrows paper product echo dr. reno nevada I want him to work there again and start working as their forklift operator again.I can hear their human resources calling and will ask my husband If he wants to comeback and work there again.My husband is trustworthy and hardworking good at forklift opertor job.Thank you universe,Thank you very much

 612. Shannon Apr 27th 2010

  I know I have the answers to all the questions…..but thank you for the ability to focus and ace the interview on Friday with the company of my dreams…..I WILL have all the answers that I need; I WILL have everything just right to win my place in the Region; I THANK THE UNIVERSE and all that I am and we are for help in focusing my responses to be the one who WINS THE JOB.

 613. One full time radio producing job with the best radio station in Adelaide (ABC!) During daytime hours that allow me to balance the needs of my two young boys. Thank you!

 614. sandie Apr 21st 2010

  I will find or create a job that has a quiet environment when I would like quiet. I will travel to new and interesting places. I will have financial abundance. The job will tap my creative energies. This job allows me to spread my wings and fly. The job will be fufilling and I love it. I can work hard when I want to and relax when I don’t want to work hard. The possibilities are endless, I just need a little point in the right direction of what the job IS. :-)

 615. Margrith Apr 18th 2010

  Dear Universe
  Thank you for the amazing career I have in photography.
  I get booked from all over the world and have time to enjoy traveling and can express my passion.
  I get paid very well and its wonderful to share this with
  my friends and family.
  My Life is a dream come true!

 616. Christina Apr 13th 2010

  Universe thank you for making me a real estate mogul like Donald Trump. I found the waterfront location for my restaurant all day breakfast place with boat rental. also I found the 400 acres for my estate farm called Five Oaks. Thank you for helping me. Thank you thank you thank you Please send funding immediately

 617. muriel Apr 11th 2010

  My dream career to be a well known architectal designer

 618. Dear Universe,

  My dream career is to expand my existing Reiki business and complete it with health and balance between the spiritual, emotional and physical selves. I would love to leave the corporate world in order to help others find their spiritual paths on a grander scale. A remote business is what I require, so that I can relocate and bring it with me when I need to. I am seeking total freedom; emotional, spiritual and financial freedom, and would like to guide others in finding the same for themselves in their own lives.

 619. I really need a job. I keep trying and trying, I’m totally over qualified. I just want a job.

 620. Belinda Sue Kiser Apr 10th 2010

  Dear Universe:
  Its Belinda, Please help me find a way to quit retail and afford to write ful time.

  Ocean City, Maryland

  If you ever get a chance
  You must visit this town.
  It sits by the Ocean
  Visitors swarm from all around.

  You can walk the board walk
  And have some Thrashers Fries.
  Or you can play at the amusement park
  And ride on the wild rides.

  When you get hungry,
  The best food can be found.
  You must try the crab cakes,
  Ocean City is renowned.

  You can lay on the white sandy beach
  Soaking in the warmth of the sun.
  You can ride the rushing waves.
  This is just part of all the fun.

  The Bull on the Beach
  Is known all year round.
  Then there’s Crab Alley,
  For the best crabs in town.

  Maybe a sweet tooth
  Is more your flair.
  Dozens of Candy Kitchens
  You’ll find here and there.

  But the best part of all,
  Is the Ocean by far.
  The soft sandy beaches,
  The waves rolling on shore.

  So if you get a chance
  To visit this sea side town.
  Put your feet in the Ocean,
  Feel the feeling deep down.

  My first of many adventures to come.

  With your help dear Universe I can do anything!!!!

  I like to think of myself as a creative writer/poet. With over one hundred poems, fifty published in my book ISBN 1-60441-382-4 Sahra, the Littlest Angel, Bits and Pieces of Life, Love and Inspirational Messages published under Publish America in Frederick, Md and another fifty plus unpublished. I use real life as inspiration and after fifty years of bad choices, many road blocks, and lessons of life, I have a lot of material that I can take from. I also write about interesting places, events and people I’ve had the pleasure of meeting and experiencing.
  Life is my Inspiration and Word is my Life.

  (Single middle age female living in Kansas, wants to quit retail and seeks a way to travel the States in a RV writing about unique places, unusual people, and adventures that will excite anyone. The goal is one year writing on the road, and I know I can produce a decent book of poetry in my unique style of writing about my adventures. I’ve been doing this anyway since 2007, when I moved from Hagerstown Md, to Ocean City, Md, and now in Kansas City, KS. in three years. I’ve started a blog on Goggle http://belindasue.blogspot.com using my poetry and narrative about these experiences. I also have a profile on http://www.scribe/mtgirlsal.com a writing site where people around to world can scribe to my work. I have over 2200 hits since Jan. and 35 scribers.
  I am looking for funding to support my efforts for this one year project on the road. Any support you can provide would be grateful.)

 621. Rebecca Apr 10th 2010

  Order update

  I’ll take a career as a liver of an amazing life. A life filled with fun and adventure. Connected high vibe companions. Lots of travel to high vibe locations. Easily and joyfully creating the situations/things I desire. Being light in body and spirit. Being calm and peaceful no matter what is going on around me. On an individual basis I’ll share my tools with those who ask. I’ll explain to them how I used Law of attraction and visualization to catch up with the life that used to be only in my dreams. Sigh….thank you universe for your timely delivery:)

 622. Rebecca Apr 9th 2010

  Thank you for my career of being a peace pilgrim. My career is to be a peaceful, stable presence wherever I go. I am an amazing listner. I stabilize energy wherever I go. This is very satistfying. My other career is to live the life of my dreams. My career is to have fun and enjoy manifesting whatever I choose.

 623. My dream job which I have is to share links, information and resources which give you the opportunity to express yourself, learn and grow, and encourage and inspire you to use your energy well and take personal, local community and global action to explore and realise the infinite possibilities that are within you. This job earns me all the money I need to have my dream cars, homes, vacations, experiences, partner and life that I have.

  Thanks ;-)

 624. Dear Universe,

  I am taking hypnotherapy training course and I know as well as the friends I’m helping with know that I am a great hypnotherapist. Please deliver me an office at West End so that I can set up my private practice as soon as possible.

  I don’t mind sharing it with some other people. Rental should not be a burden for me. preferrably I don’t pay for rental, rather I’ll pay for the percentage of my service charges, or I can pay in terms of work I do for people.

  Thank you universe.

  Always,
  Kemila

 625. universecoach Apr 3rd 2010

  Wow I like to be the Universal webcoach and cheer everyone to their dream life

 626. Debbie Apr 1st 2010

  I am really wanting to FEEL successful, connected, worthy and financially abundant when it comes to my career. I want to make movies, sitcoms and commercials with amazing actors, directors and writers. I want to inspire others to live their best and most joyous lives.

 627. Billie-kay Apr 1st 2010

  Hello universe. I want to be a famous successful drummer. i want to be in a band with 2 guys (bassist and guitar) and we are going to be a famous successful international band. We are going to make music that goes to number one and within our 2nd year of being well known we will have one 3 awards. Best newcomer, best album of the year and best international band. We will be as big as the foo fighters and blink-182.
  We continue to make music for a long time and i will provide for my family and have a great life. :)
  Thank you x

 628. Thank you, Universe, for providing me with new ideas. I have 18 months left to finish school. Thank you for the opportunity to accomplish my 20-year dream of obtaining my degree. I have new doors opening to me in the political arena and possible business opportunities as well! Thank you for the inspiration and I am forever grateful!

 629. Good afternoon Universe,
  My dream career would be something where I do not have to put in long hours, it would enlist my creative side, it provided all the money I could ever dream of, and fulfilled me in ways I never dreamed of before. Little time, little effort with loads of joy would be a great recipe for my perfect dream career. All my love…
  Jeri

 630. Lee Norman Mar 26th 2010


  Dear Universe,
  Thank you for brining my true, authentic, abundant life to me!!! I am ready to receive my unlived life as a creative force. I am ready to receive my career as a musician, actor, model and commercial personality. I am also ready to expand that career to encompass television, movie, music and product production. I am ready to be the owner of this endeavor, and I am ready for you to put the people in my path that support and uplift me to my highest and fullest personal and financial potential. Universe, lead me where you need me and I promise I will follow! With all gratitude, love and humility, Thank you!!!

 631. Shannon Mar 25th 2010

  Thank you Universe for all that you helped me with in my journey so far. It is time NOW to start a new chapter in my career – I have made choices and reached out to the places that I would like to be and I ask that you bring the power of the infinite to bear and start the transition – that you move the process forward and the people I need to hear from start moving towards me. I am moving towards them. I live in gratitude for all that I have and all that is coming to me and see the end result of this change clearly in my mind. Away we go…onward….upwards…to infinity…..

 632. Good Morning,
  I am here to ask and believe that I am receiving my dream business of writing, blogging and other multiple streams of income. I am so happy and grateful for the money that flows into my life easily and frequently. Thank you for the blessing of getting to work from my laptop or any computer from anywhere that I am. And for not having to work a J-O-B any longer. I am so happy and grateful now that I can take care of my husband’s needs, our home and estate, our dog and other pets and animals, our garden, etc. I am so happy and grateful that we now have more than enough money to live a luxury lifestyle, give to others, and take care of our children and grandchildren for milleniums to come. many many lifetimes. I am so happy and grateful that the words for writing my blogs and books come so easy to me and that I am very successful with them and they help others on their journey as well. I am so happy and grateful now that my husband and I get along extremely well, and are in sync with each other. I am happy and grateful now that I can work when I feel like it and I make money in my sleep, and that I can enjoy nature and life abundantly. Thank you thank you thank you!

 633. I LOVE all these new recuits! I’ve been working on living what I love and apparently it’s working. :o) BC is making all the difference!

 634. Christine Mar 22nd 2010

  Dear Universe,

  Thank you again for everything in my life, I am very grateful for everything (especially my family, how fortunate I am, the opportunities I’ve been presented with, the people I’ve met, etc!). I am looking for a way to complete the CanFitPro fitness instructor course so that I can introduce others to the joy of fitness and exercise and keep myself healthy while making an income. I am ready to take this course in April and I know you hear me and will make this wish come true. Thank you, Universe. I feel this goal manifesting right now.

  Blessed be!

 635. Christine Mar 22nd 2010

  Dear Universe,

  I am so grateful for everything I have. Thank you for everything. As you already know, I am a great book writer and artist ready to be discovered. My wish is that I have work this summer using my writing and art skills, I know you’re aware of this and making it happen as I write. Thank you for everything, Universe.

  Blessed be!

 636. I am now gratefully receiving a new secure job today which I like and enjoy doing working from home part time; earning 3-500GBP a week thank you for this blessing.

 637. Thank you, and I now gratefully receive a suitable and honest investor giving £100000GBP into efm business or 50% equity share buyer for £60000GBP immediately and outright for efm who will turn the business around into big profits again; that I am retained as consultant in the capacity I enjoy and like, part time working from home on a base retainer of £2500GBP a month for 2 years with the option of earning £1500GBP+ on sales commission; that in 2 years I sell my 50% equity share for £2.5 million GBP+ or higher price when the market is right.

 638. I would like a job as a lingerie designer.

  How great would that be. You get to see supermodels in their skimpys and they probably think you’re gay so they become your pal as well.

 639. Billie Mar 17th 2010

  Hey universe. Thank you so much for what i already have. The great family, fantastic friends, great school/education and all the small things like catching the bus at the best of times and just an all round awesome life. :)
  I ask you for my perfect career, to be a great and famous film director. I can feel that you have received this wish and i thank you whole heartedly.
  I know that everything on my vision board is coming my way the dream career, the family, the health everything. And thank you for looking after me.
  Billie xx

 640. Dearest beloved Universe

  Thank you for delivering this request to me. It is with delight and complete faith that i will receive this, which I so desire. I place my tall order to you today, knowing in my soul that it is already done, just as in the past! Thank you in advance for your prompt service and devotion in delivering my requests.

  I did it! Yes I did it! It is with huge gratitude that I proudly state, I started my energy healing center only 6 months ago, with NO MONEY and no direction…just a desire, a dream i held onto so tightly…a few clients whom believed in me and a deep deep passion to do that, which i am designed to do! I was deeply in to financial debt with many obstacles to remove and many sceptics trying to take me off my soul’s mission. I asked and I received! Thank you awesum God, our beloved creator, THANK YOU! I have a small center, fully equiped with all furniture and equipment, all the tools needed, all payed for in full, many happy, well paying clients who shows more gratitude than a human can bare! It is done! It is done! AMEN AMEN AMEN!

  The dream cont…Now that I am able to handle that which i have received I am asking the Universe to please send me more and many magical clients and students whom desire and need my teachings & healings and who is also willing and able to pay me the rewards due to me as a fair energy exchange.

  My dream of touching THOUSANDS of souls and assist them from the dark into the light is being fulfilled. THANK YOU FOR THAT!

  With the love and support of MY GUIDES Jesus, and Paul from the bible, please guide the souls who is ready, keen and eager to heal them selves, to join my group circles, group projects and my one on one sessions. I ask for help & assistance for a suitable venue with all needs met, for the future. I request for all my administration to be handled and a structure be implemented in order to run a professional practice,and for my communication vibration to be cleared in order to be available for action. I ask for my voice to be heard. I ask for an abundance of finances in order to live peacefully with all my dreams being met!

  Please assist me, in myself honouring, respecting, claiming and owning my spiritual gifts and leadership qualities. AMEN AMEN AMEN!

  Lastly…I did warn you that it is a TALL ORDER…AND I WAS NOT JOKING…! LASTLY…but certainly not the least…i ask for my spiritual wisdom to be enhanced and for my higher self to show its beauty, wisdom, insight, confidance and humbleness to ooze out of every cell in my body. For the medicine woman whom resides in this body to be bolt, courages and free, strong and loving and spot on each time! I ask of my warrior Godess, whom too, live in this vechile, to be brave and fearless, to be assertive in my healing room and elsewhere, with complete love and light!

  SO MOTE IT BE…AND IT IS DONE! AMEN AMEN AMEN!

  Much love and huge gratitude, as always
  Kats

 641. Astrid Mar 14th 2010

  Universum, ik wil dat mijn onderneming gaat slagen en dat ik er veel succes uit haal. Dank u!

 642. God is so great!! He always has a path of wonderful things for me to stroll down and enjoy. Did I always see it? Did I realize it was right there in my lap? NOPE. I do now, thank HIM for leading me to BeautiControl! Thank HIM for guiding me to a great way to touch everyone I’m around! Thank HIM for giving me a way to be a better ‘me’. Thank HIM for showing me something that is going to make a HUGE difference in the lives of myself, my husband, my family and countless others! What a wonderful life I live. A dream job, keeps me home for my family and will provide us with the freedom we need to dream and live ‘happily ever after’. LOVE YOU!!!!!!
  Thank you, God, and the universe in which you created a life worth living for me, I can NEVER be grateful enough for all the sacrifices you have made for me!!

 643. I want a career that allows me to work from home at my own pace. I want a career that makes me smile and happy. I want a career that brings in an abundance of money, which permits me to live a very comfortable life with my family. I want a career that makes me feel I am helping others….. Thank you Thank you UNIVERSE!

 644. Thank you Universe so much for my wonderful websites. I love sharing my passions with so many wonderful people. It is so great to have such fantastic people helping me market my websites. We love working together on each others sites. And my websites make me so much money. Now I can do anything and go anywhere.I am my own boss. Thank you, thank you, thank you!!

 645. Hello Wonderful Universe,
  It’s me again! I am here asking for the success of my blogs, money making success with my blogs and various other web based businesses that I can do from any computer, anywhere in the world at anytime I desire to. I ask that what ever I put my hands to prospers and succeeds abundantly! Thank you for allow me to win huge jackpots and the games I play. It is such a thrill to win, I get so excited it makes me cry happy tears of joy! thank you that this very day, is the last day I will have to work at a job that isn’t suited for me. Thank you that my puppy no longer has to stay in the kennel for hours and hours. Thank you for luxury trips, for being deep in love with my husband, for having close family relationships and close friendships. thank you most of all for the guidance as to what to do and how to get there. The “hows” are the domain of the universe. :-)

 646. To spread peace and love on a daily basis….I am the universe so I own it all=)
  Love ya baby!

 647. Dear Universe
  I have got the most wondereful career I could ever imagine!!
  I start my day always with divine inspiration.. it is alll coming from you
  Thank you

 648. Margrith Feb 23rd 2010

  Dear Universe

  Thank you for my wonderful Life. I want to have a career, be my own Boss and generate at least 10’000 dollars a month. I want to know what kind of career it is for me. I want Happiness and Abundance around me and my family.
  I love to travel and meet People which I can share with wisdom, knowledge, ideas and happiness. Having all this I want to help and support the people wanting it too

 649. I want to win the lottery for multiple millions of dollars. I want to win contests, it is exciting to me. I like to play slot machines and gamble and win, it is extremely exciting to me. So, Dearest Universe, I ask that you would allow me to work on my laptop computer, anywhere in the world, having a fantastic business(s). And also winning everything I put my hand to. Whether it is a lottery, contest, slot machine, craps table, etc. Thank so very much for a wonderful life, an exciting, adventurous, wonderful luxurious life. I ask that I will not have to go back to my current job, but that I will more money coming in than I had before while working that job. Thank you thank you thank you. I ask that it starts today. the winning, the excitement, the prosperity! The working from my laptop and no other “job”….Thank you again for a extremely fast response of a huge YES, here it all is!!!
  Sincerely
  RG

 650. Dear, dear Universe -

  I have a lot of fight in me and want a job that will afford me the opportunity to advocate to the highest level on behalf of individuals with disabilities. I have worked my way up and have realized that I need to be at a state/federal level if I am going to have any major impact on my clients. So here’s to a high level position where I can fulfill my dream and let my clients’ families’ voices be heard from someone who has been truly listening for 12 years!

 651. Hello Dearest Universe,

  adjusting the coarse :-)

  Starting with the online Magazine now
  I welcome co-creation and guidance here
  Building further on the record company and the publishing
  company. I love to conspire with the Universe to sky rocket the results of all the companies
  Dear Universe show me the way, Illuminate my path

  With unlimited unconditional love and gratitude

 652. here I go again, asking
  But first I would like to thank you from the bottom of my heart for the employment of the past 15 years. I have met so many wondeful people, learned so many useful thngs.
  Now, I am asking for employment for all of my community. One that will bring a nice paycheck, and most of all, peace and harmony in new positions. Maybe, something we can do as one, as a community????
  thank you, I know you’ll deliver. You have done a fantastic job.

 653. Belinda Sue Kiser Feb 14th 2010

  Dear Universe,
  I want to write full time and make a living from doing this so I can travel and see and meet people and go places that I’ve only read about. I want to share my poems with everyone. I want the Literary World to know my writing and see me as a serious poet. I want that MFA Fellowship at Vanderbilt College in Nashville, Tenn for my Masters for the 2010 fall semester I applied for last year. I will wait patiently for your reply.
  I love you….

 654. Thanks a lot for all your help and support!!! I used to have so much work, that I could not find the end. Now I just enter my office tu supervise others, then I leave the room to have a coffe and return to recieve more money. Money is endless. Work is finished as fast as it come in. I am now wondering what I will do next to enjoy my day. I will begin to travel through the world, now that I have to much support and perfection in my business. I love my clients and they love me. I am THE TRAVEL GURU. Everybody loves Lucia, and wants to talk to me. They love and pay for my advice and my help. I am proud of my knowledge. I love each and every second of my entire day. I am so happy!!!!!!!!!

 655. Kenrina Feb 11th 2010

  I know that with my amazing skills, talents and enthusiasm I will be employed where I am meant to be. I am working for a large company, regular hours, amazing opportunities for professional development, building upon my skills and wealth of knowledge.
  I am sought after as I am a creative thinker and energetic enthusiastic worker. i work well as part of a very supportive team as well as alone.
  I am earning up to 25K to begin with and there are amazing opportunities for me to move through a career that I love and enjoy.
  I have plenty of time and money to spend with my family. enjoying the simple things in life
  this is mine because I am worthy and I have worked jolly hard!

  I deserve the best and I accept the best now.

 656. Dori Dumont Feb 9th 2010

  My dearest Universe!
  You are AMAZING. Thank you in advance for placing me in my perfect job, loving what I do, making a good income, and making a difference in the animal world.

  Thank you for the clarity, so that I will recognize this position immediately

  You ROCK!!!

  Thank you!

 657. sandra Feb 8th 2010

  Dear Universe,

  I need a little more money, a little more solitude and a lot more creativity. I don’t mind my job, I just don’t like the environment.

  I would love to strike it rich, but I don’t NEED to be rich. I’d like enough to pay the bills and care for my family, with some left over so that we could enjoy things that cost money.

  thank you universe!

 658. Christina Feb 6th 2010

  help son Michael find his way to his dream career for all the abundance and money he wants thank you thank you thank you

 659. Denise Feb 5th 2010

  I truly believe that the universe always provides and comes through for all that are open to receive it’s wonderful blessings. I am now open to receive all the wonderful blessings of a prosperous business! So I never have to worry about money again! Thank you universe for all you have given me in the past and all that I am to receive now

 660. Good Afternoon Dear Universe,

  My order is that I would be able to make this my last day of a J-O-B, my last day of “work”. I ask that I will be extremely happy in what I do in my life and not work another day in my life. Thank you that life is abundant and prosperous.

  thank you,
  RG

 661. Ellisville Ordinary Feb 5th 2010

  Dear Sweet Abundant Universe,
  Thank You we have had many journeys where you have carried me to a new understanding from survive to thrive. I always seem to be back on this door step to be a servent of the heavens and aid people with a devine understanding of your powers. I surrender to this path with the greatest joy and devotion I have in my soul. I look forward to the speaking engagements and the many lives I will touch with your message. I am abundant with the knowledge and finances to move forward. Thank You !
  TRish
  P.S. Yeah the finance part ya wanna kick that in soon !! LOL xxx

 662. Tanya Feb 2nd 2010

  Dear Universe,

  Thank you so much for your love and support. I also thank you for your part in my successful currency trading career. I know you are cheering me on and guiding me along this adventurous path with clear signs and signals of trading in the correct direction for profit in perfect timing. Thank you for opening and enhancing my intuition and third eye to assist in this guidance. I love you so much. This life is wonderful!

 663. Donna Feb 1st 2010

  you have given me so much-please guide me where my many gifts and talents will work best
  thank you

 664. Hello Wonderful Universe,
  Thank you for the many blessing in my life. I ask that you would provide a way for me to work from my laptop, doing something that isn’t “work” at all, that will bring in an abundance so large that even my great great grandchildren will not be able to spend all the money and that it just keeps going for generations. Thank you that I truly love what I do and am able to have financial freedom, am able to give, and help and provide well for others. Thank you that this is coming Express Mail. :-)

  Sincerely Faithful,
  RG

 665. Marcia Jan 28th 2010

  Dear Universe,
  First of all, I want to thank you for all the blessings I receive every day. In spite of financial problems, I have a wonderful family, a quiet and comfy life… but I would like to be able to provide my family with “everything”. I work on my own, but to make ends meet, I must work many hours, and I don’t spend much time with my family. So what I want to have is a job in which I can exploit my creativity (such as writing), and that provides me with a lot of money to live comfortably and to provide my family with what they need. (And to be able to have, always, something extra to help others…)
  THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU.

 666. Brigitte Jan 28th 2010

  Machtig Universe,

  Ik ben dankbaar dat ik mijn ‘bestelling kan en mag plaatsen; Ik wil graag voor 1 februari 2010 mijn droombaan, (bij Hart van Zuid) dichtbij huis, zodat mijn kinderen en mijn vriend trots op mij zijn, en wij genoeg geld hebben om ons nieuwe huis te betalen en ook nog leuk kunnen leven en van alles kunnen genieten, zodat ik kan delen zoveel ik wil met anderen en ook mijn kinderen en vriend eens kan verrassen met iets leuks, én, zodat ik een goed voorbeeld kan zijn voor héél veel mensen, door deze baan kan ik nog meer aan mijzelf werken en zal ik zelf groeien, een nog beter mens zijn en andere mensen steun en hoop geven, door ze te leren positief te zijn en kan laten zien dat en hoe het werkt!
  Ik kijk er naar uit, en alvast héél erg bedankt!!!

 667. Betty Pegues Jan 28th 2010

  I am so grateful for the many things you have blessed me with already. I’am now putting in my order for a place of work that will allow me to continue my spirtual practice,..and that I will be richly rewarded for, spiritually, finacially, physically, and mentally. This job will continue to allow me to work on my self, while I help others re-discover their strengths, passions, beauty, worth, and power…thus giving them back to themselves. Thank you for filling this order for as I type these words, my order is being processed… and shipped and Thank you for sending it priority mail. :-)

 668. Brigitte Jan 28th 2010

  Machtig Universe,

  Ik ben dankbaar dat ik mijn ‘bestelling kan en mag plaatsen; Ik wil graag voor 1 februari 2010 mijn droombaan, (bij Hart van Zuid) dichtbij huis, zodat mijn kinderen en mijn vriend eindelijk eens trots op mij kunnen zijn, zodat we genoeg geld hebben om ons nieuwe huis te kunnen betalen en ook nog leuk kunnen leven en van alles kunnen genieten, zodat ik kan delen zoveel ik wil en ook mijn kinderen en vriend eens kan verrassen met iets leuks, én, zodat ik een goed voorbeeld kan zijn voor héél veel mensen, mensen steun en hoop kan geven, door ze te leren positief te zijn en kan bewijzen dat het werkt!
  Ik kijk er naar uit, en alvast héél erg bedankt!!!

 669. I am so grateful that I have the business of my dreams, and have expanded and re-invented it as required. I am now in the ideal position to make millions of US$ from one opportunity of being in the wrong place at the right time! All this from expanding my visions, and clearing my mind – awesome. I thank the amazing, magnificent Universe for leading me in the right direction, and giving me the focus & creativity to be where I am right now. I KNOW that this wonderful business opportunity is going to continue, along with others in the pipeline, for many years to come.
  THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU.

 670. Dear Universe,

  I am forever grateful for the business I have created, built and maintain the the ocean shores of central america! I am able to help all those in the area who wish to find and follow their spiritual path. I enjoy a successful business which includes emotional, physical and spiritual wellbeing. All who come to my centre (and my website) find peace, happiness, answers, love, guidance and a sense of finding themselves! My business is so successful that I am absoloutely debt free, and have enough income to help all my loved ones, donate to all the charities that are close to my heart, help women and children in my part of the world to become educated and self sufficient … the sky is the limit! I can help all who need help and seek me! Thank you!

 671. I see myself traveling the world and helping others, while always having enough money to meet my obligations with no worries at all.

  Thank you,

  Love,

  Lanie

 672. I want to be able to encourage rez kids to change their realities.

 673. Dear Universe,

  I want to be a successful business owner in the next 4 weeks (18th Feb 2010).

  From my successful business I will donate a certain percentage of the net profit each you to “Beyond Blue”.

 674. My Favorite Fanny Jan 17th 2010

  Universe dear,

  Jobs for Mercy, Luis Gabriel and Mauricio. Here they will progress and receive excellent salary.

  For me, translations and well paid opportunities after I retire and receive excellent compensation from the school.

  Work for all who seek – take them by the hand where they are needed .

  Blessed be for it is so.

  Fanny

 675. Thank you for allowing me to create my own reality.

  I want the perfect FIVE YEAR contract for my husband by the end of January 2010.
  Eight weeks on, three weeks off.
  $11500 per month basic salary.
  Overtime.
  Comfortable accommodation.
  Good food.
  Safe working environment.
  Climate much like our own.
  Business class flight home every eight weeks.

  So say I, so shall it be.

  Thank you in advance (“,)

 676. Thank you, Universe, for helping me meld together all of my talents into a rewarding, prosperous, meaningful and exciting career! I LOVE what I do and I am so deeply rewarded for it, financially and emotionally! Thank you!! I am so HAPPY!!!

 677. Dear Universe,

  I am so happy and grateful now that I am on Broadway! I am constantly getting movie offers and am working productively every single day. I make $8 million dollars a year and am completely satiated. The friends I’ve made in this industry are so brilliant and supportive. I love my life!

 678. Dear Universe,

  I want my dream job, working with an excellent group of people, traveling abroad, helping people to fulfill their lives and earning 5,000 Euros/month
  thank you

 679. George Jan 14th 2010

  Daer Universe,Μέρα με τη μέρα οι πωλήσεις μου στους ηλεκτρονικούς μεταφραστές αυξανονται και ξεπουλώ όλο
  μου το απόθεμα. όλοι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι και το συστείνουν και στους φίλους τους. Σε ευχαριστώ για την έγκαιρη σου ανταπόκριση στη επιθυμία μου και έτσι είναι.

 680. Ranabir Jan 13th 2010

  Dear Universe,

  I want the following
  1. Through knowlege in my field both theoritical and practical by the end of 2 years from today
  2. Reputation as a professional by the end of 3 years from today.
  3. High speed of work with accuracy by end of March this year
  4. Development of Intuition and sixth sence in my subject and profession by the end of December this year

 681. Nozipho Reve Jan 11th 2010

  Thank-you God Almighty for this wonderful, successful ; profitable business you’ve given me as you know best the Gifts and Talents that you have blessed me with. Iam really focused; energised; and determined to get to the next level of what You have instore for me. Thank-you for your divine revelation; devine Wisdom and Knowledge that is enabling me to make wise decisions so as to grow the business to earn billions from it. I love you Lord and Thank-you so much.

 682. Oh so delightful Universe…Thank you for the energy that has been bestowed upon me, the creativity that tickles my soul and the the joy gained from helping others grow. I know that my perfect income earning activitiy is in process by you, I only ask that I have the eyes to see when it is presented. I am eternally greatful for the position that provides positive aura, creative spirit, flexibility and substantial income so that I can focus on starting a family, paying off debt, living healthfully with less stress and relishing in the moment!

 683. Paulie Jan 10th 2010

  thank you for having one or two people take over my lease immediately so I will be able to focus on growing my business in a flexible manner while keeping my costs down.

 684. Dear Universe,

  I have played around with what I believe is a wonderful form of self expression that brings health, happiness, peace, and wonderful living to the community. I totally trust that you have received what it looks like and the success it brings to my customers as well as my family and myself. Therefore, I am asking for the leads, guidance, signs, inspirations, and the right people to get it started and accomplished. Thank you for the opportunity to express myself in this way. I believe in the beauty of this dream career as it does prove an abundant lifestyle for my family and myself.

 685. Loretta Jan 9th 2010

  I would like to travel the world in style, seeing all the wondrous things we’ve created, and help all the people of the world by giving them love and money, making them laugh, and sharing my pure, unadulterated joy with them, any time now…:)

 686. Lekyta Jan 9th 2010

  i’m now securing a fulfilling, wonderful, comfortable, fun, flexible and great paying career. lets doooo this!!! thank you *so* much. universe, you are the bommmb!

 687. good morning Universe,
  Here are some things I would like to spend more time doing in the coming years.
  I would like to combine my drum with teaching local school kids about water conservation in fun-filled 45 minute sessions with Grades 1-3.
  I’d like to help non-profit boards gain a better understanding of why solid organizational documents are important through 30-minute workshops, 2 hour workshops and policy writing under contract.
  I’d like to spend some time each month teaching people how to cook and bake.
  I’d like to spend some time each month creating networks that accomplish environmental restoration and preservation projects.
  I would like to spend some time each month sharing my experience and insight through my writing on a blog people would actually pay a subscription to access and feel like their getting an amazing deal.
  I’d want my photographs to sell like hotcakes through my website as soon as it get it up and running.
  I’d like to have 2 xeriscape garden design projects each year to keep me busy over the summer months.
  If you could start lining this up while I finish off my old obligations, I’d appreciate it very much.
  Thanks,
  Hagalaz – your faithhful servant.

 688. Dennis Donahue Jan 8th 2010

  Beloved I Am ,I thank you for my life now.I am a Special assistant to God, the Angels and all beings of light now and forever more.
  I give thee thanks for the abundance that is given,pressed out and running over.I am that I am is here to spread this love this energy this light to all people of earth at this time.I am is thankfull for the Love and the Light that is shineing through me to all life holy,ascended and free.I am holly ascended and free.toegther we are one and as so what i give I also recieve.Thank you Father,Mother ,God.I am. It is done ,complete and so it is…
  Love and Light Dennis

 689. Dearest Dearest Universe!
  Now that you are delivering my cottage, my vacation and all the money I can use to help myself and others, I would like to order one more thing.
  I would like to own a Cafe/Conversation/Reading shop called “Put Your Feet Up”.
  It would feature loungers and couches and plush chairs all with foot stools. Coffee, tea and delicious, healthy little tidbits to munch on.
  Plants would be in abundance since they supply oxygen and visual tranquility. Colors of nature would sooth rather than stimulate.
  One could bring a friend to chat with or participate in a chat about the “theme of the day”. One could read in front of the fireplace and snooze if that is needed.
  I believe there is need for a place of peace throughout our country and I would leave it to you dear Universe to choose a location of need and lead me t see the possibilities.
  In gratitude.

 690. Byka2002 Jan 8th 2010

  Go back to school to finish my Bachelor’s Degree in Global Management.

 691. Get a great job by the end of January 2010 at Bankers Insurance. That allows me to help people. Have great bosses and co-workers. Thank you, Thank you, Thank you. So it is!!!!

 692. Dearest beloved Source/ Universe, Provider of ALL Blessings, I know with all of my being that as I write this you have drawn together and assembled my new thriving business. I am helping countless people now reach their financial goals and also helping many others with health and wellness too. I am so thankful that you blessed me with this business and double blessed me by giving me a second chance to build this up beyond my wildest dreams this time around. I thank you from the bottom of my heart for bringing all the perfect people with the right attitudes, and the inspiration, I am so very blessed. This is fun and I am enjoying every minute of doing the business this time. Thank you Thank you Thank you

 693. Rita Crouse Jan 4th 2010

  I want a job that allows me to use my talents in teaching. I want to travel and do workshops. I would like to use my home as my base. I want to make enough money to pay my bills and have excess to play with. I want to work 1-2 weeks a month and have the rest to play.

 694. Cynthia Curry Jan 4th 2010

  Dear Universe,

  Thank you so much for allowing my the vision to cretae my dream career and business. I am a successful entrepreneur with a business that makes fashion purses, bags and tee shirts. This leads to other successful collaborations and I start a rock tee business, creating individualised tees off famour bands, quirky, cool and very, very hip.
  I also have a successful psychology and psychotherapy practise which I own and operate with several other alternative therapist practitioners.
  I write booth, both holistic self development and fantasy novels, that are another successful income stream for me and lead to another career in speaking.
  I find creative inspiration in everything around me and business ideas blossom and take shape, becoming successful both in money making and in building better lives for those I work with, help and support.
  This is my year and it all starts now, thank you for bringing all the aspects together for me. I’m so very grateful and humble, delighted to accept these wonderful gifts.

 695. Muriel Dec 30th 2009


  My Dream job
  TO have my own business to be a well known architect of interior
  to have a lot of clients and to own my office and business.
  Suceed and have a lot of project to earn very very good

 696. Lovely Universe and fortune angels,

  I am 50 old year. I want lodge me a $1,000,000.00 rich, at 31th,dec,2009.

  thankful,thankful,thankful

 697. Lovely Universe and fortune angels,

  I am 50 old year. I want lodge me a $1,000,000.00 rich, at 31th,dec,2090.

  thankful,thankful,thankful

 698. LUIZ ALBERTO Dec 29th 2009

  Universe lovely,

  Everything I touch turns gold. All intentions of me are into my hands. all I want are inner. All are spirit. All are energy. I am pure energy.all are done…I am ready to recieve all goods of the universe. My life are full of everything. My life are all of everything…

 699. LUIZ ALBERTO Dec 28th 2009

  Dear Universe,

  I ask for my sons’s Leandro Pinheiro Couto and Luciano Pinheiro Couto study. I want them passes ENEM exam, in Brasil and
  goes for University at 2010.

 700. Dear Universe ~

  I thank you for allowing me to be the creative entrepreneur I am. I love my public speaking, the authorship of many books and the great success I have in being creative.

  MWAH!

 701. Dear Universe

  Thank you for the job that suits me the most. I’m enjoying working at home and so relaxing. I can work from anywhere. This is fantastic! Thanks for blessing me skills for this job. I earn tons of money each day, customers really love my product. I’m so grateful. Thank you… Thank you and Thank you..

 702. Dear Universe,

  Ik bestel voor 2010 alle nodige kennis, zelfvertrouwen, kapitaal, knowhow, mensenkennis, partners, … om van mijn bedrijf een succes te maken.

  – Lexy

 703. I feel great things falling into place for me! Thank you! I have two years of school left! Thank you for my opportunity to get my degree! Thank you for an exciting future! Thank you for a graduate degree and an awesome career as an entrepreneur in real estate!

 704. Ulanda Dec 23rd 2009

  I want a creative career that pays enough to that I have the freedom to do what I want when I want.

 705. Richard Dec 22nd 2009

  Dear Mysterious Universe:

  We want the abundant funding and contacts to open an Open Expressive Arts center in our city in the South. I want the money to attend the Arts and Healing summer program at the University of Florida this summer. We are both experienced in working with developmentally disabled clients and senior clients as well as Spanish speaking clients. We have this dream to begin connecting in our city, with specific people and programs, the arts and healing. Help us see the prosperity in our community, city, state, country, and world and let us manifest from this abundance. Let it be so.

 706. Maddie Dec 21st 2009

  Dear Universal Manager,
  I would so love to be an international supermodel. I’d love to be so fabulous at my job that people called my agent and booked me. I’d love to travel to wonderful destinations around the world, expenses paid, making A LOT of money, and having wonderful experiences modeling! I’d love to have people recognize me and get V.I.P. treatment wherever I go. I’d also love to have other ‘careers’ that are uplifting to others, interesting, worth while, and fun! Thanks for everything! I’m so looking forward to seeing this unfold in the best way possible! I love you!
  Love, Maddie

 707. I want to pursue my education abroad, thank you!

 708. I’ve always wanted a job that I really have fun doing. A job that takes the most out of what I have learned in college. The problem is that the job market here in Kuwait doesn’t really need people who are majoring in English Literature. Most colleagues who graduated worked in fields that do not relate to their major.
  I hope you guys the best, and may your dreams come true.

 709. I would like to place an order for a career in which I can give in return the talents I already received from the universe.

 710. Pauline Dec 16th 2009

  I would like to expand my therapy business so that I have a fantastic income which allows me to help those who are not in a position to go to a therapist to be treated and to enable me to attend courses without the worry of wether I can afford it. My business would be surrounded by angels offering support, protection and guidance in order that all clients are healed to enable them to live their lives to the full.

 711. Callie Dec 16th 2009

  I’m so excited to have the following career that is: creative, financially abundant, fun from my home, social, puts me into the spotlight, allows me to travel (in style and comfort), fexible and on my own terms, i’m incredibly good at it, I look forward to going “work” everyday, and MY CAREER IS AWESOME!!!

 712. Candace-Anne Dec 16th 2009

  I am placing my order to the universe with great faith and excitement that all will be answered in divine order. I would like another position here at Johns Hopkins in another department making at least $40,000 a year. I have applied to over 123 jobs and I would like a job by the end of Jan 2010. Doing something I absolutley love with friendly co-workers and bosses.

 713. Dear Universe,
  Thank you for my wonderful, adventurous, and satisfying career as a series regular on a popular TV show! I adore my character, and I am so honored to bring him to life with humanity and heart. My fellow actors and crew members are loving and creative and funny and we are all so close. Going to work every day is an absolute joy and privilege. I feel like I live in a magical world where everything is perfect and warm and safe! I feel so connected when I’m in front of the camera doing my thing, I’m powerful and magnetic! Our show is beloved and respected and my pay rate is phenomenal, and I enjoy the absolute certainty that I’m 100% worthy of all of it! Biggest thanks, U! This is the best mall I’ve ever shopped at!

 714. Dear Universe
  I see myself now as HR Director working for a large multinational organization earning $250K per year plus bonuses and other benefits. This is the job I’ve been training for and waiting for. They also required me to travel around the world and they pay for my patrner to jon me on these week-long trips about 3-4 times a year.

 715. I’m an extremely successful Life Coach who helps millions of people a day live happier lives. I have my own Life Coaching show on The Oprah Winfrey Network and I’m the happiest woman in the world because I get to help people be happy just like I am every single day of my life. What an amazing life I lead. What an extremely generous universe we live in. Just think we GET to be whatever we want to be every single moment of every single day! Wow!

 716. Dear Universe,
  I extremely grateful for my career in IT (Information Technology) and i would love to be guided in my career..I desire for my career in Computers and IT, and I desire to continue my career in IT and get some computer certifications to expand my skill set so that I can compete in todays growing and competive market…I am also an author who published a book of poems about soulmates and I want my career as author also, I desire that my book Eternal Soul Mates to see more copies than I ever imagined..i am extremely grateful for all the wonderful blessings that you have provided me in my life and I am extremely grateful that I am so blessed to have my little boy with me so I can learn to love and laugh again and have fun!!!

  Thank you Thank You Thank you so much Universe!! and Thank you God..

 717. I want to write a book that is published, becomes a series or has several sequels.

  I want to earn enough off of these books to quit working for someone else and write full time.

 718. Billie Dec 15th 2009

  Hey Universe.
  I want to be a successful famous drummer. I want to be as big as Travis Barker and David Grhol. I want to be in band with two guys. I want to be known around the world and make lots of money. I want to travel in a blue tour bus and our own plane. I want our songs to go to number 1. I want to entertain thousands of people all over the world at amazing places. I want to meet other famous people.
  thank you very very much Universe xx

 719. My dearest universe, thank you for blessing me with these incredible writing skills and the books that I will be writing and publishing with your loving assistance. Thank you for lining everything up for me, I just place my order and you take care of all the hows ;) Thank you so much for blessing me with all of my talents and then means to share with the world. This has been an incredible year of partnering with you. I am looking forward to 2010 and beyond as we take our writing and the loa business to the next levels! Therre are no limits!
  xoxo
  Love Love Love
  Debbie

 720. My career was good, I do not know what else to do, but Universe can you give me back my lovely wife Ilse, at lease bring her back in my dreams

 721. Dear Universe,

  Please bring me the proper mindset to receive the millions of people that need my help and special skills. Also equip and prepare me for the endless holistic prosperity I am expecting to receive.

  Thank you,

  Robert

 722. Kristen Dec 15th 2009

  I want to be a rock singer. I want to have a career making music for people, touring and travelling. Thankyou universe x1,000,000!

 723. flower child Dec 15th 2009

  I am ordering a job in the Yoga Studio i just applied to
  I get a call from them.
  They love how I want to work toward being a yoga instructor and they want to give me a headstart by giving me the Front Desk position I have applied for.
  They are willing to train in all areas needed.
  They are super nice people of course because it’s a Yoga Studio!
  They bring me in for an interview, I kick butt at the interview and then get the job :D

  From there, with the right steady income, I will be able to start taking the yoga classes that i want in order to fulfill my dream!
  And working there of course, gives me discounts on the classes :] hehe.

  Awww. I AM going to get this job & love it.

  I ask and so it is. Thank you so much♥

 724. A career in the music industry where I am an extremely succesful artist! :)
  I get to record amazing unique music videos.
  I get to write amazing songs that I love and everyone else loves.
  I have constant number 1 hits and am constantly breaking records.
  I get to perform at the most amazing places in the world.
  I become one of the most successful, iconic music artists of all time :)

 725. angela Dec 15th 2009

  Dear universe,

  Please provide me with more than enough money to buy all my loved ones an amazing gift this Christmas.

 726. Magdalena Dec 15th 2009

  Thank you for helping me to establish and run a successful dance school :) and for helping me to give a great dance performaces

 727. I am ordering 1 Amazing Coaching, Writing and Speaking career. Please send me this career using expedited shipping which I know is available at no extra cost. Please include the super, dooper, ally-ooper add-ons that enhance my career order to the next highest level of coaching careers. I would also like to request a special order color of red representing good Chi, accented with gold which brings money. Please send this Career in my size and make appropriate alterations so that it fits me perfectly – you know my size. Please make sure this Career order arrives promptly and before 12/24/2009 as I wish to get started right away. Any instructions that are available should be included in my Welcome kit or the Getting Started section of my Registration package.
  Thank you so much for your assistance and understanding while I decided which Career was right for me!!

 728. Abid Ali Dec 14th 2009

  DEAR UNIVERSE PLEASE PROVIDE ME GUIDANCE TO FOLLOW THE RIGHT PATH. SHOW ME THE PATH WHICH IS THE BEST FOR ME. SHOW THE TRACK IN WHICH I WOULD BE MOST HAPPY AND SATISFIED AND MOST SUCCESSFUL. SHOW ME THE PATH WHICH WOULD HELP ME BUILD THE EQUALITY CITY I AM PLANNING. GUIDE ME AND TAKE ME TO THE BEST CARREER AND BEST OF BEST OPTION WHICH WOULD HELP ME FULFIL MY DREAMS.
  THANK YOU, I LOVE YOU, PLEASE FORGIVE ME, I AM SORRY.

 729. I am so grateful that I have a sucessful coaching business. My favorite and most profitable element of my business are the monthly teleclasses that I offer. I love the interaction with all of the participants and love being able to share information and ideas with everyone. I learn from the group as much as they learn from me and from each other. I also faciliate group coaching and individual coaching as well. I have just finished my first E-book that has been hugely successful and I am very proud of this. I offer my sincerest gratitude to the Universe for assisting in the creation of this wonderful, dream career! Thank you!

 730. Thank you Universe for making me so creative, I would like to be a highly paid artist-creator in this lifetime. I’m sure you know how I put all my loving energy in my creations, and sometimes healing energy for those I create for in need. My artistic creations are always created out of nature if possible, if you would provide me with all of the beautiful white birch I can work with, because of it’s calming and warmth qualities I would be most grateful; creating solar burnings in birch gives me really loving feelings and the people who recieve or buy them are really fascinated with them also. Dear Universe, I love to create from what you generously give me, I welcome the opportunity to live in the highest good from my creations and your abundant help in my living! Thank you for all I have now…


 731. Dearest Universe, Thank you so very for blessing me as the #1 Trusted and Respected Law of Attraction Expert in the world. I am so blessed to be able to share your Universal Laws of Attraction with others. I love helping other people to achieve the lives of their dreams. Thank you so very much for giving me the best business, blessing my business over and over and giving me the life of my dreams!! I love you!
  Love and Big Thanks!
  Debbie

 732. Juan José (from Costa Rica) Dec 14th 2009

  I really love arts. I want to be a very, very famous composer and singer; and a very, very famous drawer, painter and illustrator. I really, really want to be millionaire and famous because my music. I want to be just like Enya, Loreena Mckennitt, Sarah Brightman, Vangelis and Yanni (no, I don’t want to be like them…I want to be better). And I want to meet them and be their friend. I want to be happy (the most a person can be) to expand my spirit (the most a person can expand it) be relaxed (the most a person can be) and change my beliefs.

 733. Dear U,
  I sense you are creating a new iteration of me, for me. I wanted you to know I appreciate this and am happily enjoying my life in the meantime! Life is wonderful and thanks for showing me how to enjoy every breath in this process. My desires are primed and available to you for configuration.
  Love, Me

 734. true happiness, joy, gl, bob forgivenss. Pros & abund

 735. Excel perf health.

 736. PT j make 240K$/y. private a/c office w/ private full bath w/ ma. full range.

 737. In this wonderful universe i see myself as a successful artist. I am surrounded by wonderfull epople friends, relatives collegues, we all create together in a great huamanist purpose. The incomes are easy coming in many different ways ,regularly, the work is easy and joyful , creative and always fun. My life is full of love and appreciation. I have this wonderful family relationship and a bright companion who is so supportive.
  Everyday is a beautiful day that bring on my face a smile for everyone.

 738. gemstone3 Dec 14th 2009

  I am working with Jeff, Michael and David at P/DW in publicity. It’s everything I want it to be. I get to travel around the world in style, and meet the most interesting, kind and creative people. My co-workers are great to me, and we create a magnificent working environment together! I’m always busy, which I love. And most importantly, I’m finally making the money I’m worth, and nobody begrudges me this. Life is fantastic!

 739. I want to open a yarn store. The largest yarn store in the city. With lots of tables, chairs, couches for folks to come in, sit down and stay a while and crochet, knit or do whatever kind of needle work they want. I want to have a lot of independent crafters who want to make things to sell online and in my store. I want my store to become the center of the crafting community here in my city and I want folks to come in and we will teach them for free how to knit, crochet, etc. I want to teach folks about Creation Therapy. Show them how they can change their lives by making something and donating their skills and time to help others. I want to have the largest collections of yarns, Lion Brand, Bernat, Coats & Clark, etc. medium priced yarns for everyone. I want to be able to go from this busy to several others. I want to become a very sucessful business woman. I want to open my store in the spring. I thank the universe for all the things I have now and with love in my heart ask for these things to manifest so that I can provide for my self and my family and by my example show them the abundance, bounty and wonder of our daily lives.

 740. I am placing my order to the universe with great faith and excitement that all will be answered in divine order. I will work in a career that is more satisfying to my spirit than to my ego. Working with and for people that I love and that love me. Providing a service that goes way beyond the amount of money that I will be paid for providing that service. It will be a service that will help to inspire and uplift all those who choose to believe in the law of attraction. Whatever service it will be, the most important part is that I can teach and learn at the same time how to manifest one’s own desires, way beyond daydreaming. To start, my average income will be 10,0000 a month and will increase over time as I continue to live out my destiny. My expected delivery date is 30 days from today.

 741. I am celebrating the arrival of new opportunities that center my being in abundance and the activation of my passion to be the best father in the world. This will be a full-time employment opportunity with benefits, or something better!

 742. Vivienne Dec 14th 2009

  My own coach here in Barcelona says that being a coach is sometimes a really shit job. You deal with people who refuse to see, accept and use their potential to create the person they want to be and the life they want to have. But when your client makes a breakthrough and become free of the fears and limiting beliefs that were holding them back, it´s just the most rewarding thing ever.
  I´ve started down this road and I´m the one that choses the hard route to make it easier for others to follow. It´s not just a career – it´s my mission – I feel an irresistible pull just to do it.
  “Do not follow the path. Go where there is no path and begin the trail.” Ashanti Proverb

  And I would say to Ingrid above, if you had the freedom to do anything you truly wished and you knew you couldn´t fail, what would you do? What would you want to create? What are the hours you would choose to work? How much money is “sufficient?” And finally, what´s stopping you?

  Lots of love, Vxxx

 743. Karolina Gladych Dec 14th 2009

  I want a career that helps me to bring ancountable amounts of joy to my life and life of others. I want to give workshops and coaching sessions. I want to cooporate with like-minded people who inspire me and who are inspired by me. I want the job to bring me at least 3 000euro monthly. I want this happen by march 2010

 744. ingrid Dec 12th 2009

  what I would like/love is to have a career which I am my own boss, work from home, work the hours I choose etc etc for which I get paid as much money as I need to live the life I would choose to lead should I have sufficient money to do so.


Place Your Order

Upload Files

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.

Spam Protection by WP-SpamFree